Новини
Новини за 2004
 
Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание Върбан Атанасов Колчаков Реконструкция на съществуваща сграда за отглеждане на дойни крави, закупуване на дойни крави, доилна инсталация и охладителен танк ЕТ "Градус-Иван Ангелов 55" Закупуване на технологично оборудване за помещение за отглеждане на кокошки носачки "Фуражи - 2000" ООД Закупуване на специализирана земеделска техника Ивайло Николов Калинов Създаване на 40 дка кайсиево и 13 дка черешово насаждение "Зора-95" ООД Закупуване на система за капково напояване на 104,572 дка малиново насаждение "Лом Валей" ООД Създаване на 90 дка лозово насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Иванов Бекяров Засаждане на малини - 103,218 дка "Нити" ООД Създаване на малиново насаждение от 1848 дка "М и Н Фрут" ООД Изграждане на система за капково напояване и оросителна система за 52 дка ябълково насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Младенов Младенов Създаване на малиново насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника ЕТ "Сев-Стефан Николов" Създаване на 500 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника "Кролик" ООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника Светлозар Радославов Стоев Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство Станимир Божидаров Енчев Създаване на 595 дка малинов масив Атанас Костов Вангелов Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и ягодоплодни Пенка Иванова Воденичарова Създаване на ягодово насаждение и система за капково напояване Иван Атанасов Червениванов Създаване на 124 дка ягоди и 70 дка малини Атанас Светлозаров Цветков Създаване на 138 дка ягодово насаждение "Дани-ЕМ" ООД Създаване на 18 дка зимни круши и 17 праскови и закупуване на техника "Масив" ООД Създаване на 108 дка ябълкова градина, изграждане на напоителна система "Балкан Обст" ООД Създаване на ягодови и малинови насаждения и закупуване на техника Милен Иванов Димитров Възстановяване на 206 дка лозово насаждение Стефан Тодоров Маринов Създаване на 63 дка ягодово насаждение и напоителна система ЕТ "Пехри-Петко Христов" Създаване на 55 дка ягодово насаждение и система за капково напояване "Беса Валей" ООД Създаване на 300 дка лозов масив "ЛВК-56" ЕООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника ЕТ "Матеев - Петко Матеев" Създаване на 250 дка лозово насаждение и закупуване на земеделска техника "Фруктос България" ООД Създаване на 275 дка ябълкова градина, закупуване на специализирана техника и система за капково напояване Христина Христова Чанева Създаване на 26 ягодово насаждение "Еделвайс Чери" ЕООД Създаване на 160 дка черешови насъждения в замлището на с. Тулово 31 0104 280104200054 "Репродуктор по свиневъдство" АД Закупуване на земеделска техника 32 0104 040104200105 "Дина Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника Младен Николаев Денев Закупуване на земеделска техника Кирил Георгиев Енев Закупуване на земеделска техника Тодор Григоров Пачев Закупуване на земеделска техника 36 0104 150104200065 "Сиби Илчовски" ЕООД Закупуване на земеделска техника Събчо Стоянов Стоянов Закупуване на земеделска техника, тръбно-ролкова поливна система, дизелов помпен агрегат и торов инжектор 38 0104 020104200231 "Агропрогрес 2000" ЕООД Закупуване на земеделска техника Мирослав Велев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Четири плюс три - Петър Касъров" Закупуване на земеделска техника ЗК "Възход 39" Закупуване на земеделска техника 42 0104 040104200089 "Евро-къмпани" ООД Закупуване на земеделска техника Борис Георгиев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Томи - Веселка Папазова" Модернизация и оборудване на свинеферма 45 0104 080104200155 К "Асен-1" с Белгун Закупуване на земеделска техника 46 0104 170104200061 "Агротида" ООД Закупуване на земеделска техника, сушилня, семечистачна машина, изграждане на силозно складово стопанство и лаборатория с автокантар и авторазтоварище Димитър Георгиев Благов Закупуване на дъждовална система за зеленчуково стопанство Диян Христов Цонев Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вива - Шунк - Радослав Шунк" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Иван Жеков-98" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лачко-Петър