Новини
Новини за 1999
 
"Пристанище Варна" ЕАД ще бъде оборудвано с 4 нови терминала до 2020 г. Това предвижда генералният план на порта, който бе приет на 26 февруари от експертна комисия на Министерството на транспорта. Модернизацията на порт Варна-запад ще се осъществи основно с външни капитали в размер на 26 млн. щ. долара, предвижда планът. 15 млн. щ. долара е готова да инвестира белгийската компания АДПО в строителството на химически терминал. Още 11 млн. щ. долара са планираните вложения на "Юнион Миниер" и италианската "Италчементе".
Източник: Пари (01.03.1999)
 
Дружестворо Юнион Миниер Пирдоп Мед АД се е договорило с частната германска фирма Ойлтанкинг да основат смесено дружество Ойлтанкинг - България АД, което ще изгради и експлоатира временно хранилище за течни продукти на пристанище Варна. Изграждането на новото хранилище ще струва над 13 млн. германски марки и ще гарантира достатъчен капацитет за складиране на 550 хил. тона сярна киселина годишно.
Източник: Демокрация (30.04.1999)
 
Офшорна компания ще е третият кандидат в конкурса за концесия на един от терминалите в порт Варна-Запад, който е специализиран за обработката на течни химически товари.
Източник: Пари (03.06.1999)
 
Южнокорейският концерн ДЕУ ще напусне порт Варна- запад до два месеца. От 8 месеца концернът не е плащал за извършвани услуги от пристанището. Натрупаната сума вече е в размер на 315 млн. стари лева.
Източник: Демокрация (30.07.1999)
 
ЗАПОВЕД № ПР-63-Б от 3 септември 1999 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № ПР-63 от 14.VI.1999 г. за откриване на процедура за приватизация на "Институт по воден транспорт" - ЕООД, Варна, нареждам: 1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на 80 % от капитала на "Институт по воден транспорт" - ЕООД, Варна. 2. Утвърждавам конкурсната документация и следните конкурсни условия: приоритетни условия по реда на посочването им: а) офертна цена - съгласно конкурсната документация; б) начин на плащане на цената - 50 % от покупната цена се заплаща по сметка на Министерството на транспорта; за остатъка от цената се приемат предложения за заплащане с всички разрешени платежни средства; в) срокове за плащане на цената - 50 % от покупната цена се заплаща преди подписване на договора по сметка на министерството, а останалата част от цената се заплаща в срок до 30 дни от подписване на договора, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; г) представяне на бизнеспрограма за развитие на дружеството за срок не по-малък от 3 години, включваща предложения за инвестиции и програма за трудова заетост; д) запазване основния предмет на дейност на дружеството за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността; е) предложение на купувача за изкупуване на дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, при цена и начин на плащане съгласно конкурсната документация; общи условия: а) собствеността на дяловете се прехвърля след заплащане на пълния размер на продажната цена, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; б) забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс дялове за срока на предложената бизнеспрограма за развитие на дружеството, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП - и до окончателното изплащане на цената; в) в случай на участие в конкурса на юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП предложението за участие в конкурса следва да съдържа съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП и предложение за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената. 3. В срок до 15 дни от датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" участниците в конкурса: а) закупуват конкурсната документация в Министерството на транспорта, ул. Левски 9, ет. 10, стая 1005, срещу 250 лв.; б) внасят депозит в размер не по-малко от 23 523 лв. по сметка на Министерството на транспорта № 5000124839, код 66196611 - ЦУ на БНБ, София; в) подават предложения за участие в конкурса в Министерството на транспорта, ул. Левски 9, ет. 10, стая 1005, до 17 ч.; г) могат да извършват оглед на предприятието всеки работен ден срещу документ за закупена конкурсна документация. Министър: В. Краус
Източник: Държавен вестник (21.09.1999)
 
Пет частни фирми ще сключат договори за създаване на смесени дружества с пристанище Варна до края на годината, съобщи изпълнителният директор на порта Стоян Щумпф. Така инвеститорите ще получат права да реконструират терминали за насипни и течни товари във Варна-запад, без да минават сложната процедура по придобиване на концесия. Право на коопериране получават Юнион Миниер, Солвей-Соди и Италчементе, с които вече са договорени параметрите на бъдещите инвестиции. В ход са и преговори с българските Главболгарстрой и Стомана-Перник. Частниците ще имат 75% участие в новите дружества, а останалите 35% ще са за порта във вид на апортна вноска.
Източник: Пари (30.09.1999)
 
Южнокорейският концерн ДЕУ закрива представителството си във Варна окончателно, обяви директорът на порт Варна-Запад Иван Аврамов. Опразването на заеманите складове и открити площи стана след конфликт, открити насрещни дела от страна на порта и на ДЕУ, но като краен резултат бе постигнато споразумение за извънсъдебно решаване на споровете. От година концернът натрупа дългове към пристанище Варна от неплатени сметки за ток и наеми за ползване на площи. Финалното споразумение ни удовлетворява, защото ще получим сума, на която дори не се надявахме, заяви изпълнителният директор на порт Варна Стоян Щумпф.
Източник: Пари (14.10.1999)
 
До месец порт Варна ще подпише окончателни договори за създаване на смесени дружества с две чужди компании, обяви изпълнителният директор Стоян Щумпф. Първият контракт с немската Ойл Танкинг, която е партньор на Юнион Миниер, вече е одобрен от МТ. Дружеството ще бъде регистрирано в съда след броени седмици. В него пристанището участва с 35% апорт, а инвеститорът държи останалите 75% срещу ангажимента да построи нов терминал за течни химически товари. Второто дружество ще бъде учредено на същия принцип с Италчементе, собственик на Девня-цимент, на 21 октомври. Компанията ще изгради поточна линия за директно товарене на цимент и клинкер до специализирания кей във Варна-запад и ще го дооборудва. Инвестицията ще е на стойност 13 млн. USD. Трети контракт ще парафираме до края на годината със Солвей-Соди, уточни Щумпф. Белгийците са предложили вариант за откриване на нова контейнерна връзка между пристанищата Варна и Русе. Проектът ще стартира вероятно още през 2000 г.
Източник: Демокрация (18.10.1999)
 
Ойлтанкинг - България - смесено дружество между Юнион Миниер Пирдоп Мед АД и Ойлтанкинг-Хамбург, ще изгражда терминал за сярна киселина на пристанище Варна-запад. Кабинетът одобри доклада на междуведомствената група за подкрепа на инвестиционния проект. Смесената фирма е регистрирана през юли т.г. В момента се водят преговори за присъединяване на пристанище Варна ЕАД към проекта и се набират подизпълнители. Терминалът е необходим за Юнион Миниер, тъй като киселината от Пирдоп не може вече да се реализира на нашия пазар заради закрития уранодобив и ще се изнася. Белгийската компания участва и в консорциума Асид енд фъртилайзърс, собственик на мажоритарния дял в Агрополихим-Девня.
Източник: Сега (17.12.1999)
 
През 2000 г. през пристанище Варна ще бъдат изнесени 250-300 хил. тона чугун на Кремиковци АД, заяви изп. директор на пристанището Стоян Щумпф. 600 000 тона урея произведена в Химко АД, и до 1 млн. тона торове на Агрополихим АД ще бъдат изнесени през пристанището. Товарооборотът на пристанището за 1999 г. се е увеличил с 300 хил. тона. 1,6 млн. нови лева загуби са стопени през второто полугодие на годината. Очаква се печалбата на дружеството за годината да бъде 600 хил. лв.
Източник: Демокрация (27.12.1999)