Новини
Новини за 2006
 
КММ-68 АД-Шумен /KMM/, свиква ОСА на 28.04.2006 год. от 11.00ч. в гр. Шумен, бул. Мадара № 38 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Приемане на средносрочна инвестиционна програма; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 15.05.2006 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. бр. 21 Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.04.2006 год.
Източник: БФБ-София (10.04.2006)
 
На проведено ОСА от 28.04.2006 год., на КММ-68 АД-Шумен /KMM/, са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 год.; - Преизбира СД на дружеството за срок от три години; - Приема предложената средносрочна инвестиционна програма.
Източник: БФБ-София (03.05.2006)
 
КММ-68 АД - Шумен /KMM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28.04.2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба за 2005 г. в размер на 23 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (03.05.2006)
 
Въз основа на стойностите на търговията за последните шест месеца, на основание чл. 156а, ал. 2 от Правилника на БФБ-София АД, публикуваме списък на дружествата по ал. 1, които след изтичането на срока по параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби биха били преместени на Неофициален пазар, сегмент В, както следва: АКБ Корпорация ХАД-София (AKBHL), Акумпласт АД-Добрич (AKUMP), Армейски Холдинг АД-София (ARMHL), Асеновград БТ АД-Асеновград (ASEBT), А.В. Билдингс АД-София (AVBLD), Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ (BEROE), Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP), Букет АД-Нова Загора (BUKT), Ютекс Холдинг АД-София (BULSTH), Българска роза-Пловдив АД-Пловдив (BUROZ), Булвеста Холдинг АД-София (BVH), Българска захар АД-Долна Митрополия (BZAH), Дъб АД-Враца (DAB), Добруджа холдинг АД-Добрич (DOBHL), Добротица-БСК АД-Добрич (DOBRO), ЕАЗ АД-Пловдив (EAZ), Екофилтър АД-Бургас (EKOFT), Елените АД-Пловдив (ELENI), Електроника АД-София (ELKA), Еврохолд АД-София (EVHL), Филтекс АД-Пловдив (FILEX), Формопласт АД-Кърджали (FORM), Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ (HASBT), Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград (HASK), Холдинг Център АД-Стара Загора (HCEN), ХД Дунав АД-Враца (HDD), Наш Дом България Холдинг АД-София (HDOM), Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй (HEKO), ФС Холдинг АД-Дупница (HFSI), Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (HGI), Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI), Хидропневмотехника АД-Казанлък (HIDPN), Индустриална Холдингова Компания АД-София (HIK), Ком холдинг АД-Димитровград (HKOM), Химмаш АД-Хасково (HMAS), Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC), Холдинг Нов Век АД-София (HNVEK), Пълдин Холдинг АД-Пловдив (HPLD), Република Холдинг АД-София (HREP), Руен Холдинг АД-Кюстендил (HRU), Сила Холдинг АД-Пазарджик (HSI), Стройинвест холдинг АД-София (HSTR), Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора (HUGO), Зенит Агрохолдинг АД-София (HZAG), Инст. по целулоза и хартия АД-София (INCEL), Интрансмаш-инженеринг АД-София (ININ), Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ (INTER), Изгрев-66 АД-Пловдив (IZGRE), КММ-68 АД-Шумен (KMM), Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил (KONIS), Котлостроене АД-София (KOTL), Кюстендилски плод АД-Кюстендил (KPLOD), Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP), Компания за технологии и иновации Съединение АД-София (KRS), Лъв АД-Габрово (LION), Лотос АД-Трявна (LOTOS), Ловеч-турс АД-Ловеч (LOVTU), Мануела АД-Хасково (MANU), МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен (MBE), Рециклиращо предприятие АД-Разград (MEHPL), Метрон АД-София (METRON), Мизия-96 АД-Плевен (MIZA), Черноморски Холдинг АД-Бургас (NEFTHL), Независимост-40 АД-Габрово (NEZAV), Нитекс-50 АД-София (NITX), Оптела-оптични технологии АД-Пловдив (OPTIC), Оргтехника АД-Силистра (ORGTE), Пазарджик-БТ АД-Пазарджик (PAZBT), Пиринхарт АД-Разлог (PIRH), Петър Караминчев АД-Русе (PKAR), Плевен-Булгартабак АД-Плевен (PLEBT), Пангеа АД-София (PNG), Браво АД-Коларово (PODG), Полиграфия АД-Пловдив (POLIG), Поляница АД-Търговище (POLYA), Промота Аеропарк АД-София (PRA), Прибор АД-Копривщица (PRIBR), Розахим АД-Горна Оряховица (ROZAH), САФ Магелан АД-София (SAF), Сердиком АД-София (SERDI), Север Холдинг АД-ВеликоТърново (SEVHL), София филм АД-София /в ликвидация/ (SFILM), Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (SHLIF), Шумен-БТ АД-Шумен (SHUBT), Симат АД-Габрово (SIMAT), Сирма АД-Пловдив (SIRMA), Складова техника АД-Горна Оряховица (SKTEH), Слънчеви лъчи АД-София (SLUCI), Стомана АД-Перник /в несъстоятелност/ (STOM), Стоманени тръби АД-Септември (STRAB), Свилоза АД-Свищов (SVIL), Свиневъдство-Преславец АД-София (SVINP), Свиневъдство-Стамболово АД-София (SVIST), Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNIK), Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик (TICHA), Трансстрой-Бургас АД-Бургас (TRANB), Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (TRANSH), Транскарт АД-София (TRCRD), Тракийско пиво АД-Пазарджик (TRPIV), Унимаш АД-Дебелец (UNIM), Вапцаров АД-Плевен (VAP), Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ (VAZHO), Велбъжд АД-Кюстендил (VELB), Велпа-91 АД-Стражица (VELPA), Верея-тур АД-Стара Загора (VERY), Винзавод-Асеновград АД-Асеновград (VINAS), Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца (VINVR), Вратица АД-Враца (VRAT), Възраждане 26 Холдинг АД-София (VZH), Ямболен АД-Ямбол (YAMB), Явор АД-Петрич (YAVOP), Балканкар-Заря АД-Павликени (ZARYA), Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй (ZASKO), Заваръчни машини АД-Перник (ZAVMA), Елпром-ЗЕМ АД-София (ZEM), ЗГММ АД-Перник (ZGMM), Екотаб АД-Кочериново (ZKMO), ЗММ-Нова Загора АД-Нова Загора (ZMMNZ), ЗММ-Металик АД-Пазарджик (ZMMPZ), Малък Искър АД-Джурово (MISK), Инструменти и изделия АД-София (INIZD), Венец АД-Орешец /в ликвидация/ (VENEZ), Резервни части АД-Пловдив (REZER), Вега АД-Плевен (VEGA), Орфей-Б АД-Батак (ORFEY), Металик АД-Ябланица (METY), Родопска слава АД-с.Бенковски (RODSL), Металокерамика - И АД-Исперих (METKE), Стройтехника АД-Главиница (STTEH), НонВоТекс АД-София (NETEX), Джерман-София АД-София (DJERM), Биоеко АД-Варна (BIOEK), ЗСК-Лозово АД-Бургас (LOZOV), Сердика-Кула АД (SERKU), Естер Инвесмънт АД-Велико Търново (SERTR), Белопал АД-Търговище /в несъстоятелност/ (BELOP), Победа-ТВ АД-Твърдица (POBTV), СМП-Бухово АД-Бухово (SMP), Ти Ел Пропърти Кампъни ЕАД-София (PRB), Трансстрой-АМ АД-София (TRAAV), Месокомбинат-Бургас АД-София (MESBU), Металопак АД-Карнобат (METKA), Сливница-1968 АД-Сливница (SLIV), Оригинал АД-Севлиево (ORIG), ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (YKOR), Тракийски памук АД-Стара Загора (TRAPA), Ципринус АД-Пловдив /в несъстоятелност/ (CIPR), Китка АД-Нови Пазар /в несъстоятелност/ (KITKA), Месокомбинат-Смолян АД-Смолян /в несъстоятелност/ (MESSM), Товарни превози-ТП АД-Шумен (TOVSH), Исперих-БТ АД-Исперих (ISPBT), Месокомбинат-Казанлък АД (MESKA), Първи май-50 АД-Устрем (PMAYU), Севко АД-Севлиево (SEVKO), ЕМПИ АД-Тополово (EMPI), Електрометал АД-Пазарджик (ELMET), Пишещи машини АД-Пловдив (PISHM), ЕЛПО АД-Николаево (ELPO), Хан Крум АД-Крумовград (HANKR), Пещоремонт АД-гара Елин Пелин (PESRE), Капитал Директ-1 АДСИЦ-София (KDSIC), Монолит Стил АД-Бургас (DETBU), Родина-91 АД-Добрич (RDINA), Велина АД-Велинград (VELIN), Кнезим АД-Кнежа (KNEZ), Дупница-БТ АД-Дупница (DUPBT), Витапрот Славяново АД-София (VITAP), Енергокабел АД-София /в несъстоятелност/ (ENKAB), Монтекс-М АД-Монтана /в несъстоятелност/ (MONTE), ЗИНО АД-Казанлък (ZINOK), АутоБохемия АД-София (MSUVR), Рекорд АД-Габрово (REKGA), Гоце Делчев-БТ АД-Гоце Делчев (GDBT), Сънитекс АД-Мездра /в несъстоятелност/ (SUTEX), Оранжерии АД-Сливен/в несъстоятелност/ (BULTZ), Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ (DIAM), ИММИ АД-София (IMMI), Алба-Виа АД-София (ALBA), Еуротерра България АД-София (TERRA), Мебелсистем АД-Пазарджик (MBSYS), Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (KABIL), Стоманени профили АД-София (STPRO), Корадо-България АД-Стражица (LACH), ИнтерСтандартс АД-София (INS), Коприна АД-Свиленград (KOPR), София мел АД-София (MELKO), Изотсервиз Холдинг АД-София (HIZO), Строителна механизация 2000 АД-Стара Загора (STREM), Чугунолеене АД-Ихтиман (CHUG), Птицевъдство-Ломци АД-София (PTILO), Бесттехника ТМ - Радомир АД-Радомир (RADO)
Източник: БФБ-София (06.07.2006)
 
Въз основа на стойностите на търговията за последните шест месеца, на основание чл. 156а, ал. 2 от Правилника на БФБ-София АД, публикуваме списък на дружествата по ал. 1, които след изтичането на срока по параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби биха били преместени на Неофициален пазар, сегмент В, както следва: Борсов код - Име - Средномесечен обем - Средномесечен оборот - Средномесечен брой сделки AKBHL - АКБ Корпорация ХАД-София - 1 967.83 - 2 663.77 - 37.17 AKUMP - Акумпласт АД-Добрич - 6.33 - 157.64 - 1.00 ALBA - Алба-Виа АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 ARMHL - Армейски Холдинг АД-София - 132.17 - 127.11 - 4.00 ASEBT - Асеновград БТ АД-Асеновград - 15.83 - 47.03 - 0.50 AVBLD - А.В. Билдингс АД-София - 9 752.83 - 58 517.00 - 1.00 BELOP - Белопал АД-Търговище /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 BEROE - Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ - 15.33 - 15.25 - 0.50 BIOEK - Биоеко АД-Варна - 0.00 - 0.00 - 0.00 BUKT - Букет АД-Нова Загора /в ликвидация/ - 1 434.00 - 514.09 - 14.83 BULTZ - Оранжерии АД-Сливен/в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 BULVI - България-29 АД-София - 539.50 - 2 938.68 - 4.67 BUROZ - Българска роза-Пловдив АД-Пловдив - 741.50 - 2 056.37 - 10.83 BVH - Булвеста Холдинг АД-София - 210.33 - 247.19 - 5.83 BZAH - Българска захар АД-Долна Митрополия - 151.83 - 173.33 - 1.67 CHUG - Чугунолеене АД-Ихтиман - 6.33 - 11.08 - 0.17 CIPR - Ципринус АД-Пловдив /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 DAB - Дъб АД-Враца - 0.00 - 0.00 - 0.00 DETBU - Монолит Стил АД-Бургас - 0.00 - 0.00 - 0.00 DIAM - Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ - 291.17 - 114.44 - 2.50 DJERM - Джерман-София АД-София - 0.83 - 4.17 - 0.17 DOBHL - Добруджа холдинг АД-Добрич - 25.00 - 29.79 - 1.00 DOBRO - Добротица-БСК АД-Добрич - 53.50 - 386.77 - 2.83 DUPBT - Дупница-БТ АД-Дупница - 0.00 - 0.00 - 0.00 EAZ - ЕАЗ АД-Пловдив - 145.17 - 146.07 - 1.17 EKART - Екарисаж-Тенево АД-Тенево /в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 EKOFT - Екофилтър АД-Бургас - 2.00 - 60.00 - 0.33 ELENI - Елените АД-Пловдив - 12.50 - 67.00 - 0.83 ELKA - Електроника АД-София - 9 874.33 - 27 121.70 - 4.67 ELMET - Електрометал АД-Пазарджик - 7.33 - 14.59 - 0.50 ELPO - ЕЛПО АД-Николаево - 0.00 - 0.00 - 0.00 EMPI - ЕМПИ АД-Тополово - 17.00 - 51.00 - 0.17 ENKAB - Енергокабел АД-София /в несъстоятелност/ - 3.50 - 2.45 - 0.33 ENRB - Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село - 0.00 - 0.00 - 0.00 FAZAN - Фазан АД-Русе - 643.83 - 3 627.86 - 8.67 FILEX - Филтекс АД-Пловдив - 84.17 - 25.75 - 1.00 FORM - Формопласт АД-Кърджали - 14 226.83 - 294 