Новини
Новини за 2009
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2006 г. по ф.д. № 5483/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “ЕСП Златни пясъци” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, к.к. Златни пясъци, административна сграда “Рила”, с предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на к.к. Златни пясъци, Варна, след лицензиране. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Златни пясъци” - АД, и “С Травел” - АД, и се управлява и представлява от Елена Добрева Петкова.
Източник: Държавен вестник (16.06.2009)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2007 г. по ф.д. № 5483/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “ЕСП Златни пясъци” - ООД: вписва за съдружник “Златни” - АД; вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 6800 лв.
Източник: Държавен вестник (16.06.2009)