Новини
Новини за 2014
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 21/10.04.2014 г., е взето следното решение: Дава срок до 24.04.2014 г. на следните дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2014 г.: 6AD Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ 4BU Балканкар-Заря АД-Павликени 4BUA Балканкар-Заря АД-Павликени 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир 9MBA Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД-София VM5 Вита Ми Холдингс АД-София 3G9 Мейфеър Глоуб АД-София DAD Далия ЕАД-Габрово 0ECA Еврокредит ЕАД-Пловдив E4LA Евролизинг ЕАД-Пловдив ERQ Експат Имоти АДСИЦ-София 51E Електрометал АД-Пазарджик 3ZM Заваръчни машини АД-Перник 3ZA Заводски строежи-Козлодуй АД-Козлодуй 3ZG ЗГММ АД-Перник 3ZY ЗММ-Якоруда АД-Якоруда 4PB Инст. по целулоза и хартия АД-София 5I3 ИнтерСтандартс АД-София 4IS Исперих-БТ АД-Исперих /в несъстоятелност/ 4KZ Кнезим АД-Кнежа 4KW Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ 4MC Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ 5MY Мостстрой АД-София /в несъстоятелност/ 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ 4PF Пещоремонт АД-гара Елин Пелин /в ликвидация/ 4OB Рилски лен АД-Самоков 3JG Севко АД-Севлиево 42T Трансстрой-АМ АД-София WCO Уелкъм Холдингс АД-София 6SE Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора В случай на незаплащане на дължимите такси в посочения срок до 24.04.2014 г., на основание чл. 65, ал. 1, т.6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишната такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се прекратява търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 28.04.2014 г. Съгласно чл. 65, ал. 6, търговията с емисията финансови инструменти ще бъде възстановена след отпадане на основанието за временно спиране, а именно - на първия работен ден, следващ деня на заплащане на дължимите от дружествата към БФБ-София АД суми.
Източник: БФБ-София (11.04.2014)
 
Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 21/10.04.2014 г., относно временно спиране на търговията с финансовите инструменти на дружествата, които не са заплатили в срок до 24.04.2014 г., дължимата от тях годишна поддържаща такса, на основание чл. 65, ал. 1, т.6 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, считано от 28.04.2014 г., временно се прекратява търговията със следните емисии: Борсов Код Емитент 6AD Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/ 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир VM5 Вита Ми Холдингс АД-София DAD Далия ЕАД-Габрово 0ECA Еврокредит ЕАД-Пловдив E4LA Евролизинг ЕАД-Пловдив ERQ Експат Имоти АДСИЦ-София 51E Електрометал АД-Пазарджик 3ZM Заваръчни машини АД-Перник 3ZY ЗММ-Якоруда АД-Якоруда 4PB Институт по целулоза и хартия АД-София 5I3 ИнтерСтандартс АД-София 4IS Исперих-БТ АД-Исперих 4KZ Кнезим АД-Кнежа 4MC Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ 3G9 Мейфеър Глоуб АД-София 5MY Мостстрой АД-София /в несъстоятелност/ 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали /в несъстоятелност/ 3JG Севко АД-Севлиево 42T Трансстрой-АМ АД-София 6SE Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора
Източник: БФБ-София (28.04.2014)
 
Спират търговията с акции на ОЦК и Мостстрой поради неплатени сметки БФБ-София АД налага временно спиране на търговията с 23 емисии, тъй като за тях не са платени годишните такси за търговия. Мярката влиза в сила от днес, 28 април 2014 г. Засегнати са Оловно-цинков комплекс АД /в несъстоятелност/, Мостстрой АД /в несъстоятелност/ и други 21 дружества, а именно Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/, Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир, Вита Ми Холдингс АД-София, Далия ЕАД-Габрово, Еврокредит ЕАД-Пловдив, Евролизинг ЕАД-Пловдив, Експат Имоти АДСИЦ-София, Електрометал АД-Пазарджик, Заваръчни машини АД-Перник, ЗММ-Якоруда АД-Якоруда, Институт по целулоза и хартия АД-София, ИнтерСтандартс АД-София, Исперих-БТ АД-Исперих, Кнезим АД-Кнежа, Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/, Мейфеър Глоуб АД-София, Наш Дом България Холдинг АД-София, Никотиана БТ Холдинг АД-София, Севко АД-Севлиево, Трансстрой-АМ АД-София и Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора. Поради незаплащане на дължимата такса в срока, определен от Съвета на директорите на БФБ-София АД, членството на ИП Статус Инвест АД се прекратява, считано от 28 април 2014 г.
Източник: Стандарт (28.04.2014)