Новини
Новини за 2002
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 269 520 лв. на 312 120 лв.
Източник: Държавен вестник (17.09.2002)