Новини
Новини за 2006
 
ДКЦ 4 и ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" отчетоха печалби за изминалата 2005 г. Техните управители д-р Кирил Враняшки и д-р Свилен Андонов представиха финансов анализ за дейността на лечебните заведения на заседанието на комисията по здравеопазване към Общинския съвет вчера. ДКЦ 4 приключва 2005 г. с 15 000 лв. печалба. През предходната година лечебното заведение е било на 36 000 лв. загуба. Обяснението за добрия финансов резултат е в повечето приходи по линия на здравната каса и спечеленото дело за неизплатени лекарства срещу ЕТ "Бистра Христова", посочи д-р Враняшки. Контрольорът на ДКЦ-то каза, че предишното ръководство е дало над 4000 лв. на Служба по трудова медицина, но оценка на риска на работните места не е направена. По тази причина сега ще се сключва договор с нова фирма. Препоръката към новия управител на ДКЦ 4, отправена от директора на общинската дирекция "Здравно развитие" доц. д-р Станка Маринчева, бе да направи необходимото за по-добро уплътняване на сградния фонд. Печалбата на ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" в "Аспарухово" за м.г. е само 372 лв. С нея спряхме обаче негативната тенденция през последните години лечебното заведение да приключва на загуба, отбеляза д-р Андонов. Той посочи, че събираемостта на потребителската такса, плащана от пациентите, е скочила с 350%, благодарение на въведената по-добра отчетност. Приходите на ДКЦ-то са нараснали с 25%, разходите - с 18%. През м.г. са извършени над 60 000 прегледа на 37 492-ма пациенти. Средната брутна заплата е 450 лв. и е нараснала в сравнение с 2004 г. Специализираната очна болница (СОБ) приключи 2005 г. със счетоводна загуба в размер на 92 000 лв., съобщи управителят д-р Драгомир Драганов. Отрицателният резултат е заради несъвършенствата на системата на болничната помощ и недофинансирането на клиничните пътеки. Реалните разходи за 1 болен са 447 лв., а ние получаваме от Министерството на здравеопазването 250 лв., посочи още д-р Драганов. Стана ясно, че през м.г. пациентите са се увеличили с 48% спрямо 2004 г., извършените операции - с 31%. Здравната комисия даде добра оценка за работата на тримата управители и прие отчетите им. Решено бе контрольорът на СОБ - Варна, да бъде сменен с друг заради несвършена работа.
Източник: Черно море (14.04.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, по ф. д. № 4505/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (19.05.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 4505/99 от 3.VIII.2005 г. вписа в регистъра за търговски дружества за "Диагностично-консултативен център 4 - Варна" - ЕООД, следните промени: заличава Снежанка Колева Дренска като управител и представляващ дружеството и вписва като такъв Кирил Стефанов Враняшки.
Източник: Държавен вестник (07.07.2006)