Новини
Новини за 2010
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на ”Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (14.12.2010)