Новини
Новини за 2003
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, по ф. д. № 2133/2000 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (18.02.2003)