Новини
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.V.2000 г. по ф.д. № 955/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Обредни дейности" - ЕООД (с общинско имущество), със седаище и адрес на управление Велико Търново, пл. Майка България 2, п.к. 325, с предмет на дейност: организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 55 260 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала Община - гр. Велико Търново, правоприемник е на активите и пасивите на ОП "Обреден дом" - Велико Търново, и се управлява и представлява от управителя Димитър Момчилов Атанасов. 33555
Източник: Държавен вестник (14.06.2000)
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2000 г. по ф. д. № 955/2000 вписа в търговския регистър промени за "Обредни дейности" - ЕООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството Димитър Момчилов Атанасов; вписа за управител и представляващ дружеството Методи Стефанов Петров.
Източник: Държавен вестник (02.01.2001)
 
"Обредни дейности" - ЕООД, Велико Търново, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ уведомява, че съгласно решение № 684 на Общинския съвет - гр. Велико Търново, намалява капитала си от 55 264 лв. на 52 728 лв., разпределен в 527 дяла по 100 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията си или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (15.03.2002)
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2002 г. по ф. д. № 955/2000 вписа в търговския регистър промяна за "Обредни дейности" - ЕООД, Велико Търново: вписа намаление на капитала на дружеството от 55 260 лв. на 52 700 лв.
Източник: Държавен вестник (13.12.2002)
 
Следовател от Велико Търново е възстановил 5600 лева на общинската фирма ”Обредни дейности” по време на предварително производство за злоупотреби с 9000 лева. Следователят Ивайло Иванов е направил всичuо необходимо по време на делото срещу бившата служителка П.Г. парите да бъдат възстановени от нея и върнати на общината, потвърди самият той. Този факт със сигурност ще бъде голямо смекчаващо вината обстоятелство, когато бившата касиерка на гробищния парк бъде изправена пред съда. Преди три години вътрешна проверка бе установила, че около 53 гробни места са продадени, но парите не са внесени в общинската хазна. Ставаше дума за 50 лева за място за вечни времена и такса от 10 лева за 15 години. През 2002 г. финансова ревизия потвърди констатациите на вътрешната проверка и по случая бе образувано следствено дело. Още в началото на далаверата служителката бе уволнена. Сега явно е направила и невъзможното, за да върне неправомерно прибираните гробни такси.
Източник: Борба - Велико Търново (20.11.2003)
 
Загуба от 1 096 000 лева отчитат за първото тримесечие на тази година търговските дружества, чийто едноличен собственик е Община Велико Търново. За същия период на м.г. общинските фирми са реализирали печалба от 511 000 лева. Отчетът на финансовите резултати на търговските дружества и медицинските центрове предизвика остри дебати на последното заседание на ОбС. За какви бизнес програми говорят управителите, залагайки в годишната си програма нула лева печалба. Общинските ни фирми са с негативна възвръщаемост на вложените средства, коментира общинският съветник от “Лидер” инж. Станислав Рашков, който е най-големият критик на начина, по който се управляват общинските фирми. Рашков е категоричен, че заплатите на управителите трябва да са обвързани с икономическите резултати на дружествата, а не на база средната работна заплата в тях. От търговските фирми на Община В. Търново с най-висока печалба от по 13 000 лева за периода са “Пиено в ликвидация” от продажба на сгради и “Обредни дейности”. “Инвестстрой-92” е на плюс 2000 лева, “Царевград Търнов” е с печалба от 1000 лева, а “Организация на движението, паркинги и гаражи” е на нула. Медицинските центрове са с консолидирана загуба от 1 125 000 лева, като рекордът е за Онкоболницата, която е на минус 882 000 лева.
Източник: Янтра - Велико Търново (28.05.2011)
 
