Новини
Новини за 2009
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на акционерите на 12.06.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (07.05.2009)
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 14.12.2009. Решение за разпределение на дивидент за 2008.
Източник: Агенция по вписвания (12.10.2009)