Новини
Новини за 2003
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.ХII.2002 г. по ф. д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (11.03.2003)