Новини
Новини за 2006
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2005 г. по ф. д. № 2185/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за "ВИК - Златни пясъци" - ООД: в представителството вписва Елена Добрева Петкова, която ще представлява дружеството заедно с досегашния управител.
Източник: Държавен вестник (27.01.2006)