Новини
Новини за 2005
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.III.2004 г. по ф. д. № 2133/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Ученическо и столово хранене" - ЕАД: заличава Георги Пасков Ташков, Щерю Наумов Наумов и Пенка Георгиева Богданова като членове на съвета на директорите и представляващи дружеството; вписва като членове на съвета на директорите и представляващи дружеството Румен Тодоров Радев, Емил Йорданов Маринов и Йордан Христов Стоянов.
Източник: Държавен вестник (18.02.2005)