Три от четирите чисто търговски дружества на Община Велико Търново приключиха на печалба 2011 г. Положителен резултат отчитат “Царевград Търнов” (25 хил. лв.), “Инвестстрой-92” (21 хил. лв.) и “Обредни дейности” (13 хил. лв.). С нулева печалба е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. Годишните отчети на търговските дружества бяха обсъдени от Икономическата комисия към ОбС, а управителите на фирмите за първи път направиха анализ през съветниците на резултатите си. Чисто търговските ни фирми показаха, че пребориха кризата, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. За първи път част от печалбата си общинските фирми ще внесат като дивидент в хазната. 30 на сто от печалбата след облагане с данъци ще бъде преведена в общинския бюджет, предлага кметът Даниел Панов. За това той има подкрепата на общинските съветници от различните групи. Единственото дружество, което отчита ръст в печалбата и няма несъбрани вземания, е “Обредни дейности”. За м.г. сме направили инвестиции в активи за 4231 лв. Решен е проблемът с недостигащите гробни места поне за 10 г. напред, отчете управителят Методи Петров. В дружеството работят 16 човека при средна заплата 522 лв. “Царевград Търнов” има 109 хил. лв. краткосрочни вземания и 115 хил. лв. краткосрочни задължения. В дружеството работят 21 човека със средна заплата от 579 лв. Печалбата от паркингите и сините зони отива в Общината, обясни Недко Азманов, управител на “ОДПГ”. Той предупреди, че с проекта за водопроводите в централната градска част и разкопаването на сините зони приходите ще паднат. В дружеството работят 58 човека, а средното възнаграждение е 574 лв. В ОДПГ имат 59 хил. лв. краткосрочни вземания и 94 хил. лв. краткосрочни задължения. През септември м.г. “Инвестстрой-92” спечели 4-годишната обществена поръчка на Общината за сметосъбирането и извозването на боклуците в населените места. В нова техника сме инвестирали 128 хил. лв., каза управителят инж. Николай Тачев. Фирмата работи по спечелени обществени поръчки за инвеститорски контрол в Габрово, Свищов, Павликени и Елена. 460 хил. лв. са краткосрочните задължения. Имаме проблем с връщането на откраднатите от бившия главен счетоводител 120 хил. лв. Той е спрял да плаща по 56 лв. месечно, сезиран е съдия-изпълнител. Проблемни са неразплатените фактури за 86 хил. лв. на бившето “Комунално стопанство”, което се вля в нас, обясни инж. Тачев. “Инвестстрой-92” е спечелил делото срещу Социално-инвестиционния фонд и си е извадило изпълнителен лист за дължимите 11 хил. лв. В дружеството работят 39 човека при средна заплата 597 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (11.04.2012)
 
Три от четирите чисто търговски дружества на Община Велико Търново приключиха на печалба 2011 г. Положителен резултат отчитат “Царевград Търнов” (25 хил. лв.), “Инвестстрой-92” (21 хил. лв.) и “Обредни дейности” (13 хил. лв.). С нулева печалба е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. Годишните отчети на търговските дружества бяха обсъдени от Икономическата комисия към ОбС, а управителите на фирмите за първи път направиха анализ през съветниците на резултатите си. Чисто търговските ни фирми показаха, че пребориха кризата, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. За първи път част от печалбата си общинските фирми ще внесат като дивидент в хазната. 30 на сто от печалбата след облагане с данъци ще бъде преведена в общинския бюджет, предлага кметът Даниел Панов. За това той има подкрепата на общинските съветници от различните групи. Единственото дружество, което отчита ръст в печалбата и няма несъбрани вземания, е “Обредни дейности”. За м.г. сме направили инвестиции в активи за 4231 лв. Решен е проблемът с недостигащите гробни места поне за 10 г. напред, отчете управителят Методи Петров. В дружеството работят 16 човека при средна заплата 522 лв. “Царевград Търнов” има 109 хил. лв. краткосрочни вземания и 115 хил. лв. краткосрочни задължения. В дружеството работят 21 човека със средна заплата от 579 лв. Печалбата от паркингите и сините зони отива в Общината, обясни Недко Азманов, управител на “ОДПГ”. Той предупреди, че с проекта за водопроводите в централната градска част и разкопаването на сините зони приходите ще паднат. В дружеството работят 58 човека, а средното възнаграждение е 574 лв. В ОДПГ имат 59 хил. лв. краткосрочни вземания и 94 хил. лв. краткосрочни задължения. През септември м.г. “Инвестстрой-92” спечели 4-годишната обществена поръчка на Общината за сметосъбирането и извозването на боклуците в населените места. В нова техника сме инвестирали 128 хил. лв., каза управителят инж. Николай Тачев. Фирмата работи по спечелени обществени поръчки за инвеститорски контрол в Габрово, Свищов, Павликени и Елена. 460 хил. лв. са краткосрочните задължения. Имаме проблем с връщането на откраднатите от бившия главен счетоводител 120 хил. лв. Той е спрял да плаща по 56 лв. месечно, сезиран е съдия-изпълнител. Проблемни са неразплатените фактури за 86 хил. лв. на бившето “Комунално стопанство”, което се вля в нас, обясни инж. Тачев. “Инвестстрой-92” е спечелил делото срещу Социално-инвестиционния фонд и си е извадило изпълнителен лист за дължимите 11 хил. лв. В дружеството работят 39 човека при средна заплата 597 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (12.04.2012)
 
