Новини
Новини за 1997
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Левски" - ЕООД, с държавно имущество, в дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2-ра № 26А, с непроменени капитал и предмет на дейност, със съдружници "Гимел" - ООД, и Йонка Бончева Бояджиева и се управлява и представлява от Йонка Бончева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (25.07.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Гимел II" - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, и с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 27 991 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Йонка Бочева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (23.09.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Йонка Бочева Бояджиева; вписва за управител Михаил Николов Янакиев.
Източник: Държавен вестник (23.12.1997)