Новини
Новини за 2003
 
Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска фирма "Пазари" ЕООД м.г. в сравнение с 2001 г., съобщи управителят на дружеството Милко Тодоров. Общинската фирма приключва годината с 514 000 лв. положителен финансов резултат, което с 389 000 лв. повече спрямо предходната година. За първи път от няколко години насам Дворецът на културата и спорта излиза на печалба. Дружеството има 8000 лв. положителен финансов резултат и 85 000 лв. заделени в банкови сметки. Печалбата се дължи на увеличените с 31 % нетни приходи от продажби. През 2001 г. Спортната зала е натрупала 350 000 лв. загуби. Положителен финансов резултат отчитат и в "Обреди". Печалбата за 2002 г. е 80 000 лв., но тя е с 27 000 лв. по-малко от предходната година заради по-малкото сватби и погребения във Варна. Освен това радостните ритуали са губещи, каза управителят на дружеството Любчо Любчев. "Жилфонд" пък отчита 27 000 лв. загуби заради ограничени приходи от дейността. Годишните счетоводни отчети на тези общински дружества бяха приети от комисията, а техните управители освободени от отговорност.
Източник: Черно море (24.04.2003)