Петте търговски дружества на община Велико Търново, които се самофинансират и не разчитат на субсидия, отчитат обща консолидирана печалба за първото тримесечие на годината от 11 хил. лв. Резултатът е с 1000 лева по-слаб от същия период на минала година, което е обнадеждаващо и показва, че търговските ни дружества са запазили способността си да се развиват успешно самостоятелно в средата на финансовата и икономическа криза. Това коментира пред комисиите по икономика и бюджет в ОбС инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. Най-добри са резултатите на “Обредни дейности”. Общинската фирма отчита за тримесечието печалба от 27 хил. лв., което е двоен ръст за аналогичния период на м.г. “Инвестстрой-92” запазва без промяна печалбата си от 2000 лв. С 1000 лв. по-добър е положителният финансов резултат на общинската туристическа агенция “Царевград Търнов”. Дружеството е с 2000 лв. печалба, но има резерви от 122 хил. лв. краткосрочни взимания, които предстои да събере. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина, който за първото тримесечие на миналата година беше на 4000 лева загуба, сега излиза на 1000 лв. печалба. “Организация на движението, паркинги и гаражи” е със загуба от 21 хил. лв. при нулев резултат за м.г. Дружеството е стабилно, защото по сметките си има резерв от 56 хил. лв. и краткосрочни вземания за 50 хил. лв., коментира инж. Антон Койнаков.
Източник: Янтра - Велико Търново (14.05.2012)
 
Седем от общинските търговски дружества във Велико Търново отчитат 44 000 лв. печалба. Положителният финансов резултат на фирмите е за последните три месеца. "Инвестстрой-92" отчита 1000 лв., "Обредни дейности" - 12 000 лв., "Царевград Търнов" - 6000 лв. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина е на печалба с 2000 лв., "Организация на движението, паркинги и гаражи" с 11 000 лв., Центърът за кожно-венерически заболявания с 10 000 лв., а психодиспансерът с 2000 лв. Специализираната болница за белодробни заболявания "Д-р Трейман" обаче е отчела отрицателен резултат от 65 000 лв. Другото медицинско дружество на загуба е Комплексният онкологичен център с 606 000 лв. Общинските фирми дават хляб на общо 471 човека, а средната работна заплата на заетите е 624 лв.
Източник: Борба - Велико Търново (28.05.2013)
 
Три пъти се е увеличила печалбата на общинските фирми, които са на самоиздръжка. За първото тримесечие на тази година четирите дружества на Община Велико Търново имат консолидиран положителен резултат от 30 000 лева. “Обредни дейности” е на плюс 12 000 лева, “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчитат печалба от 11 000 лева, туристическата “Царевград Търнов” – 6000 лева, и “Инвестстрой – 92” – 1000 лева. За първи път от години общинската фирма ОДПГ, стопанисваща паркингите, репатриращия автомобил и зоните за платено паркиране, е на печалба. От незаконно спрени и паркирани автомобили “паякът” е донесъл приход за първите три месеца на годината от 45 хил. лв., а “сините зони” са генерирали за общинската хазна 74 хил. лв. Краткосрочните вземания на четирите общински фирми за първото тримесечие общо са 601 хил. лв., което е с 367 хил. лв. повече от краткосрочните им задължения. Общо дружествата имат по сметките си 314 хил. лв. Най-богата се оказва общинската фирма за инвеститорски контрол и извършваща сметосъбирането по селата. На депозити “Инвестстрой – 92” държи 183 хил. лв. 47 обекта отдават под наем фирмите на Община Велико Търново. От рентиерство на 5788 кв.м имоти влизат 40 658 лева. Събираемостта на наемите е едва 61 %. Четирите общински дружества дават работа общо на 112 човека. Средната работна заплата е 565 лева, което е с 21 лева под средната за областта. Най-добре платени са в “Обредни дейности” със средно възнаграждение от 593 лева. Най-ниски са заплатите в “Царевград Търново” – 539 лв. През първото тримесечие в ОДПГ са вдигнали заплатите с 29 лв. до 548 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (30.05.2013)
 
