Новини
Новини за 1998
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2107/96 за "Пристанище Варна" - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите Румен Колев Несторов и Никола Петров Николов; вписва за членове на съвета на директорите Димитър Иванов Димитров и Николай Дамянов Колев; заличава изпълнителния директор Румен Колев Несторов; вписва за изпълнителен директор Димитър Иванов Димитров.
Източник: Държавен вестник (13.02.1998)
 
600 млн. лв. е загубата на пристанище "Варна" за последните три месеца на годината, заяви новият изпълнителен директор на дружеството Димитър Димитров.
Източник: Пари (05.03.1998)
 
Южнокорейският концерн "ДЕУ" е поискал от ръководството на "Пристанище Варна" ЕАД територия от порта във Варна-Запад, където да построи транзитно пристанище за своите автомобили. Това съобщи изп. директор на "Пристанище Варна" Димитър Димитров. Годишно през "Пристанище Варна" за страните от ОНД "ДЕУ" изпраща около 40 хил. автомобила.
Източник: Пари (06.03.1998)
 
229 млн. лв. дължи приватизираният девненски захарен завод "Бейпър Шугър" на пристанище Варна. 173 млн. лв. е дългът на "Агрополихим" АД, близо 148 млн. лв. трябва да плати на пристанището "Солвей -Соди". Общият дълг на клиентите на варненското пристанище е 1,5 млрд. лв.
Източник: Пари (10.03.1998)
 
Общият товарооборот на Пристанище "Варна-запад" за 1997 г. възлиза на 4 561 000 т, което е с 12 на сто повече от 1996 г. и с 220 на сто повече в сравнение с кризисната 1993 г. Обработените през миналата година насипни товари са били 4 040 000 т, генералните - 363 000 т, а контейнеризираните - 158 960 т. По транзитното направление Варна - Русе за Сърбия са превозени 150 000 т фосфорит. За цялата минала година на пристанището са обработени 889 кораба. Основните товародатели на Пристанище "Варна-запад" за 1997 г. са: Най-голям сред тях безспорно е "Марвекс" с 962 000 т клинкер, 96 000 т насипен цимент и 87 000 т опакован цимент. На второ място сред заводите е "Агрополихим" с 500 000 т фосфорит, 212 780 т апатит 164 775 т стабилизирана амониева селитра, 211 000 т троен суперфосфат, 78 000 т сярна киселина и 20 000 т течен тор. "Солвей-Соди" е трети по ранг товародател с 356 000 т насипна сода, 74 000 т сода, опакована в торби, 124 930 т опакована в бигбегси и 40 000 т в пакети и палети. ТЕЦ "Девня" е внесъл 509 000 т въглища, а "Химко" - Враца, е изнесъл 451 000 т карбамид. Основният клиент на пристанището - "Марвекс", изпълнява програма за преструктуриране на производството си с цел намаляване на неговата енергоемкост. Това означава, че до месец ноември т.г. няма да се изнася клинкер, което ще намали обема на товарите с около 600 000 т. От завода ще бъде изнесено аналогично количество насипен и пакетиран цимент, но то няма да компенсира липсата на обеми от клинкера. Износът на "Полимери" АД регистрира 25 на сто спад в сравнение със същия период на други години. От фирмата обясняват това явление с кризата на азиатските валутни пазари и трудностите на държавите от този регион - големи вносители на продукцията й. И през тази година се очаква ТЕЦ "Девня" да внесе достатъчни количества въглища за своите нужди в обеми, аналогични на тези от миналата година. Пристанище "Варна-запад" планира съвместно с южнокорейската фирма "Деу" да увеличи товаропотокът от автомобили от 3 до 5 пъти. На контейнерния терминал на Пристанище "Варна-запад" през миналата година са обработени 13 200, контейнера или 20 000 TEU товари. Постигнатият оборот е двойно по-голям от този през 1996 г. и представлява всъщност прогнозната статистика за развитие на терминала за 2000 г. Неговото бъдеще е свързано с мултимодалните превози, каквито безспорно ще се развиват и в България. Във връзка с проекта за строителството на мултимодален терминал на "SeaLand" в София пристанище "Варна-запад" бе посетено от американски транспортни специалисти, които са отмели добрата му кейова осигуреност - възможностите за обработка на контейнери с два специализирани крана по 35 т, потенциала на клетките за хладилни контейнери, където могат да се съхраняват 1600 т замразено месо. Не на последно място е и гарантираната сигурност на терминала, която привлича клиенти като "SeaLand", "Maersk", "Evergreen", "Cosco" и др.
Източник: Морски вестник (10.03.1998)
 
