Новини
Новини за 2004
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1592 от 16.IХ.2003 г. по ф. д. № 753/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество "Делектра - Хидро" - АД, със седалище и адрес на управление с. Лесичово, област Пазарджик, ул. Никола Чочков 11 - 13, с предмет на дейност: изграждане на водноелектрически централи (ВЕЦ), експлоатация на ВЕЦ, производство и продажба на електроенергия от ВЕЦ (в случай че дейностите в областта на енергетиката се отнасят до мощности, надвишаващи 5 мегавата, те ще се извършват само и след получаване на съответната лицензия съгласно ЗЕЕЕ), и с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000 акции с номинал 50 лв., които са поименни, и няма отделни класове акции и прехвърлянето им става след задължително предлагане на други акционери. Дружеството е със съвет на директорите в състав: Георги Иванов Денков, Кирил Георгиев Дренски и Кирил Любенов Крилчев, и се представлява от изпълнителния директор Георги Иванов Денков.
Източник: Държавен вестник (20.02.2004)
 
До края на септември в община Лесичово ще бъде построена първата частна водноелектрическа централа (ВЕЦ) в Пазарджишка област, съобщи кметът Иван Стоев. Очаква се централата да бъде пусната в експлоатация до края на тази година, след като бъде включена в националната енергийна мрежа. Мощността на ВЕЦ ще бъде пет мегавата. Водата ще постъпва от язовир "Белмекен" и ще се влива в река Тополница. Строителството е финансирано от "Делектра" ООД- София и е на стойност 500 000 лева. Инвеститорът е поел ангажимент към общинското ръководство да осигури уличното осветление в Лесичово, което годишно струва на общинския бюджет около 7 000 лева. Над 100 лицензии за изграждане на малки ВЕЦ е издала Държавната комисия за енергийно регулиране през последните 2 г.
Източник: Монитор (15.07.2004)
 
До края на месеца ще заработи първата частна водноелектрическа централа (ВЕЦ) в област Пазарджик. Това съобщи Александър Костадинов, технически ръководител на обекта и представител на фирмата изпълнител - "СК-13 хидрострой". Той обясни, че новата ВЕЦ е собственост на столичното дружество "Делектра". Мощността на двата генератора, които ще работят в него, ще е 4.5 мегавата. Те са произведени от чешката фирма "Хобак" и ще бъдат доставени до 15 август. Производство на "Хобак" са и стъклопластовите тръби с обща дължина 600 метра, които ще довеждат водата до турбините. Водохващането е от канал, който идва от каскадата "Белмекен-Сестримо" и се влива в река Тополница. Водата от високопланинския язовир досега е употребявана основно за напояване. Централата ще използва естествената денивелация от 66 метра, която ще отклони водата така, че да стига до турбините. След като премине през тях, тя отново ще се връща в канала, по който ще стига до Тополница, и пак ще се използва за напояване.
Източник: Дневник (06.08.2004)