Новини
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.III.1993 г. по ф.д. № 1244/93 вписа в търговския регистър, парт. 12, т. 26, стр. 45, еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреди" ­ ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Крали Марко 3, с предмет на дейност: извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности, и с капитал 14 900 850 лв. общинска собственост, разпределен в 29 802 дяла по 500 лв. Дружеството поема всички активи, пасиви и другите права и задължения на общинска фирма "Обреди" ­ Варна, и се представлява и управлява от Атанас Георгиев Стоянов.
Източник: Държавен вестник (27.08.1993)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1244/93 за "Обреди" – ЕООД (обявление № 7118, ДВ, бр. 73/93): заличава управителя Атанас Георгиев Стоянов; вписва за управител Атанас Георгиев Стоев.
Източник: Държавен вестник (06.12.1996)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1244/93 от 23.III.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Обреди" - ЕООД: освобождава управителя Найден Борисов Найденов; вписва за нов управител Любчо Иванов Любчев.
Източник: Държавен вестник (12.05.2000)
 
Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска фирма "Пазари" ЕООД м.г. в сравнение с 2001 г., съобщи управителят на дружеството Милко Тодоров. Общинската фирма приключва годината с 514 000 лв. положителен финансов резултат, което с 389 000 лв. повече спрямо предходната година. За първи път от няколко години насам Дворецът на културата и спорта излиза на печалба. Дружеството има 8000 лв. положителен финансов резултат и 85 000 лв. заделени в банкови сметки. Печалбата се дължи на увеличените с 31 % нетни приходи от продажби. През 2001 г. Спортната зала е натрупала 350 000 лв. загуби. Положителен финансов резултат отчитат и в "Обреди". Печалбата за 2002 г. е 80 000 лв., но тя е с 27 000 лв. по-малко от предходната година заради по-малкото сватби и погребения във Варна. Освен това радостните ритуали са губещи, каза управителят на дружеството Любчо Любчев. "Жилфонд" пък отчита 27 000 лв. загуби заради ограничени приходи от дейността. Годишните счетоводни отчети на тези общински дружества бяха приети от комисията, а техните управители освободени от отговорност.
Източник: Черно море (24.04.2003)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Обреди" - ЕООД, по ф. д. № 1244/93 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (02.08.2005)
 
"Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с решение на Общинския съвет - гр. Варна, от 21.IХ.2005 г. капиталът на дружеството се намалява от 13 200 лв. на 10 900 лв. Всеки от кредиторите на "Обреди" - ЕООД, който не е съгласен с намаляване на капитала, може в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да го даде/осъществи.
Източник: Държавен вестник (11.11.2005)
 
Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста печалба за 2005 г. Това стана на заседание на общинската комисия по собственост и стопанство. Свои отчети представиха още общинските дружества “Обреди” и “Жилфонд”. Председателят на “Пазари” ЕООД Милко Тодоров посочи, че въпреки успешната 2005-та, тепърва предстоят промени, които сериозно ще се отразят на дейността на дружеството. Става дума за отнемането на част от площите, с които разполага дружеството, както и за евентуалното реализиране на проект по САПАРД за обновяване на пазарите. Общинските съветници посочиха възможните концепции за развитие – чрез профилиране на пазарите,както и чрез разделянето им по райони. Председателят на комисията Пламен Начков съобщи, че се очаква местният парламент да обсъжда наредбата за управление на общинските дружества през юни. Общинското дружество “Жилфонд” също отчете печалба от 25 000 лв. за миналата година. От фирмата се похвалиха с обновяване на сградния фонд. “Обреди” ЕООД – Варна също е приключило 2005 г. с печалба в размер на 193 000 лв. В сравнение с 2004 г. печалбата бележи ръст 15%, сподели управителят Любчо Любчев. От общинската комисия по собственост и стопанство препоръчаха на Любчев да се направи осъвременяване на сватбените ритуали за по-голяма конкурентоспособност на частните агенции.
Източник: Дарик радио (08.05.2006)
 
Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища преди седмица, съобщи Любчо Любчев, управител на общинската фирма "Обреди" ЕООД. Това е вторият колумбарий в гробищния парк, който бе направен поради изчерпване капацитета на първия и нарасналия интерес на варненци към тази форма на погребване на близки хора, най-вече от чужбина.
Източник: Черно море (05.03.2007)
 
Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна, който да обслужва цяла Североизточна Българя, съобщи за „ДНЕС+” шефът на общинската фирма „Обреди” Любчо Любчев. Той посочи, че фирмата вече е внесла предложение за изграждането му в общинската администрация. За да стане факт обаче е необходимо решение на Общинския съвет. Изграждането на крематориум може да стане за 14 - 16 месеца. Преди това общината трябва да определи терeна и да се направят необходимите геоложки проучвания.
Източник: Други (09.02.2009)
 
