Новини
Новини за 2000
 
600 млн. USD преки чуждестранни инвестиции по линия на приватизацията ще постъпят в България през тази година. Това сочи прогнозата на АЧИ за периода до 2005 г., разработена въз основа на средните очаквания за развитие на приватизационния процес в сферата на естествените монополи или големите сделки. Най-силна от гледна точка на приватизационните постъпления ще бъде 2001 г. След 2003 г. приватизационните приходи ще намалеят чувствително, прогнозират още от АЧИ, като отчитат отсъствието на регионален риск и наличието на интеграционен фактор - поканата за преговори с ЕС. След една година проектите в сектора на енергетиката ще станат каналът за навлизане на най-значителни чужди инвестиции в България, преценяват експертите. Поради взривния характер на развитие на информационните технологии е възможно инвестиционните вложения в този сектор да надхвърлят прогнозируемите. 60 млн. USD преки чуждестранни инвестиции в телекомуникациите през тази година и 100 млн. USD през следващата очакват от АЧИ.
Източник: Пари (04.01.2000)
 
600 хил. USD оборотни средства ще вложи порт Варна в реконструкция на вълнолома тази година, обяви изпълнителният директор на дружеството Стоян Щумпф. Сумата е включена в инвестиционната програма на пристанището, която трябва да бъде одобрена от Министерството на транспорта. Досега този вид приходи постъпваха директно в държавния бюджет. От 1 януари обаче четирите регионални звена на пристанищната администрация имат право да изискат по 35% от общо събраните средства от такси за собствени нужди, ако разполагат с одобрена инвестиционна програма, уточни Щумпф.
Източник: Пари (04.01.2000)
 
ЗАПОВЕД № ПР-63-Г от 20 декември 1999 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. отменям Заповед № ПР-63 от 1999 г. (ДВ, бр. 66 от 1999 г.) за откриване процедура за приватизация на "Институт по воден транспорт" - ЕООД, Варна, и Заповед № ПР-63-В от 1999 г. за определяне техниката на продажба на "Институт по воден транспорт" - ЕООД, Варна (ДВ, бр. 94 от 1999 г.). Министър: В. Краус
Източник: Държавен вестник (14.01.2000)
 
Пристанище Варна е приключило 1999 г. с 482 хил. лв. чиста печалба, обяви изпълнителният директор на фирмата Стоян Щумпф. Положителният финансов резултат е с около 30% повече от реализирания през 1998 г. Портът е обработил 4 652 000 тона товари, от които 840 хил. тона са били зърнени. Оттеглянето на ДЕУ, която е осигурявала 5% от оборота, е компенсирано с привличането на нови клиенти и повишаването на потоците от експертни товари от девненските заводи, с които пристанището влиза в смесени фирми.
Източник: Пари (14.03.2000)
 
Пристанище Варна е приключило 1999 г. с 482 хил. лв. чиста печалба, обяви вчера изпълнителният директор на фирмата Стоян Щумпф. Положителният финансов резултат е с около 30% повече от реализирания през 1998 г. Портът е обработил 4 652 000 тона товари, от които 840 хил. тона са били зърнени. Оттеглянето на ДЕУ, която е осигурявала 5% от оборота, е компенсирано с привличането на нови клиенти и повишаването на потоците от експертни товари от девненските заводи, с които пристанището влиза в смесени фирми. Солидни приходи се очакват от обработката на 40 000 т тръби за строежа на нов магистрален газопровод до Турция. Фирмата вносител е декларирала и допълнителен обем за внос на голямо количество релси за Македония, уточни Щумпф. Според него през 2000 г. товарооборотът на порт Варна ще се повиши с 30%. До 2 седмици портът ще подпише договор с Италчементе за джойнт-венчър по ремонта на терминала за цимент във Варна-запад. Това ще е второто смесено дружество след учреденото преди месец АД с Юнион Миниер и Ойл танкинг. Тазгодишните планове на порта предвиждат избор на фирма за строеж на зърнен терминал. 3 фирми са проявили интерес към проекта - Луи Драйфус, Гленкор и израелска компания, чието име още се пази в тайна. До месец Министерството на транспорта трябва да подбере печелившата оферта.
Източник: Пари (14.03.2000)
 