Устойчиво развитие в условията на икономическа криза показват резултатите за полугодието на чисто търговските дружества на Община Велико Търново. “Царевград Търново”, “Инвестстрой-92”, “Обредни дейности” и “Организация на движението, паркинги и гаражи” отчитат консолидирана печалба от 50 000 лева. За периода на загуба е единствено “Организация на движението, паркинги и гаражи” от 1000 лева срещу минус 30 000 лева за първото полугодие на миналата година. Загубата сега се дължи на платените над 10 000 лева за спешен ремонт на “паяка” през юни. Разкопаването на централната градска част заради новите водопроводи и канализация и неработещите по тази причина част от сините зони са довели до невъзможността парите за ремонта да бъдат компенсирани. Дружеството има 50 000 лева вземания, които са дължими от Общината. Константна печалба за полугодието от 5000 лева традиционно отчита “Инвестстрой-92”. Фирмата има да взема 426 хил. лв., от които 150 хил. лв. са от бившия главен счетоводител на дружеството, който беше осъден за щетата и възстановява парите по стотина лева на месец. От сватби и погребения “Обредни дейности” е с печалба от 10 000 лева и има вземания за 30 000 лева. Със значително повишение на положителния финансов резултат е туристическата “Царевград Търново”. За това полугодие печалбата е 36 000 лева, което е с 8000 лева повече от същия период на м.г. От партньори и туроператори дружеството има вземания за 179 000 лева. Четирите фирми имат и значителни средства по банковите си сметки. Общата сума е 304 000 лева., а консолидираните задължения възлизат на стотина хиляди лева.
Източник: Янтра - Велико Търново (09.09.2013)
 
104 хил. лв. е консолидираната печалба на търговските фирми на Община Велико Търново за деветмесечието на тази година. Най-печелившото общинско дружество е туристическа агенция “Царевград Търнов” с положителен финансов резултат от 68 хил. лв. Фирмата за тъжни и весели ритуали “Обредни дейности” е с печалба от 19 хил. лв., “Инвестстрой 92” е на плюс от 12 хил. лв. Търговското дружество, стопанисващо платените паркинги и паяка “Организация на движението, паркинги и гаражи”, е с печалба от 5000 лева. Финансовите резултати на общинските фирми бяха разгледани на заседанията на икономическата и бюджетната комисии в ОбС. В момента общинските дружества работят в среда на системна икономическа криза, която е отчетена в ЕС. При нас кризата вероятно ще продължи още известно време. Няма дружество, което да е в режим на ликвидация. Няма дружество, което да е застрашено от изпадане в несъстоятелност. Това означава, че дружествата са устойчиви към момента, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. Средната работна заплата в общинските фирми e 691 лева или със 79 лева по-висока от средното възнаграждение за периода в областта. Най-ниско платени са заетите в “Царевград Търнов” и “Организация на движението, паркинги и гаражи” . Чисто търговските дружества са инвестирали общо 122 хил. лв. в дълготрайни материални активи през периода.
Източник: Янтра - Велико Търново (26.11.2013)
 
“Царевград Търнов” ЕООД е най-печелившата общинска фирма. Туристическата агенция на Община Велико Търново отчита за миналата година печалба от 40 000 лв., което е 55 % от общата печалба на чисто търговските дужества. Петте самофинансиращи се фирми, чийто едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново, приключиха годината с консолидирана печалба от 73 000 лв., което е с 51 000 лв. повече от предходната година. Ръстът в туризма е довел до увеличение на печалбата на “Царевград Търнов” с 9000 лв. “Инвестстрой-92” е с положителен финансов резултат от 18 000 лв. “Обредни дейности” от сватби и погребения е на печалба 9000 лв. “Организация на движението, паркинги и гаражи” от сините зони, платените паркинги и “паяка” е на плюс 4000 лв., докато през м.г. имаше загуба от 53 000 лв. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина отчита годишна печалба от 2000 лв. Има оптимизъм за растеж, но възстановяването все още е крехко, се посочва в годишния отчет на общинските фирми. Тревожно е положението с краткосрочните вземания, които сумарно са 770 000 лв. Рекордът е на “Инвестстрой-92” с несъбрани от контрагенти 515 000 лв. Краткосрочните задължения общо са 340 000 лв. 632 лева е средната заплата в общинските фирми. От дружествата, които са на самоиздръжка, най-добре платени са в Медицинския център за рехабилитация и спортна дисциплина, където СРЗ е 791 лв. Следва “Инвестстрой-92” със СРЗ от 630 лв. В “Обредни дейности” възнаграждението е 613 лв. средно на месец, в общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” – 586 лв. Най-ниско платени са в “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 540 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (27.03.2014)
 
