Новини
Новини за 1997
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 538/92 промяна за "Бяла" - ЕООД, с общинско имущество, Севлиево: заличи като управител и представляващ дружеството Мирослав Илиев Банков; вписа за управител и представляващ дружеството Добрин Борисов Иванов; увеличава капитала от 129 568 000 лв. на 135 451 000 лв., разпределен в 135 451 дяла по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (03.12.1997)