Новини
Новини за 2010
 
Делектра Хидро АД - Лесичево свиква Годишно общо събрание на акционерите на 12.06.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2009 година.
Източник: Агенция по вписвания (17.03.2010)