Новини
Новини за 1996
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1244/93 за "Обреди" – ЕООД (обявление № 7118, ДВ, бр. 73/93): заличава управителя Атанас Георгиев Стоянов; вписва за управител Атанас Георгиев Стоев.
Източник: Държавен вестник (06.12.1996)