Убийството на пристанищния шеф Васил Митев през 1996 г. извади на показ тайни сделки. Дни след извършването на неразкритото още поръчково убийство на директора на „Пристанищен комплекс" Васил Митев през януари 1996 г. стана известно, че той е имал същия ден важна среща с директора на жп район – Русе, Георги Костов. Темата на разговора е била новата тарифа за превоз на стоките по БДЖ от пристанище Русе до пристанище Варна. Целта на тарифата е да се направи конкурентен трафикът по канала Рейн – Майн – Дунав през Русе за Варна, а не през Румъния до Кюстенджа или Украйна. Това убийство, сочено като първото на държавен чиновник дотогава, показва, че борбата на икономическите групировки по времето на правителството на Жан Виденов за преразпределение и контрол на стратегическите направления за търговия и транспорт е стигнала точката на кипене. Русенското пристанище като притегателен център на интереси даде повод да се съставят различни версии за причините, довели до това престъпление. Една от тях беше свързана с фериботната война по Дунав. Основните конкуренти на русенското пристанище бяха румънската фирма „Мука" и българската „Комко" на Боби Божилов-Бец. Жестоката борба кой да извършва превозите между двата бряга се водеше с размахване на пистолети и умишлени корабни катастрофи. Някои обвиняваха Васил Митев, че е сключил неизгоден за „Комко" договор в полза на „Мука" за правото на ползване на пристанищните съоръжения. Месечната печалба на „Мука" се изчисляваше на 75 хил. долара от фериботната връзка между Русе и Гюргево. Зад действията на двете фирми бързо се откроиха и политическите интереси и това наложи в края на август 1995 г. срещата на министрите на транспорта на България и Румъния в Букурещ. Двете страни признаха фирмите за национални превозвачи, които трябва да извършват курсовете на реципрочна основа.
Източник: Демокрация (23.03.2000)
 
Американската агенция за икономическо развитие отпуска на България 1,2 млн. щ. долара за покупка на транспортна техника на Главно управление пътища, БДЖ и Варненското пристанище.
Източник: 24 часа (12.04.2000)
 
Съветът на директорите на "Ойлтанкинг България" - АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.VI.2000 г. в 9 ч. в София, ул. Персенк 73, ет. 8, ап. 26, при следния дневен ред и проект на решения: 1. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г. и на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г., заверени от дипломирания експерт-счетоводител; проект на решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г. и годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г., заверени от дипломирания експерт-счетоводител; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект на решение - ОС избира г-н Марий Апостолов от "Грант Торнтън" (Grant Thornton), бул. Витоша 42, София 1000, за дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. промяна на броя на членовете на съвета на директорите; проект на решение - ОС приема, че съветът на директорите ще се състои от 6 членове; 5. избор на нов член на съвета на директорите - представител на акционера "Пристанище Варна" - ЕАД; проект на решение - ОС избира г-н Стоян Щумпф - изпълнителен директор на "Пристанище Варна" - ЕАД, за член на съвета на директорите на дружеството; 6. разни. Всички акционери с право на глас се поканват да участват в общото събрание чрез техните упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (02.05.2000)
 
Шест нови терминала ще бъдат построени в пристанище Варна до 2005 година. Това съобщи шефът на пристанището Стоян Щумпф. В терминала за химикали, който вече се изгражда съвместно с Ойл танкинг, ще бъдат вложени 93 млн. германски марки. До средата на юни ще бъде регистрирано и смесено дружество със собственика на Девня цимент - Италчименте, за кей на стойност 7 млн. щ. долара. Към строителството на зърнен терминал интерес пък проявяват 3 израелски фирми, добави Шумпф.
Източник: Стандарт (07.06.2000)
 
