Новини
Новини за 2000
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1244/93 от 23.III.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Обреди" - ЕООД: освобождава управителя Найден Борисов Найденов; вписва за нов управител Любчо Иванов Любчев.
Източник: Държавен вестник (12.05.2000)