Новини
Новини за 2004
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, по ф. д. № 2133/2000 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (06.02.2004)