С 30 на сто да се вдигне товарооборотът за тази година очакват в Пристанище Варна - ЕАД, съобщи изпълнителният директор Стоян Щумпф. Финансово-икономическите резултати за първите 6 месеца на 2000 г. показват 2 345 000 тона обработени товари, което е със 194 000 тона повече /или 9 на сто/ спрямо същия период на миналата година. Приходите са увеличени с 6 на сто, а разходите са намалени с 20 на сто. Счетоводната печалба е 1 974 000 лв., а остатъчната печалба - 1 809 000 лв. По думите на г-н Щумпф увеличението на товарооборота се очаква от основните товари като цимент, торове, клинкер, сода, въглища, благодарение на гъвкавостта спрямо големи товародатели като девненските химически заводи. От тази година има и нови товари като тръби за газопровода. Възобновени са превозите на гранит от Южна Африка за Сърбия, по един-два кораба на три месеца. Обработват се товари като желязо, руди, меден концентрат. В пристанище Варна очакват износа на зърно да бъде колкото миналогодишния, готови са да поемат общо 800 000 тона. За първи път от години насам варненските докери вече товарят ечемик, който досега е минавал през Бургас. Продължава отделянето и раздържавяването на дейности от пристанището. Извън търговското дружество вече са пилотската дейност, столовото хранене. Портовият флот като дъщерна структура е в процедура за окончателното му отделяне, за да бъде раздържавен, каза още изпълнителният директор. Ако докерските групи поискат тази дейност да бъде приватизирана, също могат да бъдат отделени, но в рамките на пристанище Варна има работа и пари за сегашния състав от 1768 души персонал. Средната работна заплата е 383 лева, възнаграждението се доближава до 500 лв. , каза Стоян Щумпф.
Източник: БТА (18.07.2000)
 
Агенцията за търговия и развитие на САЩ досега е финансирала български транспортни проекти за 8 831 070 долара по Инициативата за развитие на Южните Балкани. Правителството на САЩ по тази инициатива финансира проекти за подобряване на инфраструктурни обекти в България, Македония и Албания, каза днес пред журналисти министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински. 12 транспортни проекта са изпълняват с отпуснатите на българската държава средства. Те са за подобряване на инфраструктурата на пристанището във Варна, железопътната мрежа и прелези на БДЖ, регионалната пътна инфраструктура. Изпълняват се и проекти и за оборудване на мобилни пътни лаборатории за изследване на пътните настилки, както и техническо-икономически проучвания за изграждане на обходни пътища.
Източник: Демокрация (03.08.2000)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 5.V.2000 г. по ф. д. № 6382/94 вписа промени за "Леспорт" - ЕАД: деноминира капитала на 103 612 лв., разпределен в 103 612 поименни акции по 1 лв.; вписа увеличение на капитала от 103 612 лв. на 1 036 120 лв., разпределен в 103 612 поименни акции по 10 лв.; вписа нов устав на "Леспорт" - ЕАД; дружеството ще се представлява и управлява от Галина Кръстева Пешева и Фридрих Георгиев Катцер заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (08.08.2000)
 
15 234 тона пшеница от новата реколта са изнесени от пристанище Балчик за Украйна и Грузия. Още 6361 т са отпътували за Румъния чрез жп вагони, съобщиха от митница Добрич. Направен е износ на 3100 т ечемик. Реализираният износ е нищожен за възможностите на Добричка област, коментират търговци. Това е пшеницата на двама арендатори. Износът е ограничен, защото липсва адекватна цена за зърното. Експорт на пшеница се прави на 170-175 лв./т, а в Румъния тя се изкупува на 280-290 лв. В момента е започнала подготовка за износ на още 20 000-30 000 т пшеница. Международните фирми Монсанто, Луи Драйфус и Гленкор изкупуват зърно на цена 198 лв. без ДДС, франко пристанище Варна, срещу стари задължения на стопаните за горива и препарати. От митницата съобщиха още, че износът на царевица е спрял от началото на жътвата на пшеницата. Досега страната са напуснали 54 780 т царевица. Според търговците е смешно в момента да се говори за експорт на тази култура, защото тя липсва в страната. На вътрешния пазар царевицата се изкупува на 250 лв./т. Заради сушата високата цена ще се запази и износът й ще стартира на не по-малко от 170 лв./т. Въпреки слабата реколта от слънчоглед житарите прогнозират експорт на семе. Изкупуването на слънчогледа ще започне на минимална цена от 300 лв. и ще стигне 320-330 лв./т. На тези стойности се очаква да започне и износът.
Източник: Пари (16.08.2000)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.VI.2000 г. по ф.д. № 2592/99 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за "Ойлтанкинг - България" - АД: вписа за член на съвета на директорите Стоян Оскар Щумпф - изпълнителен директор на "Пристанище Варна" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (25.08.2000)
 
