Новини
Новини за 2007
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.II.2006 г. по ф. д. № 445/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за "Диагностико-консултативен център 1 "Света Клементина" - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 1 005 500 лв. на 941 400 лв.
Източник: Държавен вестник (13.04.2007)