Новини
Новини за 2009
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1046/2006 вписва промени за ”Д Франчайз Ко – България“ – АД: заличава като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор Владислава Динамирова Предова; вписва като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор Димитриос Николаос Винтзилеос.
Източник: Държавен вестник (13.11.2009)