Новини
Новини за 2014
 
“Царевград Търнов” ЕООД е най-печелившата общинска фирма. Туристическата агенция на Община Велико Търново отчита за миналата година печалба от 40 000 лв., което е 55 % от общата печалба на чисто търговските дужества. Петте самофинансиращи се фирми, чийто едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново, приключиха годината с консолидирана печалба от 73 000 лв., което е с 51 000 лв. повече от предходната година. Ръстът в туризма е довел до увеличение на печалбата на “Царевград Търнов” с 9000 лв. “Инвестстрой-92” е с положителен финансов резултат от 18 000 лв. “Обредни дейности” от сватби и погребения е на печалба 9000 лв. “Организация на движението, паркинги и гаражи” от сините зони, платените паркинги и “паяка” е на плюс 4000 лв., докато през м.г. имаше загуба от 53 000 лв. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина отчита годишна печалба от 2000 лв. Има оптимизъм за растеж, но възстановяването все още е крехко, се посочва в годишния отчет на общинските фирми. Тревожно е положението с краткосрочните вземания, които сумарно са 770 000 лв. Рекордът е на “Инвестстрой-92” с несъбрани от контрагенти 515 000 лв. Краткосрочните задължения общо са 340 000 лв. 632 лева е средната заплата в общинските фирми. От дружествата, които са на самоиздръжка, най-добре платени са в Медицинския център за рехабилитация и спортна дисциплина, където СРЗ е 791 лв. Следва “Инвестстрой-92” със СРЗ от 630 лв. В “Обредни дейности” възнаграждението е 613 лв. средно на месец, в общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” – 586 лв. Най-ниско платени са в “Организация на движението, паркинги и гаражи” – 540 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (27.03.2014)
 
Оказа се на съвместното заседание на постоянните комисии по бюджет и икономика във Великотърновския общински съвет, че две от чисто търговските общински дружества са на загуба, защото е трябвало да плащат глоби по ревизионен акт на НАП и обезщетения на пенсиониран управител и съкратени работници. “Организация на движението, паркинги и гаражи” е със загуба от 5000 лева. Управителят Иван Ламбов обясни, че тя е дошла от изплащането на 12 хил. лв. по ревизионен акт на НАП за открити нарушения в дружеството от 2005 до 2010 г. На три инстанции водихме дела и намалихме сумата по акта от 60 хил. на 10 хил. лв., но дължим 2000 лева лихви. Ако се махне този разход от дейността, сме на печалба. Ще имаме пари да изплащаме новия “паяк”, посочи Ламбов. 48 000 лева е загубата за “Инвестстрий-92”. При пенсионирането на предишния управител Николай Тачев сме изплатили обезщетение от 23 000 лв. за обезщетения на съкратените работници по чистотата, които освободихме и те минаха към ОП “зелени системи”, сме изплатили още близо 16 000 лева. С отнемане на дейността по сметопочистване приходите ни намаляха с 25-30 %, посочи новият управител на “Инвестстрой-92” Ина Минчева-Кърджилова. “Обредни дейности” от сватби и погребения е на печалба от 17 хил. лв. С най-добри показатели е общинската туристическа агенция. “Царевград Търнов” отчита за полугодието печалба от 30 000 лева.
Източник: Янтра - Велико Търново (21.08.2014)
 
Коренно противоположни финансови резултати представят общинските фирми във Велико Търново за последните шест месеца. 9 са дружествата и предприятията, изцяло собственост на общината. 6 от тях са с положителен финансов резултат, възлизащ общо на 145 хил. лв. Сред отличниците са тубдиспансерът, който е на плюс с 44 хил. лв., и общинският туроператор „Царевград Търнов” с 30 хил. лв. Обредни дейности, спортният диспансер, кожно-венерическият и психодиспансерът също са с положителен финансов резултат. На обратния полюс са три фирми, които имат стряскащ пасив от 824 хил. лв. Комплексният онкоцентър е на минус със 771 хил. лв., което обаче е оправдано, тъй като в момента там се извършва мащабна модернизация. „Инвестстрой 92”, която е традиционно печеливша фирма, приключва шестмесечието на загуба. На минус 5 хил. лв. са и „Паркинги и гаражи”.
Източник: Борба - Велико Търново (25.09.2014)
 
44 000 лв. е печалбата на търговските фирми на Община Велико Търново Въпреки трудната пазарна обстановка, няма дружество, което да е в режим на ликвидация. Няма общинска фирма, която да е застрашена от изпадане в несъстоятелност. 44 000 лв. е консолидираната печалба за деветмесечието на търговските дружества на Община Велико Търново. С най-добър резултат за периода е туристическата фирма “Царевград Търнов” ЕООД с печалба от 60 000 лв. Отговорникът за паркингите, сините зони и “паяка” – “Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, е с печалба от 16 000 лв. От сватби и погребения “Обредни дейности” ЕООД е на плюс с 15 000 лв. На загуба от 47 000 лв. след отнемане на комуналните дейности излиза “Инвестстрой 92” ЕООД. За м.г. четирите чисто търговски дружества на Общината имаха за периода консолидирана печалба от 104 000 лева. Най-голям е сривът в “Инвестстрой 92”, където от плюс 12 000 лв. за деветмесечието, сега понижението е с 59 000 лв. Подобряване на резултатите има само при ОДПГ – с 11 000 лв. Краткосрочните вземания на четирите дружества сумарно възлизат на 893 000 лв., като половината от тях е делът на несъбраните суми от “Инвестстрой 92”. Управителите трябва да предприемат незабавни действия по събиране на вземанията с цел набиране на необходимите им оборотни средства, своевременно разплащане с доставчиците и увеличение ликвидността на дружествата. Обобщените краткосрочни задължения са 468 000 лв. Паричните средства в брой сумарно са 283 000 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (24.11.2014)