Новини
Новини за 1993
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.III.1993 г. по ф.д. № 1244/93 вписа в търговския регистър, парт. 12, т. 26, стр. 45, еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреди" ­ ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Крали Марко 3, с предмет на дейност: извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности, и с капитал 14 900 850 лв. общинска собственост, разпределен в 29 802 дяла по 500 лв. Дружеството поема всички активи, пасиви и другите права и задължения на общинска фирма "Обреди" ­ Варна, и се представлява и управлява от Атанас Георгиев Стоянов.
Източник: Държавен вестник (27.08.1993)