Оказа се на съвместното заседание на постоянните комисии по бюджет и икономика във Великотърновския общински съвет, че две от чисто търговските общински дружества са на загуба, защото е трябвало да плащат глоби по ревизионен акт на НАП и обезщетения на пенсиониран управител и съкратени работници. “Организация на движението, паркинги и гаражи” е със загуба от 5000 лева. Управителят Иван Ламбов обясни, че тя е дошла от изплащането на 12 хил. лв. по ревизионен акт на НАП за открити нарушения в дружеството от 2005 до 2010 г. На три инстанции водихме дела и намалихме сумата по акта от 60 хил. на 10 хил. лв., но дължим 2000 лева лихви. Ако се махне този разход от дейността, сме на печалба. Ще имаме пари да изплащаме новия “паяк”, посочи Ламбов. 48 000 лева е загубата за “Инвестстрий-92”. При пенсионирането на предишния управител Николай Тачев сме изплатили обезщетение от 23 000 лв. за обезщетения на съкратените работници по чистотата, които освободихме и те минаха към ОП “зелени системи”, сме изплатили още близо 16 000 лева. С отнемане на дейността по сметопочистване приходите ни намаляха с 25-30 %, посочи новият управител на “Инвестстрой-92” Ина Минчева-Кърджилова. “Обредни дейности” от сватби и погребения е на печалба от 17 хил. лв. С най-добри показатели е общинската туристическа агенция. “Царевград Търнов” отчита за полугодието печалба от 30 000 лева.
Източник: Янтра - Велико Търново (21.08.2014)
 
Коренно противоположни финансови резултати представят общинските фирми във Велико Търново за последните шест месеца. 9 са дружествата и предприятията, изцяло собственост на общината. 6 от тях са с положителен финансов резултат, възлизащ общо на 145 хил. лв. Сред отличниците са тубдиспансерът, който е на плюс с 44 хил. лв., и общинският туроператор „Царевград Търнов” с 30 хил. лв. Обредни дейности, спортният диспансер, кожно-венерическият и психодиспансерът също са с положителен финансов резултат. На обратния полюс са три фирми, които имат стряскащ пасив от 824 хил. лв. Комплексният онкоцентър е на минус със 771 хил. лв., което обаче е оправдано, тъй като в момента там се извършва мащабна модернизация. „Инвестстрой 92”, която е традиционно печеливша фирма, приключва шестмесечието на загуба. На минус 5 хил. лв. са и „Паркинги и гаражи”.
Източник: Борба - Велико Търново (25.09.2014)
 
44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико Търново Въпреки трудната пазарна обстановка, няма дружество, което да е в режим на ликвидация. Няма общинска фирма, която да е застрашена от изпадане в несъстоятелност. 44 000 лв. е консолидираната печалба за деветмесечието на търговските дружества на Община Велико Търново. С най-добър резултат за периода е туристическата фирма “Царевград Търнов” ЕООД с печалба от 60 000 лв. Отговорникът за паркингите, сините зони и “паяка” – “Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, е с печалба от 16 000 лв. От сватби и погребения “Обредни дейности” ЕООД е на плюс с 15 000 лв. На загуба от 47 000 лв. след отнемане на комуналните дейности излиза “Инвестстрой 92” ЕООД. За м.г. четирите чисто търговски дружества на Общината имаха за периода консолидирана печалба от 104 000 лева. Най-голям е сривът в “Инвестстрой 92”, където от плюс 12 000 лв. за деветмесечието, сега понижението е с 59 000 лв. Подобряване на резултатите има само при ОДПГ – с 11 000 лв. Краткосрочните вземания на четирите дружества сумарно възлизат на 893 000 лв., като половината от тях е делът на несъбраните суми от “Инвестстрой 92”. Управителите трябва да предприемат незабавни действия по събиране на вземанията с цел набиране на необходимите им оборотни средства, своевременно разплащане с доставчиците и увеличение ликвидността на дружествата. Обобщените краткосрочни задължения са 468 000 лв. Паричните средства в брой сумарно са 283 000 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (24.11.2014)
 
