Новини
Новини за 2016
 
С 36 000 лв. печалба ОДПГ е отличникът сред общинските фирми за полугодието 60 000 лв. е печалбата, която отчитат за полугодието петте общински фирми във В. Търново, които са на самоиздръжка от търговската си дейност. В сравнение със същия период на м.г. сега консолидираният положителен финансов резултат е с 16 000 лв. по-добър. С 36 000 лв. печалба отличникът е “Организация на движението, паркинги и гаражи”. От 43 000 лв. загуба за първото полугодие на миналата година “Инвестстрой 92” сега е излязла с 1000 лв. над нулата. Осезателно са паднали печалбите на общинската туристическа фирма “Царевград Търнов” и на “Обредни дейности”. В туризма отчетената печалба е 14 000 лв. или с 11 000 лв. по-малко от м.г. Тъжните и веселите ритуали са донесли печалба на общинската фирма от 8000 лв. за полугодието, а за същия период на м.г. резултатът е бил 29 000 лв. Традиционно 1000 лв. си остава положителният резултат за полугодието на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина. С най-големите краткосрочни вземания от 376 000 лв. е “Инвестстрой 92”. При краткосрочните задължения най-голяма е сумата на “Царевград Търнов” – 118 000 лв.
Източник: Янтра - Велико Търново (25.08.2016)