Новини
Новини за 2002
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с определение от 2.I.2002 г. в по гр. д. № 166/98 обявява, че е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, София, срещу дружеството длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик, в размер общо 3 104 044,73 лв. по договор за цесия № 1 от 6.ХI.2001 г. с кредитора банка "Хеброс" - АД, Пловдив, за вземанията на клона в Пазарджик.
Източник: Държавен вестник (14.01.2002)
 
Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка 1 Идентификац.Nо: Име на бенефициента Дата: "ПИКО-КООП" АД , " Птицеком " ЕООД , ЕТ "ПР Петя Димитрова" , ЕТ "Атанас Иванов" , ЗПК "Нов живот" , "Ташков" АД , ЕТ "Ейвис Иван Георгиев" , "Агрос Грейн Груп" ООД , "Малки Лом" , "Свобода-земеделско сдружение" , СД "Възход-Арньо-сие Йордан Апостолов и Румянка Стоянова" , "Агро-Ролес" ООД , ЗПК "Сливак" , "Интертранс" ЕООД , "ЕКО Зеленчуци" ООД , "Хисар-Агра" , "Агроленд" ЕООД , ЗКПТУ "Напредък" , Енчо Василев Баръмов , "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД , "Оранжерии Гимел " ООД , ЗК"Клас" , ВПК "Агротехникасервиз 94" , "Сортоизпитване-Дъбене" ЕООД , ОК "Косматица" Общ размер на инвестицията 9059275,19 Размер на субсидията 4529637,56
Източник: Други (22.08.2002)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение от 25.Х.2002 г. по гр. д. № 166/98 е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии ГИМЕЛ - II" - ЕООД, София, срещу дружеството - длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик (в несъстоятелност), в размер 3 350,39 лв. по договор за цесия № 25435 от 20.ХII.2001 г. с РДВР - Пазарджик, за вземанията му.
Източник: Държавен вестник (12.11.2002)