Новини
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4505/99 от 17.I.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител 100, с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична медицинска дейност. Дружеството е с капитал 445 500 лв., собственик е Община - Варна, и се управлява и представлява от Йорданка Минчева Байрямова.
Източник: Държавен вестник (09.06.2000)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2001 г. по ф. д. № 3800/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център - Свети Никола Чудотворец - 2000 - Варна" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител 100, с предмет на дейност: участие в приватизацията и закупуване на дялове и обособени части от "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД. Дружеството е с капитал 2460 лв. и се управлява и представлява заедно и поотделно от Жасмина Петрова Тодорова, Благовест Петков Петков и Снежанка Колева Дренска.
Източник: Държавен вестник (10.07.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, по ф. д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (03.02.2004)
 
Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на общината Кирил Йорданов представиха официално новите управители на ДКЦ-тата, година след проведените конкурси. Това са д-р Иван Иванов, който ще ръководи ДКЦ 1 "Света Клементина" (бившата Градска болница), д-р Кирил Враняшки - ДКЦ 4(бившата Окръжна поликлиника), д-р Галина Павлова - ДКЦ 5 в кв."Хр.Ботев", д-р Юлияна Йоргова - ДКЦ"Чайка", д-р Ивелина Василева - ДКЦ 3 в район "Владиславово", д-р Свилен Андонов - ДКЦ 2 в район "Аспарухово", и д-р Димитрина Делева - Медицински Център 1 (бившата IV поликлиника в район "Младост"). От тях се очаква да подобрят обслужването на гражданите и финансовите резултати на общинските дружества. До края на месеца новите управители ще се запознаят със състоянието на ДКЦ-тата и през септември ще представят икономически анализ за състоянието им, който ще бъде основа за бъдещата им работа, каза председателят от комисията по здравеопазване към Общинския съвет Бранимир Балачев. Според регламента те ще отчетат дейността си 6 месеца по-късно.
Източник: Черно море (12.08.2005)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, по ф. д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (06.12.2005)
 
ДКЦ 4 и ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" отчетоха печалби за изминалата 2005 г. Техните управители д-р Кирил Враняшки и д-р Свилен Андонов представиха финансов анализ за дейността на лечебните заведения на заседанието на комисията по здравеопазване към Общинския съвет вчера. ДКЦ 4 приключва 2005 г. с 15 000 лв. печалба. През предходната година лечебното заведение е било на 36 000 лв. загуба. Обяснението за добрия финансов резултат е в повечето приходи по линия на здравната каса и спечеленото дело за неизплатени лекарства срещу ЕТ "Бистра Христова", посочи д-р Враняшки. Контрольорът на ДКЦ-то каза, че предишното ръководство е дало над 4000 лв. на Служба по трудова медицина, но оценка на риска на работните места не е направена. По тази причина сега ще се сключва договор с нова фирма. Препоръката към новия управител на ДКЦ 4, отправена от директора на общинската дирекция "Здравно развитие" доц. д-р Станка Маринчева, бе да направи необходимото за по-добро уплътняване на сградния фонд. Печалбата на ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" в "Аспарухово" за м.г. е само 372 лв. С нея спряхме обаче негативната тенденция през последните години лечебното заведение да приключва на загуба, отбеляза д-р Андонов. Той посочи, че събираемостта на потребителската такса, плащана от пациентите, е скочила с 350%, благодарение на въведената по-добра отчетност. Приходите на ДКЦ-то са нараснали с 25%, разходите - с 18%. През м.г. са извършени над 60 000 прегледа на 37 492-ма пациенти. Средната брутна заплата е 450 лв. и е нараснала в сравнение с 2004 г. Специализираната очна болница (СОБ) приключи 2005 г. със счетоводна загуба в размер на 92 000 лв., съобщи управителят д-р Драгомир Драганов. Отрицателният резултат е заради несъвършенствата на системата на болничната помощ и недофинансирането на клиничните пътеки. Реалните разходи за 1 болен са 447 лв., а ние получаваме от Министерството на здравеопазването 250 лв., посочи още д-р Драганов. Стана ясно, че през м.г. пациентите са се увеличили с 48% спрямо 2004 г., извършените операции - с 31%. Здравната комисия даде добра оценка за работата на тримата управители и прие отчетите им. Решено бе контрольорът на СОБ - Варна, да бъде сменен с друг заради несвършена работа.
Източник: Черно море (14.04.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, по ф. д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (19.05.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4505/99 от 3.VIII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, следните промени: заличава Снежанка Колева Дренска като управител и представляващ дружеството и вписва като такъв Кирил Стефанов Враняшки.
Източник: Държавен вестник (07.07.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, по ф. д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (30.10.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на “Диагностично-консултативен център 4 - Варна” - ЕООД, по ф.д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (02.09.2008)