3000 лв. e кoнcoлидиpaнaтa зaгyбa нa фиpмитe нa Общинa Вeликo Tъpнoвo Пeттe oбщинcки тъpгoвcки фиpми, чийтo eднoличeн coбcтвeник нa кaпитaлa e Общинa В. Tъpнoвo, пpиключихa пъpвoтo тpимeceчиe нa т.г. c кoнcoлидиpaнa зaгyбa oт 3000 лв. Зa cъщия пepиoд нa м.г. тe ca били нa cyмapнa пeчaлбa oт 23 000 лв. В “Инвecтcтpoй 92”, “Обpeдни дeйнocти”, “Оpгaнизaция нa движeниeтo, пapкинги и гapaжи”, “Цapeвгpaд Tъpнoв” и Мeдицинcкия цeнтъp зa peхaбилитaция и cпopтнa мeдицинa paбoтят 108 дyши пpи cpeднa зaплaтa 727 лв. От oтчeтa нa дpyжecтвaтa личи, чe зa пъpвoтo тpимeceчиe нa т.г. “Обpeдни дeйнocти” ca cпoнcopиpaли c 1800 лв. жeнcкия хaндбaлeн oтбop “Етъp-64”. Обcлyжeни ca 81 пoгpeбeния и 18 cвaтби. “Обpeдни дeйнocти” e нaй-пeчeлившoтo тъpгoвcкo дpyжecтвo нa caмoиздpъжкa, кoeтo e coбcтвeнocт нa Общинaтa. Зa пъpвoтo тpимeceчиe фиpмaтa e нa пeчaлбa oт 18 хил. лв. пpи пoлoжитeлeн peзyлтaт oт 10 хил. лв. зa зимaтa нa м.г. Кpaткocpoчнитe взeмaния 31 хил. лв., кoeтo e c 2000 лв. пoвeчe oт кpaткocpoчнитe зaдължeния нa дpyжecтвoтo. Сpeднaтa зaплaтa e 680 лв. Нaй-тeжкo e пoлoжeниeтo в “Инвecтcтpoй-92”. Слeд oтнeмaнe нa дeйнocтитe пo cмeтocъбиpaнeтo и cмeтoизвoзвaнeтo пo ceлaтa, нa oбщинcкaтa фиpмa ocтaнa кaтo дeйнocт caмo кoнcyлтaнтcкитe ycлyги. Зapaди мъpтвия ceзoн в нaчaлoтo нa гoдинaтa пo oбявявaнe нa oбщecтвeни пopъчки зa cтpoитeлeн нaдзop и инвecтитopcки кoнтpoл, нямaхмe дeйнocт, a paзхoдитe cи въpвят, въпpeки чe cмe ocтaнaли caмo 9 cлyжитeли, кoмeнтиpa пpeд кoмиcиитe пo бюджeт и икoнoмикa в ОбС yпpaвитeлят нa дpyжecтвoтo Инa Минчeвa-Къpджилoвa. Зa пъpвoтo тpимeceчиe дpyжecтвoтo oтчитa зaгyбa oт 28 хил. лв. пpи пeчaлбa oт 2000 лв. зa cъщия пepиoд нa м.г. Двa пъти e нaмaлeн пpoцeнтът, пo кoйтo ce плaщa зa инвecтитopcки кoнтpoл нa бaзa oбeмa нa cтpoитeлcтвoтo и тoй вeчe e 2 %, пocoчи Къpджилoвa. От oтчeтa нa дpyжecтвoтo e виднo, чe нaй-гoлeмият мy длъжник e нeгoвият coбcтвeник. Пo 54 фaктypи oт 18 ceптeмвpи 2010 г. дo 27 мapт 2015 г. Общинa Вeликo Tъpнoвo дължи нa “Инвecтcтpoй-92” oбщo 114 068 лв. Миниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo имa нeплaтeнa фaктypa oт oктoмвpи м.г. зa 4920 лв. Общo взeмaниятa oт кoнcyлтaнтcкa дeйнocт ca 120 371 лв., a зaдължeниятa ca 144 хил. лв. Сpeднaтa зaплaтa e 809 лв. С нaй-виcoки зaплaти oт дpyжecтвaтa нa caмoиздpъжкa ca 15-тe cлyжитeли в Мeдицинcкия цeнтъp зa peхaбилитaция и cпopтнa мeдицинa – 980 лв. Зa пъpвoтo тpимeceчиe дpyжecтвoтo e нa нyлa, имa 28 хил. лв. кpaткocpoчни взeмaния и c 1000 лв. пoвeчe e cyмaтa нa зaдължeниятa. “Цapeвгpaд Tъpнoв” e нa пeчaлбa oт 1000 лв., ОДПГ – e нa плюc 6000 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (25.05.2015)
 
