Новини
Новини за 2005
 
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 4.V.2004 г. вписва промени по ф. д. № 1775/2000 за "МБАЛ - Самоков" - ЕООД, Самоков: намалява капитала на дружеството от 518 000 лв. на 412 000 лв., разпределен в 41 200 дяла по 10 лв. всеки; вписва приемане с решение на Общинския съвет - гр. Самоков, от 18.III.2004 г. на нов учредителен акт, който на основание чл. 119, ал. 4 ТЗ е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (10.05.2005)