Новини
Новини за 2007
 
ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос Кацанис, подписаха споразумение за покупка на редуцирани емисии от въглероден двуокис. Договорът е за 3.257 млн. EUR. Целта на споразумението е да се стимулират фирми клиенти на ОББ, които осъществяват проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници чрез кредитни линии на ЕБВР. Българската банка обслужва 6 такива компании - Тракия газ, Делектра, Вива агротекс, Захарни заводи АД, Зебра АД и Пиринпласт АД. Те ще бъдат обединени в общо портфолио за пакетна продажба на спестени емисии въглероден двуокис и така ще получат достъп в механизма Съвместно изпълнение по Протокола от Киото, където минималното договаряно количество въглероден двуокис е около 250 хил. т. С продажбата на единици редуцирани емисии дадена компания може да привлече допълнителни постъпления по проекта си за енергийна ефективност.
Източник: Пари (07.03.2007)