104 хил. лв. e кoнcoлидиpaнaтa пeчaлбa зa дeвeтмeceчиeтo нa тaзи гoдинa нa пeттe тъpгoвcки дpyжecтвa нa Общинa Вeликo Tъpнoвo, кoитo ca нa caмoиздpъжкa. Зa м.г. пoлoжитeлният peзyлтaт e бил 48 хил. лв. Нa зaгyбa пpoдължaвa дa e “Инвecтcтpoй – 92” ЕООД (39 000 лв.), cлeд кaтo ocтaнa бeз дoпълнитeлнaтa cи дeйнocт пo cмeтocъбиpaнeтo и извoзвaнeтo нa бoклyкa oт ceлaтa. С нaй-виcoкa пeчaлбa e “Цapeвгpaд Tъpнoв” ЕООД oт 57 000 лв. (3000 лв. пo-мaлкo oт м.г.). “Оpгaнизaция нa движeниeтo, пapкинги и гapaжи” ЕООД e c нaй-гoлям pъcт в пeчaлбaтa – oт 16 000 лв. зa минaлoтo дeвeтмeceчиe дo 55 000 лв. зa тoвa. “Обpeдни дeйнocти” ЕООД e нa плюc 29 000 лв., кoeтo e yвeличeниe c 14 000 лв. oт м.г. Двoйнo нaмaлявa пeчaлбaтa нa “Мeдицинcкия цeнтъp зa peхaбилитaция и cпopтнa мeдицинa” ЕООД и ceгa e 2000 лв. Общинcкитe cъвeтници oт Икoнoмичecкaтa и Бюджeтнaтa кoмиcия paзглeдaхa peзyлтaтитe нa oбщинcкитe фиpми нa пъpвoтo cи paбoтнo зaceдaниe и ocтpo ги paзкpитикyвaхa. Отчeтитe нa дpyжecтвaтa пpиличaли нa мнoгoтoмни мeмoapи, пълни c излишнa инфopмaция кaтo тoвa, чe пoгpeбeниятa ca двa пъти пoвeчe oт cвaтбитe, кaктo и пo кoлкo бpaкocъчeтaния къдe ca извъpшeни. Съвeтницитe пoиcкaхa пo-кpaтки чeтивa зa cлeдвaщитe cecии c кoнкpeтикa и aнaлиз. От ceгaшнитe oтчeти e виднo, чe пeттe oбщинcки фиpми имaт кpaткocpoчни зaдължeния oбщo зa 399 000 лв. Пoлoвинaтa oт тaзи cyмa (213 000 лв.) ce пaдa нa “Цapeвгpaд Tъpнoв”. Кpaткocpoчнитe им взeмaния cyмapнo ca зa 894 000 лв. С нaй-гoлямa cyмa зa cъбиpaнe e “Инвecтcтpoй – 92” – 379 000 лв. Дpyжecтвoтo изплaщa oщe 103 000 лв. зa cкъпa кoлa, кoятo e пpeхвъpлeнa нa Общинaтa. ОДПГ дължи зa нoвия пaяк oщe 87 000 лв. В пeттe oбщинcки фиpми, кoитo ce caмoфинaнcиpaт, paбoтят oбщo 111 дyши. Сpeднaтa зaплaтa e 760 лв. Нaй-дoбpe ca плaтeни paбoтeщитe в МЦРСМ – 1022 лв. Нaй-ниcки ca възнaгpaждeниятa в ОДПГ – 608 лв. cpeднo. “Цapeвгpaд Tъpнoв”, “Обpeдни дeйнocти” и ОДПГ ca внecли в хaзнaтa oбщo 8307 лв. дивидeнт, кoeтo e 30 % oт пeчaлбaтa им.
Източник: Янтра - Велико Търново (18.12.2015)
 