Петров" Закупуване на земеделска техника КПУ "Мъглен" Закупуване на земеделска техника Производствена кооперация "Клас" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Изобилие" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Светослав Илчовски" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел" ООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника ЧОПК "Бразди" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника 59 0104 150104200061 "Керчев и синове" ООД Закупуване на земеделска техника Кооперация "Алваново" Закупуване на земеделска техника ЗКПТУ "Златен клас" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Земляк" Закупуване на земеделска техника СД "Карина - Донев и Донев - с-ие" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Гурково" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Терамис - Снежана Иванова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Асмарал - Теодор Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Петър Ганчев-Джано" Закупуване на земеделска техника 68 0104 200104200051 "Агротрейд-ДД" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Калейски-Румен Пенов" Закупуване на земеделска техника 70 0104 190104200113 "Земеделска техника" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вирджиния - Димитър Димитров" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Трансвел ВМХГ - Велко Велев" Закупуване на земеделска техника 73 0104 180104200073 "Сафари - М" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Радомир - ПТ - Пеньо Тодоров" Закупуване на земеделска техника 75 0104 180104200076 "Мелница Русе" ООД Изграждане на силози за съхранение на зърнени и маслодайни култури 76 0104 030104200080 "К-ЕИ-Г" АД Закупуване на земеделска техника 77 0104 080104200159 Кооперация "Граница" Закупуване на земеделска техника 78 0104 150104200063 ЗКПУ "Искър" Закупуване на земеделска техника 79 0104 030104200059 ЕТ "Земя 2001-Христо Жеков" Закупуване на земеделска техника 80 0104 180104200074 "Интертранс" ЕООД Закупуване на земеделска техника 81 0104 270104200056 "Екани" АД Закупуване на земеделска техника 82 0104 080104200162 ЕТ "Астер - 62" Закупуване на земеделска техника 83 0104 180104200075 "Агрофактор" ООД Закупуване на земеделска техника 84 0104 160104200196 ЕТ "Луиджо Работов" Закупуване на земеделска техника ЗК "Христо Ботев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Инсайт - Камелия Христова-Илия Христов" Закупуване на земеделска техника Слави Недков Славов Закупуване на земеделска техника 88 0104 190104200107 "Еко зеленчуци" ООД Оборудване на оранжериен комплекс в гр. Силистра, със селскостопанска техника 89 0104 280104200049 ЕТ "Икар-Ваня Михайлова" Изграждане на система за дъждуване на насаждение от 510 дка зеленчуци ЕТ "Елиа-Елисавета Тодорова" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Слънце" Закупуване на земеделска техника 92 0104 190104200121 "Зелен пазар" АД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сребърна" Закупуване на земеделска техника 94 0104 240104200052 "Фуражен завод" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Анмет - Андрей Младенов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Георги Балев-БЕГЕ" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Ренк-Румен Райчев" Закупуване на земеделска техника 98 0104 280104200057 "Зомаш" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Агрогард-Георги Недев" Закупуване на земеделска техника 100 0104 270104200057 "Агрострой" ООД Закупуване на земеделска техника Иван Алексиев Иванов Закупуване на земеделска техника 102 0104 020104200230 "Съединение 02" ООД Закупуване на земеделска техника 103 0104 260104200051 "Булханмраз" ЕООД Изграждане на тръбно-ролкова поливна система за напояване на 234 дка зеленчуци 104 0104 150104200064 "Агрокорект" ООД Закупуване на земеделска техника Райко Иванов Чифлиджанов Закупуване на земеделска техника 106 0104 060104200037 "Ремусс" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Елит-61-Иван Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Аладин-Аднан Мехмед" Закупуване на земеделска техника ПЧЗК "Напредък-93" Закупуване на земеделска техника 110 0104 280104200059 "Биосим" ЕООД Закупуване на земеделска техника 111 0104 