948.43 - 1.17 FPRP - ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 GDBT - Гоце Делчев-БТ АД-Гоце Делчев - 2.00 - 4.00 - 0.17 HANKR - Хан Крум АД-Крумовград - 8.83 - 9.72 - 0.17 HASBT - Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 HASK - Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград - 221.67 - 438.16 - 3.17 HCEN - Холдинг Център АД-Стара Загора - 55.17 - 111.53 - 1.50 HDD - ХД Дунав АД-Враца - 105.83 - 219.50 - 0.50 HEKI - Екип-98 Холдинг АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 HEKO - Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй - 70.83 - 110.00 - 0.50 HFSI - ФС Холдинг АД-Дупница - 1 108.33 - 791.25 - 1.50 HGI - Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил - 93.83 - 128.46 - 2.83 HHI - Костенец-ХХИ АД-Костенец - 163.33 - 1 704.08 - 3.83 HIDPN - Хидропневмотехника АД-Казанлък - 62.17 - 1 367.80 - 4.33 HIK - Индустриална Холдингова Компания АД-София - 106.67 - 186.80 - 4.00 HIZO - Изотсервиз Холдинг АД-София /в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 HKOM - Ком холдинг АД-Димитровград - 1 605.00 - 1 123.50 - 2.17 HKON - Континентал Холдинг АД-Перник - 4.17 - 4.17 - 0.17 HNIC - Никотиана БТ Холдинг АД-София - 69.00 - 48.57 - 2.17 HNVEK - Холдинг Нов Век АД-София - 95.83 - 102.83 - 2.33 HORINV - Орел Инвест АД-София - 1 840.00 - 1 317.24 - 46.67 HPLD - Пълдин Холдинг АД-Пловдив - 602.83 - 1 152.60 - 9.83 HREP - Република Холдинг АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 HRU - Руен Холдинг АД-Кюстендил - 560.33 - 1 188.68 - 11.83 HRZ - Родна Земя Холдинг АД-Бургас/в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 HSI - Сила Холдинг АД-Пазарджик - 213.33 - 424.33 - 1.17 HSTR - Стройинвест холдинг АД-София - 1 472.00 - 3 918.64 - 9.50 HUGO - Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора - 279.17 - 198.20 - 0.33 HZAG - Зенит Агрохолдинг АД-София - 12.50 - 10.42 - 0.50 IMMI - ИММИ АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 INCEL - Инст. по целулоза и хартия АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 ININ - Интрансмаш-инженеринг АД-София - 38.83 - 182.86 - 2.33 INIZD - Инструменти и изделия АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 INS - ИнтерСтандартс АД-София - 8.33 - 8.63 - 0.33 INTER - Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ - 300.00 - 140.83 - 1.00 ISPBT - Исперих-БТ АД-Исперих - 0.00 - 0.00 - 0.00 IZGRE - Изгрев-66 АД-Пловдив - 0.00 - 0.00 - 0.00 KABIL - Кабиле-ЛБ АД-Ямбол - 0.00 - 0.00 - 0.00 KDSIC - Капитал Директ-1 АДСИЦ-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 KITKA - Китка АД-Нови Пазар /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 KMM - КММ-68 АД-Шумен - 2 624.50 - 2 679.32 - 0.67 KNEZ - Кнезим АД-Кнежа - 0.00 - 0.00 - 0.00 KONIS - Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил - 55.67 - 55.67 - 1.00 KOPR - Коприна АД-Свиленград - 17.50 - 26.41 - 0.33 KPLOD - Кюстендилски плод АД-Кюстендил - 16.67 - 14.47 - 0.50 KREP - Крепежни изделия АД-Пловдив - 61.33 - 150.79 - 2.17 KRS - Компания за технологии и иновации Съединение АД-София - 1 998.50 - 2 532.40 - 32.33 LACH - Корадо-България АД-Стражица - 0.00 - 0.00 - 0.00 LION - Лъв АД-Габрово - 65.50 - 117.90 - 1.00 LOTOS - Лотос АД-Трявна - 8.33 - 18.42 - 0.17 LOVTU - Ловеч-турс АД-Ловеч - 0.00 - 0.00 - 0.00 LOZOV - ЗСК-Лозово АД-Бургас - 5.33 - 7.47 - 0.17 MANU - Мануела АД-Хасково - 127.50 - 62.96 - 1.50 MBE - МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен - 45.83 - 32.42 - 0.67 MBSYS - Мебелсистем АД-Пазарджик - 0.00 - 0.00 - 0.00 MEHPL - Рециклиращо предприятие АД-Разград - 549.83 - 880.64 - 5.17 MELKO - София Мел АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 MESBU - Месокомбинат-Бургас АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 MESKA - Месокомбинат-Казанлък АД - 0.00 - 0.00 - 0.00 MESSM - Месокомбинат-Смолян АД-Смолян /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 METKA - Металопак АД-Карнобат - 0.00 - 0.00 - 0.00 METKE - Металокерамика - И АД-Исперих - 0.00 - 0.00 - 0.00 METRON - Метрон АД-София - 107.00 - 2 000.90 - 0.17 METY - Металик АД-Ябланица - 0.00 - 0.00 - 0.00 MISK - Малък Искър АД-Джурово - 0.00 - 0.00 - 0.00 MIZA - Мизия-96 АД-Плевен - 119.83 - 3 220.42 - 7.50 MONTE - Монтекс-М АД-Монтана /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 MR3 - ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград - 0.00 - 0.00 - 0.00 MSUVR - АутоБохемия АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 NEFTHL - Черноморски Холдинг АД-Бургас - 1 934.67 - 1 451.64 - 17.00 NETEX - НонВоТекс АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 NEZAV - Независимост-40 АД-Габрово - 39.33 - 63.32 - 1.33 NITX - Нитекс-50 АД-София - 5 604.67 - 3 561.52 - 0.67 OBORI - Оборище АД-София /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 OPTIC - Оптела-оптични технологии АД-Пловдив - 265.33 - 730.19 - 6.17 ORFEY - Орфей-Б АД-Батак - 0.00 - 0.00 - 0.00 ORIG - Оригинал АД-Севлиево - 0.00 - 0.00 - 0.00 PALD - Пълдин-ЕР АД-Пловдив /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 PAZBT - Пазарджик-БТ АД-Пазарджик - 904.67 - 4 434.84 - 4.67 PESRE - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - 5.33 - 22.58 - 0.50 PIRH - Пиринхарт АД-Разлог - 259.67 - 139.98 - 1.17 PISHM - Пишещи машини АД-Пловдив - 0.00 - 0.00 - 0.00 PLEBT - Плевен-Булгартабак АД-Плевен - 47.33 - 788.03 - 5.17 PMAYU - Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 PNG - Пангеа АД-София - 5 241.33 - 10 082.46 - 4.33 POBTV - Победа-ТВ АД-Твърдица - 0.00 - 0.00 - 0.00 PODG - Браво АД-Коларово - 121.33 - 1 117.11 - 0.83 POLIG - Полиграфия АД-Пловдив - 568.83 - 1 306.70 - 1.33 POLYA - Поляница АД-Търговище - 5.50 - 2.53 - 0.17 PRA - Промота Аеропарк АД-София - 155.67 - 675.83 - 8.83 PRB - Ти Ел Пропърти Кампъни ЕАД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 PRIBR - Прибор АД-Копривщица - 21 001.00 - 125 510.00 - 1.00 PTILO - Птицевъдство-Ломци АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 QUAD - Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 RADO - Бесттехника ТМ - Радомир АД-Радомир - 0.00 - 0.00 - 0.00 RDINA - Родина-91 АД-Добрич - 121.00 - 154.57 - 6.67 REKGA - Рекорд АД-Габрово - 0.00 - 0.00 - 0.00 REZER - Резервни части АД-Пловдив - 0.00 - 0.00 - 0.00 RILA - Рила-Боровец АД-к.к.Боровец - 51.17 - 1 896.20 - 5.50 RILEN - Рилски лен АД-Самоков - 0.00 - 0.00 - 0.00 RODSL - Родопска слава АД-с.Бенковски - 0.00 - 0.00 - 0.00 ROZAH - Розахим АД-Горна Оряховица - 0.83 - 4.58 - 0.17 SAF - САФ Магелан АД-София - 101.67 - 1 055.83 - 0.83 SERKU - Сердика-Кула АД - 0.00 - 0.00 - 0.00 SERTR - Естер Инвесмънт АД-Велико Търново - 0.00 - 0.00 - 0.00 SEVHL - Север Холдинг АД-ВеликоТърново - 924.50 - 883.63 - 5.17 SEVKO - Севко АД-Севлиево - 0.00 - 0.00 - 0.00 SFILM - Сфилм АД-София - 10 902.67 - 8 713.15 - 2.17 SHLIF - Завод за шлиф. машини АД-Асеновград - 78.67 - 319.35 - 4.67 SHUBT - Шумен-БТ АД-Шумен - 106.83 - 267.79 - 1.17 SIMKO - Симко АД-София/в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 SIRMA - Сирма АД-Пловдив - 92.83 - 122.67 - 1.17 SKTEH - Складова техника АД-Горна Оряховица - 11.00 - 156.20 - 0.50 SLIV - Сливница-1968 АД-Сливница - 0.00 - 0.00 - 0.00 SLUCI - Слънчеви лъчи АД-София - 684.33 - 2 002.48 - 12.17 SMP - СМП-Бухово АД-Бухово - 0.00 - 0.00 - 0.00 STOM - Стомана АД-Перник /в несъстоятелност/ - 686.50 - 284.70 - 4.83 STPRO - Стоманени профили АД-София - 50.00 - 37.50 - 0.33 STRAB - Стоманени тръби АД-Септември - 799.50 - 843.14 - 6.33 STREM - Строителна механизация 2000 АД-Стара Загора - 0.00 - 0.00 - 0.00 STTEH - Стройтехника АД-Главиница - 0.00 - 0.00 - 0.00 SUTEX - Сънитекс АД-Мездра /в несъстоятелност/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 SVINP - Свиневъдство-Преславец АД-София - 7.00 - 10.50 - 0.17 SVIST - Свиневъдство-Стамболово АД-София - 35.00 - 28.83 - 1.17 SVNIK - Свинекомплекс Николово АД-Николово - 430.33 - 775.58 - 3.33 TBIEB - ИД Ти Би Ай Евробонд АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 TERRA - Еуротерра България АД-София - 0.17 - 4.67 - 0.17 TICHA - Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик - 1 684.17 - 2 098.11 - 0.83 TOVSH - Товарни превози-ТП АД-Шумен - 0.00 - 0.00 - 0.00 TRAAV - Трансстрой-АМ АД-София - 0.00 - 0.00 - 0.00 TRANSH - Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив - 29.50 - 50.07 - 0.67 TRAPA - Тракийски памук АД-Стара Загора - 0.00 - 0.00 - 0.00 TRCRD - Транскарт АД-София - 233.33 - 1 129.27 - 17.83 TRPIV - Тракийско пиво АД-Пазарджик - 8.00 - 20.10 - 0.67 VAZHO - Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ - 830.33 - 102.48 - 1.67 VEGA - Вега АД-Плевен - 0.00 - 0.00 - 0.00 VELB - Велбъжд АД-Кюстендил - 170.67 - 482.75 - 4.67 VELIN - Велина АД-Велинград - 1.67 - 2.17 - 0.17 VELPA - Велпа-91 АД-Стражица - 18.17 - 87.76 - 0.67 VENEZ - Венец АД-Орешец /в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 VERY - Верея-тур АД-Стара Загора - 415.00 - 1 374.25 - 1.50 VIDA - Видахим АД-Видин - 1 032.83 - 2 464.62 - 10.50 VINAS - Винзавод-Асеновград АД-Асеновград - 0.83 - 1.83 - 0.17 VINVR - Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца - 150.83 - 120.87 - 0.33 VITAP - Витапрот Славяново АД-София - 22.50 - 27.00 - 0.33 VRAT - Вратица АД-Враца - 26.67 - 21.47 - 0.67 VZH - Възраждане 26 Холдинг АД-София /в ликвидация/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 YAMB - Ямболен АД-Ямбол - 47.67 - 44.34 - 1.17 YAVOP - Явор АД-Петрич - 0.00 - 0.00 - 0.00 YKOR - ЗММ-Якоруда АД-Якоруда - 0.00 - 0.00 - 0.00 ZARYA - Балканкар-Заря АД-Павликени - 523.83 - 3 307.39 - 13.67 ZASKO - Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй - 3 683.33 - 15 101.67 - 0.17 ZASPE - Заводски строежи-ПС-Перник АД-Перник - 0.00 - 0.00 - 0.00 ZAVMA - Заваръчни машини АД-Перник - 1 143.17 - 1 257.48 - 0.17 ZGMM - ЗГММ АД-Перник - 257.17 - 561.68 - 2.00 ZINOK - ЗИНО АД-Казанлък - 10.50 - 16.38 - 0.17 ZKMO - Екотаб АД-Кочериново - 1 871.17 - 1 309.04 - 4.83 ZMMPZ - ЗММ-Металик АД-Пазарджик - 117.83 - 401.86 - 2.67
Източник: БФБ-София (02.11.2006)
 
На основание чл. 156а, ал. 1 от Правилника на Борсата, Съветът на директорите на БФБ-София АД взе решение за преместване на следните емисии на Неофициален пазар, сегмент "В". Датата на въвеждането за търговия на Неофициален пазар, сегмент "В" е 01.12.2006 г. Списък с емисиите за преместване на Неофициален пазар, сегмент "В": AKBHL - АКБ Корпорация ХАД-София AKUMP - Акумпласт АД-Добрич ALBA - Алба-Виа АД-София ARMHL - Армейски Холдинг АД-София ASEBT - Асеновград БТ АД-Асеновград AVBLD - А.В. Билдингс АД-София BELOP - Белопал АД-Търговище /в несъстоятелност/ BEROE - Машпроектинженеринг АД-Стара Загора /в несъстоятелност/ BIOEK - Биоеко АД-Варна BUKT - Букет АД-Нова Загора /в ликвидация/ BULTZ - Оранжерии АД-Сливен/в несъстоятелност/ BULVI - България-29 АД-София BUROZ - Българска роза-Пловдив АД-Пловдив BVH - Булвеста Холдинг АД-София BZAH - Българска захар АД-Долна Митрополия CHUG - Чугунолеене АД-Ихтиман CIPR - Ципринус АД-Пловдив /в несъстоятелност/ DAB - Дъб АД-Враца DETBU - Монолит Стил АД-Бургас DIAM - Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ DJERM - Джерман-София АД-София DOBHL - Добруджа холдинг АД-Добрич DOBRO - Добротица-БСК АД-Добрич DUPBT - Дупница-БТ АД-Дупница EAZ - ЕАЗ АД-Пловдив EKART - Екарисаж-Тенево АД-Тенево /в ликвидация/ EKOFT - Екофилтър АД-Бургас ELENI - Елените АД-Пловдив ELKA - Електроника АД-София ELMET - Електрометал АД-Пазарджик ELPO - ЕЛПО АД-Николаево EMPI - ЕМПИ АД-Тополово ENKAB - Енергокабел АД-София /в несъстоятелност/ ENRB - Енергоремонт Бобов Дол АД-Големо село FAZAN - Фазан АД-Русе FILEX - Филтекс АД-Пловдив FORM - Формопласт АД-Кърджали GDBT - Гоце Делчев-БТ АД-Гоце Делчев HANKR - Хан Крум АД-Крумовград HASBT - Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ HASK - Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград HCEN - Холдинг Център АД-Стара Загора HDD - ХД Дунав АД-Враца HEKI - Екип-98 Холдинг АД-София HEKO - Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй HFSI - ФС Холдинг АД-Дупница HGI - Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил HHI - Костенец-ХХИ АД-Костенец HIDPN - Хидропневмотехника АД-Казанлък HIK - Индустриална Холдингова Компания АД-София HIZO - Изотсервиз Холдинг АД-София /в ликвидация/ HKOM - Ком холдинг АД-Димитровград HKON - Континентал Холдинг АД-Перник HNIC - Никотиана БТ Холдинг АД-София HNVEK - Холдинг Нов Век АД-София HORINV - Орел Инвест АД-София HPLD - Пълдин Холдинг АД-Пловдив HREP - Република Холдинг АД-София HRU - Руен Холдинг АД-Кюстендил HRZ - Родна Земя Холдинг АД-Бургас/в ликвидация/ HSI - Сила Холдинг АД-Пазарджик HSTR - Стройинвест холдинг АД-София HUGO - Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора HZAG - Зенит Агрохолдинг АД-София IMMI - ИММИ АД-София INCEL - Инст. по целулоза и хартия АД-София ININ - Интрансмаш-инженеринг АД-София INIZD - Инструменти и изделия АД-София INS - ИнтерСтандартс АД-София INTER - Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ ISPBT - Исперих-БТ АД-Исперих IZGRE - Изгрев-66 АД-Пловдив KABIL - Кабиле-ЛБ АД-Ямбол KDSIC - Капитал Директ-1 АДСИЦ-София KITKA - Китка АД-Нови Пазар /в несъстоятелност/ KMM - КММ-68 АД-Шумен KNEZ - Кнезим АД-Кнежа KONIS - Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил KOPR - Коприна АД-Свиленград KPLOD - Кюстендилски плод АД-Кюстендил KREP - Крепежни изделия АД-Пловдив KRS - Компания за технологии и иновации Съединение АД-София LACH - Корадо-България АД-Стражица LION - Лъв АД-Габрово LOTOS - Лотос АД-Трявна LOVTU - Ловеч-турс АД-Ловеч LOZOV - ЗСК-Лозово АД-Бургас MANU - Мануела АД-Хасково MBE - МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен MBSYS - Мебелсистем АД-Пазарджик MEHPL - Рециклиращо предприятие АД-Разград MELKO - София Мел АД-София MESBU - Месокомбинат-Бургас АД-София MESKA - Месокомбинат-Казанлък АД MESSM - Месокомбинат-Смолян АД-Смолян /в несъстоятелност/ METKA - Металопак АД-Карнобат METKE - Металокерамика - И АД-Исперих METRON - Метрон АД-София METY - Металик АД-Ябланица MISK - Малък Искър АД-Джурово MIZA - Мизия-96 АД-Плевен MONTE - Монтекс-М АД-Монтана /в несъстоятелност/ MR3 - ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград MSUVR - АутоБохемия АД-София NEFTHL - Черноморски Холдинг АД-Бургас NETEX - НонВоТекс АД-София NEZAV - Независимост-40 АД-Габрово NITX - Нитекс-50 АД-София OBORI - Оборище АД-София /в несъстоятелност/ OPTIC - Оптела-оптични технологии АД-Пловдив ORFEY - Орфей-Б АД-Батак ORIG - Оригинал АД-Севлиево PALD - Пълдин-ЕР АД-Пловдив /в несъстоятелност/ PAZBT - Пазарджик-БТ АД-Пазарджик PESRE - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин PIRH - Пиринхарт АД-Разлог PISHM - Пишещи машини АД-Пловдив PLEBT - Плевен-Булгартабак АД-Плевен PMAYU - Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ PNG - Пангеа АД-София POBTV - Победа-ТВ АД-Твърдица PODG - Браво АД-Коларово POLIG - Полиграфия АД-Пловдив POLYA - Поляница АД-Търговище PRA - Промота Аеропарк АД-София PRB - Ти Ел Пропърти Кампъни ЕАД-София PRIBR - Прибор АД-Копривщица PTILO - Птицевъдство-Ломци АД-София QUAD - Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София RADO - Бесттехника ТМ - Радомир АД-Радомир RDINA - Родина-91 АД-Добрич REKGA - Рекорд АД-Габрово REZER - Резервни части АД-Пловдив RILA - Рила-Боровец АД-к.