Новини
Новини за 2000
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД, с общинско имущество, Севлиево: деноминира капитала на дружеството от 134 391 000 на 134 391 лв.; вписа увеличение на капитала на дружеството от 134 391 лв. на 269 520 лв.
Източник: Държавен вестник (25.04.2000)