280104200060 "Агрозем АВ" ООД Закупуване на земеделска техника 112 0104 180104200072 ЕТ "Борис Михайлов" Закупуване на земеделска техника 113 0104 270104200053 "Агросъвет" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сила" Закупуване на земеделска техника Иван Славов Найдев Закупуване на земеделска техника ЗК "Козлодуйци" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Безводица" Закупуване на земеделска техника "ССОЗ Клас" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Авангард-94" Закупуване на земеделска техника ЗК "Ламбриново" Закупуване на земеделска техника 121 0104 110104200051 "Ажд-Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника 122 0104 240104200093 К "Земеделец" Закупуване на земеделска техника 123 0104 110104200046 "Агроком инвест" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Белчев-55-Иван Белчев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бисерка Петрова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Янакиев-Митко Янакиев" Закупуване на земеделска техника Косьо Николов Рачев Закупуване на мобилна дъждовална система 128 0104 080104200132 "Петров-Агропродукт" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Земеделска къща Агрика-Михаил Шевкенов" Закупуване на земеделска техника 130 0104 270104200047 "Агросвей 2000" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Албена Катранджиева" Закупуване на земеделска техника 132 0104 190104200100 "Добруджанска земя" ООД Закупуване на земеделска техника 133 0104 110104200044 "Гардения" ООД Закупуване на земеделска техника 134 0104 180104200066 "Релакс" ООД Закупуване на земеделска техника "Траян" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бояна - Диляна - Боян Стоянов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Златен клас - Димитър Петков" Закупуване на земеделска техника "Чифлика" ЕООД Закупуване на земеделска техника Станка Петкова Панева Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем" Закупуване на земеделска техника
Източник: Други (09.07.2004)
 
Държавните ловни полета на лесничействата в Буйновци и Елена са дадени за ползване на софийското акционерно дружество “Гимел” с договори от края на юни. Заради това Гео Дундаров в качеството си на председател на борда на директорите оспорва постановлението и разпореждането на Еленската районна прокуратура за премахване на 27 бариери в този район в жалби до окръжна прокуратура от 20 октомври. “До 1 ноември 2004 г. въпросните бариери в Еленския балкан трябва да бъдат премахнати”, заяви районният прокурор на Елена Красимира Христова, защото са незаконни!” Жалбите на Гео Дундаров до окръжната прокуратура са придружени от два договора от 25 юни 2004 Г. Единият е сключен с шефа на държавното лесничейство в Буйновци инж. Р. Хараламов. Според него за ползване на дивеча, добиване на ловни трофеи и дивечови продукти “Гимел” заплаща на държавата 7810 евро за шест месеца. Половината от парите вече би трябвало да са преведени със седемдневен срок от подписването. Третата вноска трябва да се плати в средата на декември. Другият договор е с лесничейство “Елена” и е за 6840 евро. Подписан е от инж. Н. Найденов. СПОРЕД ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРИТЕ, КОИТО СА ЕДНАКВИ, “ГИМЕЛ” ОСИГУРЯВА НЕОБХОДИМИЯ брой ловни туристи, а лесничействата трябва да осигурят ползването на дивеча и т.н. ”Гимел” предоставя при възможност ловен туризъм, комплексно обслужване на гости, водач и транспорт. В чл. 10 от договорите е залегнала и клауза фирмата да осигури охрана. В жалбите си до окръжна прокуратура Гео Дундаров се позовава именно на този член от договорите и признава, че част от бариерите е заварил, а част от тях е поставил сам, за да няма бракониерски набези. В никакъв случай целта не била лишаване на собственици от достъп до имотите им. В ПОДКРЕПА НА ТВЪРДЕНИЯТА НА ДУНДАРОВ НА 20 ОКТОМВРИ 2004 Г. ДЪРЖАВНОТО ЛЕСНИЧЕЙСТВО В ЕЛЕНА изпраща писмо. В него се твърди, че ”всички бариери са отключени и не спират, нито пък възпрепятстват дейностите в горите”. Нямало и жалби от дърводобивните фирми за ограничен достъп до временните складове в района, претенции на собственици на земи и имоти, които искат да стигнат до тях. Според инж. Найденов охраната на “Гимел” в района била правилна.
