Новини
Новини за 2012
 
Три от четирите чисто търговски дружества на Община Велико Търново приключиха на печалба 2011 г. Положителен резултат отчитат “Царевград Търнов” (25 хил. лв.), “Инвестстрой-92” (21 хил. лв.) и “Обредни дейности” (13 хил. лв.). С нулева печалба е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. Годишните отчети на търговските дружества бяха обсъдени от Икономическата комисия към ОбС, а управителите на фирмите за първи път направиха анализ през съветниците на резултатите си. Чисто търговските ни фирми показаха, че пребориха кризата, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. За първи път част от печалбата си общинските фирми ще внесат като дивидент в хазната. 30 на сто от печалбата след облагане с данъци ще бъде преведена в общинския бюджет, предлага кметът Даниел Панов. За това той има подкрепата на общинските съветници от различните групи. Единственото дружество, което отчита ръст в печалбата и няма несъбрани вземания, е “Обредни дейности”. За м.г. сме направили инвестиции в активи за 4231 лв. Решен е проблемът с недостигащите гробни места поне за 10 г. напред, отчете управителят Методи Петров. В дружеството работят 16 човека при средна заплата 522 лв. “Царевград Търнов” има 109 хил. лв. краткосрочни вземания и 115 хил. лв. краткосрочни задължения. В дружеството работят 21 човека със средна заплата от 579 лв. Печалбата от паркингите и сините зони отива в Общината, обясни Недко Азманов, управител на “ОДПГ”. Той предупреди, че с проекта за водопроводите в централната градска част и разкопаването на сините зони приходите ще паднат. В дружеството работят 58 човека, а средното възнаграждение е 574 лв. В ОДПГ имат 59 хил. лв. краткосрочни вземания и 94 хил. лв. краткосрочни задължения. През септември м.г. “Инвестстрой-92” спечели 4-годишната обществена поръчка на Общината за сметосъбирането и извозването на боклуците в населените места. В нова техника сме инвестирали 128 хил. лв., каза управителят инж. Николай Тачев. Фирмата работи по спечелени обществени поръчки за инвеститорски контрол в Габрово, Свищов, Павликени и Елена. 460 хил. лв. са краткосрочните задължения. Имаме проблем с връщането на откраднатите от бившия главен счетоводител 120 хил. лв. Той е спрял да плаща по 56 лв. месечно, сезиран е съдия-изпълнител. Проблемни са неразплатените фактури за 86 хил. лв. на бившето “Комунално стопанство”, което се вля в нас, обясни инж. Тачев. “Инвестстрой-92” е спечелил делото срещу Социално-инвестиционния фонд и си е извадило изпълнителен лист за дължимите 11 хил. лв. В дружеството работят 39 човека при средна заплата 597 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (11.04.2012)
 
Три от четирите чисто търговски дружества на Община Велико Търново приключиха на печалба 2011 г. Положителен резултат отчитат “Царевград Търнов” (25 хил. лв.), “Инвестстрой-92” (21 хил. лв.) и “Обредни дейности” (13 хил. лв.). С нулева печалба е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. Годишните отчети на търговските дружества бяха обсъдени от Икономическата комисия към ОбС, а управителите на фирмите за първи път направиха анализ през съветниците на резултатите си. Чисто търговските ни фирми показаха, че пребориха кризата, коментира инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. За първи път част от печалбата си общинските фирми ще внесат като дивидент в хазната. 30 на сто от печалбата след облагане с данъци ще бъде преведена в общинския бюджет, предлага кметът Даниел Панов. За това той има подкрепата на общинските съветници от различните групи. Единственото дружество, което отчита ръст в печалбата и няма несъбрани вземания, е “Обредни дейности”. За м.г. сме направили инвестиции в активи за 4231 лв. Решен е проблемът с недостигащите гробни места поне за 10 г. напред, отчете управителят Методи Петров. В дружеството работят 16 човека при средна заплата 522 лв. “Царевград Търнов” има 109 хил. лв. краткосрочни вземания и 115 хил. лв. краткосрочни задължения. В дружеството работят 21 човека със средна заплата от 579 лв. Печалбата от паркингите и сините зони отива в Общината, обясни Недко Азманов, управител на “ОДПГ”. Той предупреди, че с проекта за водопроводите в централната градска част и разкопаването на сините зони приходите ще паднат. В дружеството работят 58 човека, а средното възнаграждение е 574 лв. В ОДПГ имат 59 хил. лв. краткосрочни вземания и 94 хил. лв. краткосрочни задължения. През септември м.г. “Инвестстрой-92” спечели 4-годишната обществена поръчка на Общината за сметосъбирането и извозването на боклуците в населените места. В нова техника сме инвестирали 128 хил. лв., каза управителят инж. Николай Тачев. Фирмата работи по спечелени обществени поръчки за инвеститорски контрол в Габрово, Свищов, Павликени и Елена. 460 хил. лв. са краткосрочните задължения. Имаме проблем с връщането на откраднатите от бившия главен счетоводител 120 хил. лв. Той е спрял да плаща по 56 лв. месечно, сезиран е съдия-изпълнител. Проблемни са неразплатените фактури за 86 хил. лв. на бившето “Комунално стопанство”, което се вля в нас, обясни инж. Тачев. “Инвестстрой-92” е спечелил делото срещу Социално-инвестиционния фонд и си е извадило изпълнителен лист за дължимите 11 хил. лв. В дружеството работят 39 човека при средна заплата 597 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (12.04.2012)
 
Петте търговски дружества на община Велико Търново, които се самофинансират и не разчитат на субсидия, отчитат обща консолидирана печалба за първото тримесечие на годината от 11 хил. лв. Резултатът е с 1000 лева по-слаб от същия период на минала година, което е обнадеждаващо и показва, че търговските ни дружества са запазили способността си да се развиват успешно самостоятелно в средата на финансовата и икономическа криза. Това коментира пред комисиите по икономика и бюджет в ОбС инж. Антон Койнаков, началник-отдел “Общинска икономика”. Най-добри са резултатите на “Обредни дейности”. Общинската фирма отчита за тримесечието печалба от 27 хил. лв., което е двоен ръст за аналогичния период на м.г. “Инвестстрой-92” запазва без промяна печалбата си от 2000 лв. С 1000 лв. по-добър е положителният финансов резултат на общинската туристическа агенция “Царевград Търнов”. Дружеството е с 2000 лв. печалба, но има резерви от 122 хил. лв. краткосрочни взимания, които предстои да събере. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина, който за първото тримесечие на миналата година беше на 4000 лева загуба, сега излиза на 1000 лв. печалба. “Организация на движението, паркинги и гаражи” е със загуба от 21 хил. лв. при нулев резултат за м.г. Дружеството е стабилно, защото по сметките си има резерв от 56 хил. лв. и краткосрочни вземания за 50 хил. лв., коментира инж. Антон Койнаков.
Източник: Янтра - Велико Търново (14.05.2012)