1 млрд. лв. дължи пристанище "Варна" на различни фирми от началото на годината, каза директорът на пристанището Димитър Димитров. 70 на сто от поръчките по предварително заявените товари не се изпълняват. Сред фирмите поръчителки са "Девня цимент", "Солвей соди", "Химко", "Агрополихим" и други по-големи предприятия.
Източник: Континент (28.05.1998)
 
Белгийските фирми "Юнион миниер" и "Апко" ще изградят терминал за опасни товари на пристанище "Варна Запад". Новият терминал ще отговаря на всички изисквания за безопасност и екозащита.
Източник: 24 часа (12.06.1998)
 
Комисията за защита на конкуренцията е наложила глоба от 5 млн. лв. на "Пристанище Варна" АД. Глобата е заради злоупотреба с монополно положение. Ръководството на пристанището не допускало частни фирми до инсталацията за преработка на отпадъци от кораби.
Източник: Стандарт (02.07.1998)
 
Със заповед на министъра на транспорта Вилхелм Краус Пристанище Варна стана собственик и на сградата на балчишката морска гара, която до момента беше на БМФ. Днес комисии от двете дружества ще подпишат приемно-предавателния протокол. Преди мисец пристанището си взе от параходството и 13-и кей, който беше останал собственост на корабоплавателната ни компания с разделителните протоколи след закриването на СО “Воден транспорт”. Двете заповеди според директора на порта к.д.п. Димитър Димитров са реално изпълнение на концепцията на транспортното министерство всички кейове да минат под юрисдикцията на пристанището. До края на годината е поставеният от пристанището срок на БМФ да разчисти 13-и кей и прилежащата му площ от ремонтните си халета. Там в момента, а и от много години, е разположен отделът за комплексно техническо обслужване на флота (ОКТОФ), ремонтната работилница за контейнери на параходството, както и автостопанството му. До средата на август параходството трябва да намери друго място за ремонт на контейнерите. Всичко останало може и да дочака следващата година на същото място според постигнатото между двете дружества споразумение. Освен ако министър Краус не подпише подготвената заповед за безвъзмездно ползване на кея от БМФ. На 13-и кей ще преместим два крана и ще започнем обработка на кораби, са плановете на капитан Димитров. В момента там има един, вторият чака пълна яснота по въпроса и най-вече кораби за разтоварване. Експлоатацията на кея от порта щяло да поевтини операциите, тъй като на него имало функционираща магазия. Километър и половина трябвало да изминава досега товара, за да бъде качен на кораб, застанал на някои от другите кейове на Варна-изток. От БМФ се питат обаче дали портът ще може да осигури такава запълняемост на кея, каквато осигурява ремонтът на корабите на параходството на него.
Източник: Черно море (09.08.1998)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.VI.1998 г. регистрира промени по ф.д. № 2107/96 за "Пристанище Варна" - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите Пейчо Петров Манолов и Иван Димитров Минчев и председателя на съвета на директорите Пейчо Петров Манолов; вписа за членове на съвета на директорите Татяна Александрова Стефанова и Неделчо Милков Славов, за зам.-председател на съвета на директорите Георги Димитров Казанджиев и за председател на съвета на директорите Татяна Александрова Стефанова; дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите Татяна Александрова Стефанова и изпълнителния директор Димитър Иванов Димитров заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (02.09.1998)
 
1 млрд. лв. просрочени задължения е погасило дружеството "Пристанище Варна" АД от началото на годната до момента, съобщи изп. директор кап. Димитър Димитров. Към края на 1997 г. задълженията на дружеството са били 1,2 млрд. лв. За периода януари - октомври 1998 г. стокооборотът през пристанището е спаднал с 1 млн. тона. в сравнение със същия период на предходната година. Отливът се дължи на свиването на производството на химическите заводи в Девня.
Източник: Пари (26.11.1998)