Американски компании проявяват интерес към строежа на втори Дунав-мост при Видин - Калафат, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински при завръщането си от Филаделфия вчера. Там той участва в международна конференция за енергийните и транспортните проекти в Югоизточна Европа. Сред фирмите е и гигантът "Бехтел", посочи Славински. Американски инвеститори са проявили интерес също да изграждат карго-терминали на порт Варна, Бургас, както и да участват в разширението на столичното летище. На конференцията Славински е представил проекти за изграждането на международно товарно пристанище Бургас и за разширението на Околовръстния път на София, чиято стойност се изчислява на $100 млн. $30 млн. ще осигури Американската агенция за търговия и развитие за предпроектното проучване на порта, поясни Славински. Агенцията за приватизация ще подпише през тази седмица нов договор с посредника Дойче банк за посредничество за продажбата на БТК, съобщиха междувременно източници от работната група по сделката. Славински вчера отрече да се е срещал с представители на посредника на път за САЩ. Минах през Рим, а не през Лондон, каза той. Представители на Дойче банк пристигат в понеделник.
Източник: Стандарт (18.09.2000)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.X.2000 г. по ф.д. № 312/94 вписа промяна за "Институт по воден транспорт" - ЕООД: увеличава капитала от 5000 лв. на 90 000 лв.
Източник: Държавен вестник (24.11.2000)
 
Пристанище Варна-запад подобри в края на миналата седмица собствен рекорд, недостиган от 10 ноември 1989 година насам - само за един ден са обработени близо 50 000 тона товари. Цифрата останала непозната за отчетите на пристанището в годините на демокрацията до края на 2000 година. Надяваме се това да стане нещо обичайно за порта, споделиха от ръководството на дружеството. Сега стремежът е до края на годината товарооборотът да достигне 6 млн. тона, но реалната цифра е между 5,6 и 5,8 млн. тона. За десетмесечието на последната година на ХХ век пристанище Варна отчита 4 625 000 тона товари, което е със 738 000 лева повече от целия миналогодишен оборот. Товарите, минали през дружеството миналата годинаq са 4,6 млн. тона, а през 1998 година - 4,3 млн. тона. С последните обработени товари пристанищата Балчик и Варна-запад са изпълнили бизнесзадачата с два месеца предсрочно, похвалиха се от порта.
Източник: Черно море (04.12.2000)
 
Дивидент в размер на 1.2 млн. лв. ще получи Министерството на транспорта и съобщенията от пристанище Варна за 2000 г., обяви изпълнителният му директор Стоян Щумпф. Очакваните приходи за 2000 г. са в размер на 32 470 000 лв. Поради големите инвестиции в инфраструктура брутната печалба ще е 4.215 млн. лв. Това е с 13% повече от финансовия резултат през 1999 г., който беше 880 хил. лв. Близо 30 компании кандидатстват за концесии на 35-те кея във варненското пристанище, съобщи Щумпф. Зад част от фирмите стояли по 1-2 души без реален капитал, по-голямата част били кипърски офшорки. До лятото на 2001 г. терминалите на ТЕЦ Варна и Балчик ще бъдат отдадени на частни фирми. Срокът на концесията е 35 години. До лятото на следващата година ще приключи и строителство на кей за течни химикали в порт Варна-запад. Инвеститор е немската компания Ойлтанкинг, като досега германците са вложили 10 млн. USD в проекта. Ойлтанкинг бе единствената компания, която получи държавно разрешение за създаване на смесено дружество с порта.
Източник: Пари (20.12.2000)
 
Стартира система за контрол на трафика по варненското крайбрежие до март 2001 г. Проектът е консултиран и частично финансиран от Холандия. След включването на системата администрацията ще може да следи детайлно всички параметри на влизащите и излизащите от Варненския залив плавателни съдове. Базата данни ще включва обема и вида на товарите, направлението на кораба, броя на екипажа му и скоростта.
Източник: Пари (21.12.2000)
 
Между 3 и 3.5 млн. лв. е очакваната брутна печалба на пристанище Варна за 2000 г., съобщиха от пристанищния комплекс. Пристанището значително е увеличило печалбите си спрямо миналата година. Товарооборотът на порта е нараснал с близо 30% спрямо м. г. Като негатив се отчитат единствено двойно намалелите количества зърно, които са изнесени през тази година от пристанищния комплекс. Очакваше се т. г. да се обработят 1 млн. тона зърнени товари, но досега през порта са минали по-малко от предвидените количества. Ръководството на пристанището предполага, че поради търговски интереси част от количествата се задържат в страната, за да се изнесат през следващата година.
Източник: Пари (21.12.2000)
 
