Новини
Новини за 2008
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.IV.2007 г. по ф. д. № 1046/2006 вписа промени за "Д Франчайз Ко - България" - АД: заличава като член на съвета на директорите Йоанис Пантелис Хинос; вписва като член на съвета на директорите Ивета Северинова Балиева.
Източник: Държавен вестник (28.03.2008)