Новини
Новини за 2003
 
"Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има собственост върху 80 на сто от магазините и снекбаровете в комплекса. Дружеството е собственик на ЕРП "Златни пясъци" ­ това е първото частно електроразпределително предприятие, което е собственик на всички енергопреносни системи от комплекса. Само за две години от своето съществуване и вземане на лиценза нашето ЕРП успя да осъществи двойно захранване на всички обекти в комплекса и вече има пълна гаранция за избягване на всякакви инциденти при доставката на електричество. От миналата година съществува и частно ВиК "Златни пясъци", което също се развива успешно. Благодарение на инвестициите, осъществени от "Златни пясъци" АД, а след това от самото дружество, в рамките на няколко години напълно ще се подмени цялата водопреносна мрежа в курорта и всички обекти ще бъдат захранени надеждно. От следващата година дружеството става абсолютно независимо от авариите, които предизвикваха инфарктни моменти през лятото, понеже получавахме доста голямо количество вода от ВиК ­ Варна. А тръбопроводната система между Варна и "Златни пясъци" преминава през свлачищни зони и имаше случаи, когато аварии не се отстраняваха по цяла седмица, докато при нас е фатално и за 4 ­ 5 часа да няма вода. През тази година ще направим инвестицията за второ захранване и така дори при авария на едно трасе комплексът ще има захранване от втори източник. Единственият проблем е, че ползва вода от водоизточник, който е собственост на държавата, и нейната цена е 50 ст. /куб. м, докато цената на водата, когато се продава на държавно-общинските ВиК, струва 2 ст./куб. м.
Източник: Кеш (05.12.2003)