Новини
Новини за 2014
 
Спират търговията с акции на ОЦК и Мостстрой поради неплатени сметки БФБ-София АД налага временно спиране на търговията с 23 емисии, тъй като за тях не са платени годишните такси за търговия. Мярката влиза в сила от днес, 28 април 2014 г. Засегнати са Оловно-цинков комплекс АД /в несъстоятелност/, Мостстрой АД /в несъстоятелност/ и други 21 дружества, а именно Асеновград Табак АД-Асеновград /в ликвидация/, Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир, Вита Ми Холдингс АД-София, Далия ЕАД-Габрово, Еврокредит ЕАД-Пловдив, Евролизинг ЕАД-Пловдив, Експат Имоти АДСИЦ-София, Електрометал АД-Пазарджик, Заваръчни машини АД-Перник, ЗММ-Якоруда АД-Якоруда, Институт по целулоза и хартия АД-София, ИнтерСтандартс АД-София, Исперих-БТ АД-Исперих, Кнезим АД-Кнежа, Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/, Мейфеър Глоуб АД-София, Наш Дом България Холдинг АД-София, Никотиана БТ Холдинг АД-София, Севко АД-Севлиево, Трансстрой-АМ АД-София и Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора. Поради незаплащане на дължимата такса в срока, определен от Съвета на директорите на БФБ-София АД, членството на ИП Статус Инвест АД се прекратява, считано от 28 април 2014 г.
Източник: Стандарт (28.04.2014)