Новини
Новини за 2006
 
Индустриален Холдинг "България" продаде дела си в "Елпо" АД-Николаево, възлизащ на 17,9871%, гласи информация от Централния депозитар. Купувач на пакета е "Елпо-2000" ООД, увеличил участието си до 43,305 на сто. Сделката бе осъществена чрез блокова сделка по време на търговската сесия от 18 април на цена от 3,25 лв., или общо 127 884 лв. Основната дейност на "Елпо" АД е производство на електропорцеланови изолатори високо и ниско напрежение, инсталационен порцелан и др. "Елпо-97" АД притежава 24,68 на сто от капитала, докато "Руен-Холдинг" АД и "Делектра" ЕООД София имат съответно 13,50 и 6,50 на сто. За 2005 г. дружеството обяви загуба от 164 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 237 хил. лв. година по-рано.
Източник: Монитор (27.04.2006)