к.Боровец RILEN - Рилски лен АД-Самоков RODSL - Родопска слава АД-с.Бенковски ROZAH - Розахим АД-Горна Оряховица SAF - САФ Магелан АД-София SERKU - Сердика-Кула АД SERTR - Естер Инвесмънт АД-Велико Търново SEVHL - Север Холдинг АД-ВеликоТърново SEVKO - Севко АД-Севлиево SFILM - Сфилм АД-София SHLIF - Завод за шлиф. машини АД-Асеновград SHUBT - Шумен-БТ АД-Шумен SIMKO - Симко АД-София/в ликвидация/ SIRMA - Сирма АД-Пловдив SKTEH - Складова техника АД-Горна Оряховица SLIV - Сливница-1968 АД-Сливница SLUCI - Слънчеви лъчи АД-София SMP - СМП-Бухово АД-Бухово STOM - Стомана АД-Перник /в несъстоятелност/ STPRO - Стоманени профили АД-София STRAB - Стоманени тръби АД-Септември STREM - Строителна механизация 2000 АД-Стара Загора STTEH - Стройтехника АД-Главиница SUTEX - Сънитекс АД-Мездра /в несъстоятелност/ SVINP - Свиневъдство-Преславец АД-София SVIST - Свиневъдство-Стамболово АД-София SVNIK - Свинекомплекс Николово АД-Николово TBIEB - ИД Ти Би Ай Евробонд АД-София TERRA - Еуротерра България АД-София TICHA - Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик TOVSH - Товарни превози-ТП АД-Шумен TRAAV - Трансстрой-АМ АД-София TRANSH - Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив TRAPA - Тракийски памук АД-Стара Загора TRCRD - Транскарт АД-София TRPIV - Тракийско пиво АД-Пазарджик VAZHO - Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ VEGA - Вега АД-Плевен VELB - Велбъжд АД-Кюстендил VELIN - Велина АД-Велинград VELPA - Велпа-91 АД-Стражица VENEZ - Венец АД-Орешец /в ликвидация/ VERY - Верея-тур АД-Стара Загора VIDA - Видахим АД-Видин VINAS - Винзавод-Асеновград АД-Асеновград VINVR - Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца VITAP - Витапрот Славяново АД-София VRAT - Вратица АД-Враца VZH - Възраждане 26 Холдинг АД-София /в ликвидация/ YAMB - Ямболен АД-Ямбол YAVOP - Явор АД-Петрич YKOR - ЗММ-Якоруда АД-Якоруда ZARYA - Балканкар-Заря АД-Павликени ZASKO - Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй ZASPE - Заводски строежи-ПС-Перник АД-Перник ZAVMA - Заваръчни машини АД-Перник ZGMM - ЗГММ АД-Перник ZINOK - ЗИНО АД-Казанлък ZKMO - Екотаб АД-Кочериново ZMMPZ - ЗММ-Металик АД-Пазарджик
Източник: БФБ-София (15.11.2006)
 
Борислав Маринов Захариев е прeхвърлил акции чрез свързани лица от капитала на: - КММ-68 АД-Шумен /KMM/ - Брой акции, обект на сделката: 7 915; - Процент от капитала, обект на сделката: 2.64%; - Пряко участие в капитала: 0.00%; - Участие в капитала чрез свързани лица след прехвърлянето: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%
Източник: БФБ-София (19.12.2006)
 
Борислав Маринов Захариев е прехвърлил свои акции от капитала на: - КММ-68 АД-Шумен /KMM/ - Брой акции, обект на сделката: 20 575; - Процент от капитала, обект на сделката: 6.86%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 0.00%
Източник: БФБ-София (19.12.2006)
 
ТБ Инвестбанк АД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: - КММ-68 АД-Шумен /KMM/ - Брой акции, обект на сделката: 100; - Процент от капитала, обект на сделката: 0.03%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 6.82%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 6.82%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 14.12.2006 год.
Източник: БФБ-София (20.12.2006)