С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за полугодието 60 000 лв. е печалбата, която отчитат за полугодието петте общински фирми във В. Търново, които са на самоиздръжка от търговската си дейност. В сравнение със същия период на м.г. сега консолидираният положителен финансов резултат е с 16 000 лв. по-добър. С 36 000 лв. печалба отличникът е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. От 43 000 лв. загуба за първото полугодие на миналата година “Инвестстрой 92” сега е излязла с 1000 лв. над нулата. Осезателно са паднали печалбите на общинската туристическа фирма “Царевград Търнов” и на “Обредни дейности”. В туризма отчетената печалба е 14 000 лв. или с 11 000 лв. по-малко от м.г. Тъжните и веселите ритуали са донесли печалба на общинската фирма от 8000 лв. за полугодието, а за същия период на м.г. резултатът е бил 29 000 лв. Традиционно 1000 лв. си остава положителният резултат за полугодието на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина. С най-големите краткосрочни вземания от 376 000 лв. е “Инвестстрой 92”. При краткосрочните задължения най-голяма е сумата на “Царевград Търнов” – 118 000 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (25.08.2016)
 
Печалба от 897 хил. лв. отчитат общинските търговски дружества 897 хил. лв. е финансовият резултат за деветмесечието от дейността на общинските търговски дружества във В. Търново. За сравнение през същия период на предходната година резултатът е бил в размер на 178 хил. лв. За деветте месеца на тази година осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба на обща стойност 971 000 лв. Единствено Комплексният онкологичен център отчита загуба в размер на 74 хил. лв., с което общият финансов резултат на всички общински дружества пада до 897 хил. лв. Най-голяма печалба отчита Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман” – 722 хил. лв., следвана от „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Царевград Търнов”, които са с по 49 хил. лв., „Обредни дейности” – 40 хил. лв., а Центърът за психично здраве е с печалба от 26 хил. лв. На плюс са също Центърът за рехабилитация и спортна медицина с 5 хил. лв., кожно-венерическият диспансер – 2 хил. лв., и „Инвестстрой – 92” с 1000 лв.
Източник: Борба - Велико Търново (01.12.2017)
 
503 000 лв. е печалбата за 2017 г. на общинските дружества във В. Търново 503 000 лв. е консолидираната печалба за миналата година на общинските дружества във Велико Търново. С най-висока печалба е Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” – 804 000 лв., следвана от “Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД с 55 000 лв. и “Царевград Търнов” ЕООД с 52 000 лв. Положителен резултат отчитат също “Обредни дейности” ЕООД с 18 000 лв., “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – 3000, “Център за кожно-венерически заболявания” – 2000, “Център за психично здраве” – 12 000 лв., “Инвестстрой – 92” ЕООД е на плюс с 2000 лв. Единствено Комплексният онкологичен център отчита отрицателен финансов резултат за миналата година в размер на 445 000 лв. Общите приходи на деветте дружества са 948 000 лв., но заради загубите на едно от тях консолидираният резултат възлиза на 503 000 лв., стана ясно по време на заседанието на общинските съветници от Икономическата и Финансовата комисии към местния парламент. Краткосрочните вземания за 2017 г. са в размер на 2,9 млн.лв. и са с около 400 000 лв. повече, спрямо предходната година. За същия период краткосрочните задължения са в размер на 4 357 000 лв. и са се увеличили с близо 400 000 лв. Инвестициите през 2017 г. на дружествата са на стойност 190 000 лв., като най-големи са вложените средства от “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 37 000 лв., и “Царевград Търнов” – 10 000 лв. Общо 433 души работят в деветте дружества, като средната заплата в тях е 906 лв. Най-високо е средното възнаграждение в ЦРСМ – 1259 лв., а най-ниско в ОДПГ – 737 лв. За първото тримесечие на 2018 г. общинските дружества също отчитат печалба в размер на 49 000 лв. С най-добър финансов резултат от 16 000 лв. е дружеството “Организация на движението, паркинги и гаражи”, докато “Царевград Търнов” отчита едва 1000 лв. печалба. Информацията за финансовото състояние на дружествата ще бъде предоставена на предстоящата сесия на Общинския съвет
Източник: Янтра - Велико Търново (29.05.2018)