Новини
Новини за 2003
 
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 538/92 за "Бяла" - ЕООД: заличава като управител и представляващ дружеството Добрин Борисов Иванов; вписва като управител и представляващ дружеството Владимир Йонков Юнгалов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Владимир Йонков Юнгалов.
Източник: Държавен вестник (14.01.2003)