Новини
Новини за 2006
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VIII.2005 г. по ф. д. № 445/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина" - ЕООД: заличава Георги Стоянов Роев като управител и представляващ дружеството; вписва Иван Иванов Иванов като управител и представляващ дружеството.
Източник: Държавен вестник (11.07.2006)