Новини
Новини за 2001
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2001 г. по ф. д. № 3800/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център - Свети Никола Чудотворец - 2000 - Варна" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител 100, с предмет на дейност: участие в приватизацията и закупуване на дялове и обособени части от "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД. Дружеството е с капитал 2460 лв. и се управлява и представлява заедно и поотделно от Жасмина Петрова Тодорова, Благовест Петков Петков и Снежанка Колева Дренска.
Източник: Държавен вестник (10.07.2001)