Трето гражданско отделение Трето гражданско отделение, 01424/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3177/99 по описа на Софийски градски съд, подадена от Сашо Данов Маринов чрез адвокат Дора Христова Асенова, София, ул. Алабин 33, кантора 246, срещу "Шератон София Балкан" - АД, чрез гл. юрисконсулт Й. Тодорова, София, пл. Света Неделя 5. Трето гражданско отделение, 01425/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 788/99 по описа на Софийски градски съд, подадена от "Петрол" - АД, чрез директора Минчо Вълков Георгиев, София, ул. Цар Симеон 172, срещу Антония Недялкова Методиева, Перник, ул. Граово 40. Трето гражданско отделение, 01426/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2700/98 по описа на Софийски градски съд, подадена от Антоан Делков Ланджев, София, ж.к. Люлин, бл. 120, вх. Б, ап. 43, срещу "Груп" - ЕООД, София, ул. Иван Вазов 13. Трето гражданско отделение, 01432/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2095/99 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мария Иванова Паскалева чрез адвокат Славчо Димитров Караманов, Пловдив, ул. Захари Стоянов 76; "Целхарт" - АД, гр. Стамболийски, чрез адвокат Петър Борисов, Пловдив, бул. Марица 88, вх. Б, ет. 1. Трето гражданско отделение, 01434/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 371/99 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Атанаска Русева Русева чрез адвокат Недялка Миланова, Шумен, ул. Съединение 68а, ет. 1, ап. 4, срещу "Хранителни стоки" - ЕАД, чрез адвокат Жана Йончева, Шумен. Трето гражданско отделение, 01435/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1468/99 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от НК "БДЖ" - Поделение за товарни превози, гр. Мездра, срещу Любен Тодоров Иванов, Видин, ж.к. Химик, бл. 25, вх. В, ап. 8. Трето гражданско отделение, 01436/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 671/99 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от "Телекомплект" - ЕАД, чрез изпълнителния директор Младен Стефанов Стефанов, София, бул. Тотлебен 69 - 73; Величко Димитров Величков чрез адвокат Владимир Денчев Калудов, Варна, ул. Съборни 10. Трето гражданско отделение, 01437/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 229/2000 по описа на Окръжен съд София, подадена от Веселин Стойчев Карапанчев чрез адвокат Любен Василев, гр. Самоков, ул. Подридна 22, срещу Община - гр. Самоков. Трето гражданско отделение, 01438/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1114/99 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Банка "Хеброс" - АД, чрез пълномощника Любка Раева, Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 37, срещу Регионална дирекция на Министерството на вътрешните работи, Пловдив; Иван Георгиев Лапков, Пловдив, ул. Бугариево 16. Трето гражданско отделение, 01439/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1053/99 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от "Информационни носители" - АД чрез адвокат Румен Цветанов Петков, Пазарджик, кв. Драгор, срещу Регионална дирекция на вътрешните работи, Пазарджик, пл. Съединение 3; Йордан Иванов Кръстев, Пазарджик, ул. Г. Раковски 7, ап. 37. Трето гражданско отделение, 01440/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 124/2000 по описа на Окръжен съд София, подадена от СОУ "Хр. Ясенов" - правоприемник на НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Етрополе, бул. Руски 69, срещу Мария Илиева Филева, гр. Етрополе, ул. Н. Михайлов 24. Трето гражданско отделение, 01442/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 94/2000 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Божко Николов Тенев, Кюстендил, кв. Герена, бл. 156, вх. Б, ап. 45, срещу "Велбъжд" - АД, Кюстендил. Трето гражданско отделение, 01443/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 68/2000 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от "Монтажи-Варна" - АД, чрез изпълнителния директор Георги Николов Хекимов, Варна, бул. Христо Ботев 8, срещу Евдокия Александрова Цветкова, Варна, ж.к. Владиславово, бл. 408, вх. 10, ап. 41; Людмил Мирчев Табачки, Варна, ж.к. Владиславово, бл. 408, вх. 10, ап. 41; Александър Мирчев Табачки, Варна, ж.к. Владиславово, бл. 408, вх. 10, ап. 41. Трето гражданско отделение, 01444/2000 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 530/99 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от "Пристанище Варна" - ЕАД чрез изпълнителния директор Стоян Оскар Щумпф, Варна, пл. Славейков 1, срещу Мариана Василева Михайлова, Варна, кв. Аспарухово, бл. 5, вх. Б, ап. 22.
Източник: Държавен вестник (22.12.2000)