Новини
Новини за 2007
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2003 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)