Новини
Новини за 2007
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VIII.2006 г. по ф. д. № 442/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 430 000 лв. на 314 606 лв.
Източник: Държавен вестник (05.10.2007)