Новини
Новини за 2007
 
Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа централа, намираща се до пловдивското село Брестовица. Сумата за изграждането на ВЕЦ-а възлиза на 8,5 млн. лв. Инвеститор в проекта е софийската фирма “Брестийом”. Мощността на съоръжението е 5 мегавата. В обекта ще бъдат разкрити 10 работни места. В момента тече процедура по получаване на разрешителни за изграждането на още две малки ВЕЦ, съобщиха от фирмата.
Източник: Монитор (28.02.2007)
 
Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа централа, намираща се до пловдивското село Брестовица. Сумата за изграждането на ВЕЦ-а възлиза на 8,5 млн. лв. Инвеститор в проекта е софийската фирма “Брестийом”. Мощността на съоръжението е 5 мегавата. В обекта ще бъдат разкрити 10 работни места. В момента тече процедура по получаване на разрешителни за изграждането на още две малки ВЕЦ, съобщиха от фирмата.
Източник: Монитор (28.02.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.VII.2006 г. по ф. д. № 3638/2004 вписва промени за "Брестиом" - АД: премества адреса на управление от ул. Позитано 11А, ет. 2, ап. 5, на бул. Тотлебен 30 - 32, ет. 7; вписва увеличение капитала на дружеството от 1 250 000 лв. на 2 275 000 лв. чрез издаване на нови 10 250 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една; вписва промени в устава на дружеството, приети на ОСА от 11.VII.2006 г.
Източник: Държавен вестник (21.09.2007)