Варненската туристическа камара започва разработването на нови продукти, чиято цел е да привлича младоженци от различни държави, които да сключват брак в крайморския град. Това съобщи в сряда председателят на браншовата организация Марин Нешков. Проектът ще се реализира със съдействието на общинската фирма "Обреди" ЕООД. "Развитието на сватбения туризъм е свободна ниша, която ще позволи на бранша да се справи по-лесно с кризата", обясни Нешков. Той посочи, че освен младоженци, ще се предлагат продукти за двойки, които честват годишнини от сватбата си, както и за желаещи да направят сватбено пътешествие. Управителят на "Обреди" Любчо Любчев допълни, че през последните няколко години във Варна са се венчали над 2 400 двойки от Израел. През миналата година в града са сключени 119 смесени брака, като чуждестранните младоженци са били от 26 държави. Във Варна има възможност да се предлагат атрактивни бракосъчетания. Така например двойките могат да се врекат във вечна вярност на яхта или под водата. Освен това интерес за младите влюбени би представлявал и манастирът "Св. Константин", където се съхраняват мощи от Св. Валентин. Първите рекламни материали на Варна като сватбена дестинация ще бъдат представени на предстоящата туристическа борса в Букурещ. По думите на Нешков регионът ще участва в изложението със свой щанд от над 100 квадратни метра.
Източник: Медия Пул (12.02.2009)
 
Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на директорите на „Пазари“ и „Общинска охранителна фирма“ от 5 на 3-има души и избра новите състави. Новите директори на „Пазари“ ЕАД станаха Лилия Христова от ГЕРБ, Миглена Георгиева от "Свободен избор" и Милен Колев от "Атака". Бордът на директорите на „Общинска охранителна фирма“ ЕАД пък включва Борис Филипов от "Атака" и двама безпартийни предложени от ГЕРБ – Румен Иванов и Димитър Енчев. Съветниците избраха и нови контрольори на „Обреди“ ЕАД. Това са Марина Карапетян от ГЕРБ, Христо Станев от Дясно-центристката група и Константин Костадинов от "Атака".
Източник: Черно море (29.07.2010)
 
Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от 768 хил.лв, отчете днес представителят на предприятието Емил Данаилов на заседание на комисията по Собственост и стопанство. Като основна причина за реализираната загуба на дружеството той посочи рязкото повишение на цените на горивата, като то е с над 0.30 лв. на литър. Данаилов каза още, че ако цените на горивата са били запазени от нивата на 2010 год., дръжеството е можело да реализира и печалба, но към момента това е почти невъзможно. Средната заплата на работниците в общинското предприятие е 760 лв., като се предвижда да има увеличение. „Градски транспорт” Варна разполага с 125 автобуса и 41 тролейбуса, като средната възраст на превозните средства е над 25 години. Ежедневно за нуждите на града се използват 70 автобуса, които правят по 1700 курса на ден. Това води до постоянната амортизация на превозните средства. От фирмата очакват, че след като се реализира проекта за интегриран градски транспорт, материалната база на автобусите ще се подобри, както и че ще се закупят нови превозни средства, които ще улеснят предвижването в града. За разлика от „Градски транспорт” Варна ЕАД, общинското предприятие „Обреди” ЕООД е на печалба след данъчно облагане от 459 хил лв. Разходите на фирмата за 2011 спрямо 2010 са се понижили с 57 000 хил.лв. Персоналът, зает в предприятието е от 90 човека, като те са с 2-ма по-малко от предходната година. Работната заплата в дружеството е 565 лв., което е по-ниско от средната за страната. Обреди ЕООД разполага със свободни парични маси над 45 000 лв. За одитор на дружеството съветниците избраха това да продължи да бъде Слав Танев. 4000 хил лв. е реализираната печалба след даначно облагане на предприятието „Общинска охранителна фирма” ЕАД Варна. Работата на дружеството е съсредоточена в охраняването на 16 обекта, като 2 от тях са частни, 3 са държавни, а останалите са общински. От представения отчет за приходи и разходи стана ясно, че дружеството е с общи приходи от 668 хил.лв и с 664 хил лв. общи разходи. Основните разходи на фирмата са от Фонд работна заплата, като средната за предприятието е 325 лв. със заетост от 115 човека. Фирмата е постигнала значителна финансова стабилност, като е и повишила качеството на обслужване на клиентите си. Очаква се „Общинска охранителна фирма” ЕАД да се яви на търгове за охрана на нови обекти през текущата отчетна година. Своят отчет за дейността представи и дружеството „Пазари” ЕАД, което е 100% собственост на Община Варна. Основният капитал на фирмата през предходния отчетен период остава непроменен, след данъчно облагане предприятието е реализирано 763 хил. лв печалба. Основната дейност, с която се е заела фирмата е модернизиране на търговските обекти, както и подобряване на инфраструктурата около тях. Пазарът в кв. Чайка е изцяло обновен, като за инвестирането в този проект за били използвани 136 хил.лв. През месец октомври на 2011 година модернизиран е бил и пазарът, намиращ се в района на Римски терми Варна. 112 000 лв. са били необходими за подновяването на Централния пазар в града. Предприятието иска да продължи тази инвестиционна политика, като се предвижда и ремонтиране на пазара срещу Катедралата. Общинското предприятие „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД Варна е завършило отчетния период с печалба от 170 000 лв., след преобразуване за данъчни цели. Дружеството има увеличение на количествените разходи за периода. Увеличен е броя на закуските, обедите и вечерите в детските ясли. Хранителните продукти са увеличени с 5.4% спрямо предходната година, като това е довело и до увеличение на разходите за стоки, които са най-голям процент от общите материали. Единственият закупен ДМА през предходната година е на стойност 6000 лв., като това е зеленчукова резачка, необходима за прецизното обработване на храната в детските заведения. Оказва се обаче, че този уред е крайно недостатъчен. Дружеството има нужда от закупуване на нови пасатори, резачки, белачки, които да гарантират качеството на поднесената на децата храна. Представителката за фирмата г-жа Рачкова заяви още, че част от съоръженията се нуждаят от спешен ремонт, тъй като по-голямата част от тях са пред разпад. Средната заплата в дружеството е 463 лв. На комисията отсъстваха представители на съвета на директорите, като председателката на комисията по Собственост и стопанство Валентина Софрониева беше категорична, че те трябва да присъстват, тъй като са отговорни пред общинските съветници. Счетоводната печалба на „Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина” Варна ЕООД е със счетоводна печалба от 10 741 лв., като след данъчни цели чистата печалба на дружеството остава 8 953лв. Основният ДМА на дружеството е сграда, предоставена от Община Варна, където се извършва рехабилитация на оперирани. Останалите дълготрайни материални активи са на стойност от 20 000 лв., те са използвани са придобиване на медицински апарати, както и за уникален апарат за магнитотерапия. Сумата на наличните материали за дружеството към отчетния период е 3 390лв, предприятието има разходи в размер на 2 800 лв. за задължения към персонала за неизползвани отпуски. Контрольорът на дружеството Лидия Маринова каза пред съветниците, че това е едно изключително добре функциониращо предприятие. На комисията бяха разгледани още отчетите на част от лечебните заведения във Варна. Беше приет ГФО и на Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. Д-р Д. Стаматов” Варна ЕООД. Лечебното заведение е 100% собственост на Община Варна, като неговите функции са основно за спешна медицинска помощ. Базата се използва и за учения на студентите от Медицински университет Варна. През 2011 г. в болницата работят 230 души, увеличени са разходите за осигуровки, както и има увеличение на заплатите с 4 %. Част от приходите на заведението се използват за финансово стимулиране на персонала. Към 31.12.2011г предприятието отчита понижение на вземанията от клиети, собствените парични средства са в размер на 28 хил. лв., приходите са 724 хил., като те са от приходи от клиенти, от медицински услуги, увеличен е и броя на клиничните пътеки. През 2011г лечебното заведение констатира повишиние на броя на ражданията, които в национален мащаб това бели спад през предходната година. От управителя на болницата стана ясно, че са нужни между 40 и 50 лв. за обслужването на неосигурен пациент, който е постъпил спешно и не може да му се откаже помощ. Това са разходи, които лечебното заведение не може да си възвърне. Основната цел на Специализираната болница по акушерство и гинекология е оказване на ефективна медицинска помощ, модернизиране на материалната база. Заплатите на персонала в болницата са били едни от най-ниските в града, но в момента има ръст на възнагражденията. „Специализираната болница по очни болести за активно лечение” Варна също е едно от общинските предприятия, които реализират печалба от 86 000лв. В болницата работят 17 лекари и 31 мед. сестри, като средната заплата е от 776лв., най-голямо е възнаграждението на лекарите. Основното финансиране на болницата е от Националната здравноосигурителна каса. Собствените средства на болницата са в размер на 219 хил. лв, тя предлага и най-ниски цени на медицинските услуги. През миналата година са били приети 3351 болни, като са извършени и операции на недоносени бебета. В лечебното заведение няма текучество на персонал и специалистите са запазени. „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД завършва отчетната година с положителен финансов резултат. Основното финансиране на болницата е от националната здравноосигурителна каса, собствените приходи са в размер на 198 хил.лв., в лечебното заведение са извършени и ремонтни дейности, закупена е нова апаратура и е подобрена материалната база.
Източник: Други (20.04.2012)
 
Близо половин милион лева печалба е реализирало за миналата година общинското предприятие „Обреди". Това стана ясно от отчета на управителя на дружеството Любчо Любчев пред общинските съветници от комисията по собственост и стопанство към местния парламент. Това е рекорд за последните 15 години, коментира той, като уточни, че приходите са основно от траурна дейност. В актива на общинското дружество влизат над 1000 декара гробищни паркове. В него се трудят 86 работници и служители и около 30 души на граждански договор. Средната работна заплата в „Обреди" е 514 лева. Фирмата раполага и с тлъсти банкови сметки. Само за миналата година дружеството е прибрало 62 000 лева само от лихви.
Източник: Черно море (10.06.2014)