Новини
Новини за 1994
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9142/91 за "Пристанище Варна" ЕООД (обявление № 2216, ДВ, бр. 25/92): вписа увеличение на капитала от 130 775 000 лв. на 1 454 385 157 лв.
Източник: Държавен вестник (08.11.1994)