Източник: Борба - Велико Търново (26.10.2004)
 
Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на "Оранжерии Пазарджик", предлагайки цена от 2.5 млн. лева за обявеното в несъстоятелност дружество, съобщи синдикът на пазарджишкото предприятие Лилия Спасова. Тя уточни, че в търга са участвали четири компании. Цената трябва да бъде платена в законово установения петдневен срок. Ако това не стане, фалиралото дружество ще бъде предложено на втория в наддаването - "Агротермкомерс", собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Фирмата е предложила 22.2 хил. лв. над двата милиона. Продаденият обект се състои от 775 116 кв.м земеделска земя, четвърта категория, 33 сгради (включително оранжерийни блокове, оборудвани с отоплителна инсталация), административна сграда, манипулационни, бригадни складове, складове за материали, столова с кухня, машини, съоръжения, стопански инвентар и материали. Половината от оранжериите бяха повредени от миналогодишния сняг. Според оценителите стойността на имота е около 1.8 млн. лева. Представителят на "Гимел II" Станислав Тихов каза, че в оранжериите ще се отглеждат предимно краставици. Дружеството ще направи ремонт на парниците веднага след уреждане на сделката. "Гимел II" продава оранжерийни зеленчуци в Австрия, Холандия и Германия и притежава свои оранжерии в пазарджишкото село Звъничево, както и в градовете Левски и Русе. С парите от продажбата ще бъдат погасени дълговете на "Оранжерии Пазарджик" към кредиторите "Хебросбанк", "Лукойл Нефтохим" и "Ейвис". В началото на 90-те години фалиралото дружество тегли кредит от "Хебросбанк" в размер на 2 млн. долара, който не обслужва. Дълговете за мазут към "Лукойл Нефтохим" възлизат на около 400 хил. лв. към момента на фалита, обясни Лилия Спасова. Задълженията към фирма "Ейвис" са на стойност 70 хил. лева. Продажбата на държавния имот на "Оранжерии Пазарджик" има дълга предистория. Тя започва през 1998 г., когато предприятието е обявено в несъстоятелност и преминава през два неуспешни търга. Единият се проваля заради това, че основният кредитор на дружеството "Хебросбанк" обжалва пред Върховния касационен съд. Съдът установява, че е направен опит продажбата да се извърши на цена четири пъти по-ниска от стойността на активите и анулира продажбата. Вторият търг се проваля, след като четирима от петимата участници в наддаването обжалват, а ВКС отново анулира продажбата.
Източник: Дневник (12.11.2004)
 
2.5 милиона лева извади на 10 ноември столичната фирма “Гимел” АД за най-големия оранжериен комплекс на Балканите. Дружеството ще стане собственик на парниците между селата Звъничево и Мокрище, които до този момент се водеха към фалиралото държавно дружество “Оранжерии - Пазарджик” ЕАД. “Гимел” успя да се пребори чрез тайно наддаване в сериозна битка с трима конкуренти. Втори в класацията остана столичното дружество “Агротермкомерс” ЕООД, собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Чужденецът предложи 2 022 200 лева. Веднага след тях се класира крупният земеделец от Раковски Рангел Берберов, който бе готов да плати 2 000 111 лева. Най-скромна оферта за звъничевските оранжерии извади зеленчукопроизводителят от село Варвара Иван Георгиев. Неговата фирма ЕТ “Ейвис” оферира 1 816 100 лева за комплекса.
Източник: Марица (17.11.2004)
 
По данни от производители с биоземеделие в България се занимават около 20 фирми, но има и много дребни фермери, които произвеждат по тяхна поръчка. Според Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“ и сдружението „Биопродукт БГ“, обединяващи биофермерите в страната, делът на българските биопродукти е под 1% от пазара на такива стоки в света. В световен мащаб делът на биопродуктите от общия пазар на хранителни продукти пък е между 1.5 и 2%. Международният пазар обаче непрекъснато се разраства, като годишният ръст е около 15%, посочва Вихра Андонова, представител на сдружението „Биопродукт БГ“ и председател на борда на директорите на фирма „Балкан био херб“, която произвежда екологично чисти билки, чайове и подправки. В Европейския съюз пазарът на органични продукти се оценява на около 2 млрд. долара. Главните конкуренти на ЕС - и като потенциален пазар, и като производство, са Китай и Индия. В страните от ЕС с биологични култури са заети между 2% и 10% от общите земеделски терени. Най-голям дял те имат в Швейцария, Швеция, Дания, Италия, Финландия. Директивите на общността обаче задължават всички страни членки да увеличат площите си с биопродукти до 20% през 2010 г. Това условие би трябвало да важи и за България след присъединяването и, но засега изглежда като невъзможна мисия. Заетите площи с биокултури в момента по оценки на фирмите са някъде под 1% от общите земеделски терени. Що е то био „Реално пазар