Новини
 
Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на общината Кирил Йорданов представиха официално новите управители на ДКЦ-тата, година след проведените конкурси. Това са д-р Иван Иванов, който ще ръководи ДКЦ 1 "Света Клементина" (бившата Градска болница), д-р Кирил Враняшки - ДКЦ 4(бившата Окръжна поликлиника), д-р Галина Павлова - ДКЦ 5 в кв."Хр.Ботев", д-р Юлияна Йоргова - ДКЦ"Чайка", д-р Ивелина Василева - ДКЦ 3 в район "Владиславово", д-р Свилен Андонов - ДКЦ 2 в район "Аспарухово", и д-р Димитрина Делева - Медицински Център 1 (бившата IV поликлиника в район "Младост"). От тях се очаква да подобрят обслужването на гражданите и финансовите резултати на общинските дружества. До края на месеца новите управители ще се запознаят със състоянието на ДКЦ-тата и през септември ще представят икономически анализ за състоянието им, който ще бъде основа за бъдещата им работа, каза председателят от комисията по здравеопазване към Общинския съвет Бранимир Балачев. Според регламента те ще отчетат дейността си 6 месеца по-късно.
Източник: Черно море (12.08.2005)
 
"Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решения № 3010-3-1, 2, 3, 4, 5, 6 (37) от 25.I.2006 г. на Общинския съвет - гр. Варна, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството е взето решение за намаляване на капитала на дружеството от 430 000 лв. на 314 700 лв. чрез изваждане от капитала на имот на ул. Цани Гинчев 6, описан в акт за общинска собственост 1005 от 2.III.2005 г. Всеки от кредиторите на дружеството, който не е съгласен с намаляването на капитала, може по реда на чл. 150 ТЗ в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (09.05.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VIII.2006 г. по ф. д. № 442/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 430 000 лв. на 314 606 лв.
Източник: Държавен вестник (05.10.2007)