на биопродукти в България все още няма. Българинът няма почти никакви познания за естеството им и тепърва трябва да се работи за развиването на потребителската му култура. Няма и наложени търговски марки, под които да се продават този тип продукти. В страната освен това все още липсват институция и организации, които да контролират и сертифицират биологичното производство, което е най-важната стъпка, за да се развие пазарът, и то на основата на гарантиран произход и качество на продукцията“, обобщава Вихра Андонова. Безразборното използване на „био“ в наименованията на продуктите също е объркващо за потребителите. Много фирми в България например произвеждат чайове, на опаковката на които е изписано, че са „био“, но това не означава, че произходът им е от екологично чист район. Това например важи за чайовете на „Биопрограма“, но самата фирма се занимава с производството им още преди в България да се е заговорило за биоземеделие изобщо. А точно символът на опаковката трябва да гарантира произхода на съответния продукт. Заради множеството интерпретации на „био“ много европейски държави са въвели по един национален символ. Например в Швеция биопродуктите се бележат със знака KRAV. България вече има регистриран знак в патентното ведомство - „Bio продукт“. Знакът е на сдружението „Биопродукт БГ“, което с финансиране от швейцарското правителство откри първия специализиран щанд в софийските Централни хали. Сдружението обединява седем фирми - производителки на биологични продукти, и четири неправителствени организации. Под знака „Вio продукт“ обаче фирмите могат да продават само в България. Всъщност това са и първите плахи стъпки на българските компании от сектора за пробив на вътрешния пазар. Според Вихра Андонова На вътрешния пазар се разкрива огромна ниша пред производителите на биопродукти. „В България има много неизползваеми земеделски площи, които са екологично чисти и в тях се крие потенциалът за развитието на този бизнес“, смята и Ивайло Радев от „Ира еко“ ЕООД, която също произвежда биоподправки и екологично чисти, сушени плодове и гъби за износ в Холандия, Германия и Великобритания. Въпреки че до момента не е правено цялостно проучване на почвите, което да доказва, че земята в България е подходяща за екологично чисто производство, това твърдение се приема като безспорен факт. Положителна предпоставка за развитието на биологичното земеделие се оказва намаляването на индустриалното производство през последните години. Най-важното условие при отглеждането на биокултурите е именно екологично чистата земя, която да не е обработвана с торове, синтетични вещества, хербициди, пестициди. Терените освен това трябва да са далеч от индустриални райони, пътни артерии и масиви с генно модифицирани култури. Задължителното условие, на което трябва да отговарят преработените екопродукти, е произходът им да е от екологично чисти суровини. Екологично чистите райони Частични проучвания за замърсеността на земята са правени в някои от полупланинските райони от консултанти по линия на швейцарското правителство. Като екологично чисти, но от гледна точка на замърсяването на въздуха, са определени Централен Балкан, Странджа и Рила. Това са и най-подходящите терени за отглеждане на диворастящи растения и билки. В момента производството на биопродукция в страната е съсредоточено основно в Родопите, Пазарджишко, и в Делиормана. Пустеещите земи в страната са близо 30-40% и това са площи, които не са обработвани с години и които са подходящи за биопроизводство“, коментира Стоилко Апостолов, председател на сдружението „Биопродукт БГ“ и фондация „Биоселена“, в която също членуват биофермери. По думите му биопроизводство не може да бъде стартирано, без да бъде направен биологичен анализ на поч­вите. Фирмите, които се занимават с биопроизводство, са задължени да правят такива анализи веднъж годишно, тъй като без наличието му няма да им бъде издаден сертификат, позволяващ реализацията на продукцията на външните пазари. Първата стъпка - сертификатът За да реализират продукцията си на външните пазари, българските производители се сертифицират от чуждестранни организации. Причината за това, от една страна, е липсата на сертифициращ орган в страната. Сега първи опит да бъде създадена такава организация правят „SGS - България“, дъщерна организация на „SGS интернешънъл“ и „Балканбиосерт“ ООД, Пловдив. Производителите обаче гледат със смесени чувства на евентуалното създаване на български сертифициращ орган. От една страна, те се надяват, че така ще намалят разходите си за сертифициране. От друга обаче, поне на първо време българската организация едва ли ще бъде международно призната. А компаниите в този сектор работят главно за международния пазар и няма да имат полза от такъв чисто „вътрешен“ сертификат, който не важи зад граница. „В бранша вече се говори, че вероятно ще ни задължат по административен ред да имаме и този сертификат, за да си платим за него“, коментира бизнесмен, пожелал анонимност. Сертифицирането на продукцията се плаща на час или на площ, като разходите са около 60 лв. на час или 3 лв. на декар в зависимост от вида на продукцията, казва Стоилко Апостолов. „Плащаме между 10 и 20 хил. евро годишно и това естествено се отразява върху цената“, коментира Светлана Папукчиева, представител на фирма „Дикон“, която отглежда горски плодове и произвежда конфитюри от тях за износ в ЕС, Япония и Малта. Според нея биопродуктите по принцип са по-скъпи от конвенционалните, защото при този тип производство добивите са по-ниски, ползва се ръчен труд, а дори за някои продукти като конфитюрите например се внася тръстикова захар. Друга гледна точка към проб­лема добавят Ивайло Радев и Стоилко Апостолов: „В България биологичното производство не се субсидира, за разлика от ЕС, и затова ценовата разлика между него и конвенционалното се измерва в пъти.“ Мярка 3.1 по САПАРД, по която трябва да бъдат усвоени 12 млн. евро за биологично земеделие, все още не е стартирала. Реализацията на биопродуктите Българските фирми работят по поръчка от чужбина, като изнасят продуктите в непреработен вид. Контрагентът им в съответната страна преработва или преопакова продукта и го продава със свой етикет и под своя марка. На опаковката задължително се слага и кодът на сертифициращата организация, което е гаранция, че продуктът е „био“. Организациите, които се занимават със сертификация в тази сфера, са над 200 само в ЕС. Директива 2092/91 на ЕС подробно описва условията, на които трябва да отговарят продуктите, за да получат биосертификат. За растенията най-важното условие е чистотата на почвите и семената, от които се произвеждат. За животните има специални изисквания към начина на отглеждане и към сградите, в които става то. За да са в категорията „биопродукти“, животните например не трябва да бъдат връзвани (така отпадат около десет болести при тях) и не трябва да са лекувани с антибиотици. По мнение на експерти от сектора овцете отговарят най-пълно на условията за биопродукция. Засега обаче в България няма сертифицирано био животновъдство. Условието за сертифициране на биологичен продукт е да се сертифицира всеки етап от производството му. Например биологичен чипс може да се получи от отглеждани при специални условия картофи и слънчоглед (за олиото) и при специални условия за производството му. Ако един продукт съдържа различни съставки, всяка, която е над пет процента от теглото му, трябва да е „био“, за да получи и той такъв етикет. И розовото масло в българската листа Най-търсените биопродукти, които се произвеждат в страната и се изнасят, са диворастящи и биологично отглеждани растения и билки, чайове, подправки, сушени плодове, гъби, мед, а също и горски плодове като малини, къпини, ягоди, които се преработват в конфитюри. Произвеждат се и екологично чисто етерични култури и масла от тях. В това число влиза и розовото масло, за което има търсене в Швейцария, Германия и Франция. Биологично розово масло произвеждат група фермери от района на Карловско, които членуват във фондацията „Биоселена“. За сравнение - цената на „биологичното“ розово масло достига 5500 евро за литър срещу около 3000 евро на конвенционалното. За износ в Германия фирма „Гимел“ произвежда екологично чисти домати и краставици. Двете страни, за които се изнасят най-много биопродукти, са Германия и Швейцария. За биопрозводството всъщност липсват и каквито и да било общи статистически данни. Земеделското министерство дори не е правило пазарни проучвания за този сектор и перспективите за развитието му, въп­реки че на биоземеделието се залага като на основен приоритет, тъй като това е приоритет и в политиката на Европейската общност. Причината за липсата на информация е, че чуждестранните контролни органи, които сертифицират биологичното производство в България, не са задължени да изпращат информация в Министерството на земеделието и горите или в друга държавна институция за конт­ролираните от тях производители. Самите фирми също подават данните си директно на международните организации. Освен това компаниите, които се занимават с биоземеделие в България, обикновено имат и „конвенционално“ земеделско производство и статистиката не отчита каква част от общото е „био“ и каква - конвенционално. „Годишните ни обороти са между 200 и 400 хил. лв.“, казва Виолета Радева от „Ира еко“. Така индиректна представа за този сектор може да бъде направена само от приблизителните сведения, които самите компании дават за себе си.
Източник: Капитал (11.12.2004)