Новини
Новини за 2001
 
Категоричната си позиция против разделянето на три на варненския порт, предложено от пристанищната администрация на министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински, изразиха вчера пред областния управител Николай Пантев представители на Националната федерация на портовите синдикати. Те са се заели да търсят и политически лобита, които да защитят целостта на търговското дружество. Няма логика да се разделя една структура, която през последната година особено доказа, че е печеливша и постигна финансови резултати, които преди две-три години бяха само мечта, е един от мотивите на докерите. Според тях не е работещ и изводът на пристанищната администрация, че разделянето ще доведе до по-сериозна конкуренция между трите порта. Става дума да портове с различна специфика, специализирани в обработването на различни типове товари, и за конкуренция между тях не може да става и дума, смятат синдикатите. Нито химическите товари могат да отидат на Варна-изток, нито зърното - на Варна-запад, мотивират позицията си докерите. Според тях няма яснота и какво ще стане с работната ръка. Отговорите на тези въпроси представителите на синдикатите във варненското пристанище ще търсят на среща с администрацията и с министър Антони Славински, която ще се проведе в средата на месеца. Във вторник следващата седмица становището на Националната федерация на портовите синдикати ще бъде обсъдено и окончателно оформено в писмен вид на среща във Варна.
Източник: Черно море (08.01.2001)
 
Преговаряме с Иран за транзитни превози на ирански стоки с наши фериботи по линията Поти-Варна, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията вчера. Това ще обсъдят министър Антони Славински и министърът на пътищата и транспорта на ислямска република Иран Рахман Дахман, който е на посещение у нас. По време на визитата си иранският министър ще разгледа фериботния комплекс в пристанище Варна, както и порт Бургас, уточниха от ведомството на Антони Славински.
Източник: Стандарт (23.01.2001)
 
Управителният съвет на "Девня Цимент" - АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.III.2001 г. в 14 ч. Девня в офиса на дружеството, бул. Суворовско шосе 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2000 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 2000 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява доклада за дейността н дружеството през 2000 г. и одобрява годишния счетоводен отчет за 2000 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. предложение за разпределение печалбата на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на управителния и надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2000 г.; 4. промени в състава на надзорния съвет на "Девня Цимент" - АД; 5. изменения и допълнения в устава на "Девня Цимент" - АД; 6. обсъждане и вземане на решение относно участието на "Девня Цимент" - АД, в смесено акционерно дружество с "Пристанище Варна" - ЕАД; 7. назначаване на одитор на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на основния акционер за одитор на дружеството за 2001 г 8. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители с легитимират с притежаваните или представлявани акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия д в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (26.01.2001)
 
Със заповед от 14 февруари на министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински над 90 процента от площта на "Пристанище Варна" ЕАД става публична държавна собственост и минава под шапката на държавната агенция "Пристанищна администрация". Определени са границите на земята, която при бъдещото отдаване на концесии ще бъде отдадена на новите оператори, и тази, която ще остане да се стопанисва от търговското дружество. На пристанище Варна-изток публична държавна собственост стават 221 109 кв.м площ. Само 120 декара остават частна държавна собственост. В това число влизат само няколко складови площи, 2-ро и 13-о кейово място и яхтеното пристанище. 500 декара е земята, която ще стопанисва "Пристанище Варна" ЕАД на Варна-запад срещу 1 023 883 кв.м, които ще бъдат отдадени на концесия. Почти цялото пристанище Балчик също минава под управлението на пристанищната администрация. В заповедта за публичността се включват и всички пристанищни съоръжения. Въпреки че варненското пристанище вече не е собственик на над 90 процента от територията си, ще му се наложи и тази година да плаща за стопанисването й, става ясно от заповедта на министър Славински. До края на месеца пристанищната администрация и ръководството на порта трябва да сключат договор, с който администрацията възлага на търговското дружеството дейностите по поддържането и развитието и на публичната държавна собственост, както и да регламентират финансирането. От сега е ясно, че то ще се извършва изцяло от пристанището, тъй като администрацията още не била събрала достатъчно средства от такси, за да може да извършва дейността. Поне до края на тази година "Пристанище Варна" ЕАД е единственият оператор на територията на порта. Според последните данни от Министерството на транспорта раздаването на концесиите ще започне едва след приключване на пълните проучвания на кандидатите, т.е. около 18 месеца след началото на процедурата.
Източник: Черно море (20.02.2001)
 
В началото на март пристанище Варна ще получи безвъзмездно от САЩ четири нови влекача на стойност 480 хил. долара за транспортиране на контейнери. Така портът очаква да увеличи два пъти ефективността при обработка на товарите. "Влекачите ще бъдат разпределени по пристанищата "Варна-изток" и "Варна-запад", заяви изпълнителният директор на порта Стоян Щумф. Така ще бъдат подпомогнати комбинираните превози по транспортен коридор 8", допълни ръководителят.
Източник: Други (20.02.2001)
 
"Солвей Соди", "Италчименте", "Агрополихим" и "Юнион миниер" отказват да сключат контракти по новите претоварни пристанищни такси във Варна, съобщава агенция Балкан от порта. Те бяха увеличени от 1 януари 2001 г., след като по закон корабните такси, които досега формираха 40 % от приходите на пристанищата, отиват директно в ИА "Пристанищна администрация". Експортът от четирите фирми е 60 % от оборота на пристанището. Най-сложен е казусът със содовия завод, който има 15-годишно споразумение за твърди и доста ниски ставки, подписано при приватизацията му през 1996 г. От порта смятат, че товародателите може да договарят по-ниски навла с корабособствениците, тъй като правителството намали тонажните такси.
Източник: Черно море (23.02.2001)
 
26,6 млн. лева са инвестирани през 2000 година в "Девня цимент" - АД, главно за подобряване на качеството на продукцията, за намаляване на производствените разходи и на енергоносителите и за опазване на околната среда. Почти същата сума ще бъде вложена и през 2001 г. Групата Италчементи всяка година инвестира по около 25 млн. лв. в девненския циментов завод. Ангажиментът с приватизационния договор е 100 млн. лв. инвестиции за 10 години. Следващата седмица в “Девня цимент” пристига нов директор - Фабрицио Донега. Във Варненския окръжен съд тези дни ще бъде регистрирано съвместно дружество между "Девня цимент" и "Пристанище Варна" - ЕАД. Целта на съвместното дружество е изграждане на експортен терминал на територията на пристанище Варна - Запад за износ на цимент и клинкер и технологична линия от завода за транспортирането на продукцията до пристанището на разстояние 7,5 км.
Източник: Монитор (05.03.2001)
 
Смесеното дружество с пристанище Варна е факт след едногодишно отлагане След поредица скандали между пристанището, Министерството на транспорта и пристанищната администрация вече е факт заповедта на министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински, с която се дава съгласие за регистрацията на смесеното дружество между "Девня Цимент", собственост на "Италчементе", и "Пристанище Варна" АД. Основната цел на създаването на новото юридическо лице е изграждането на транспортна лента между циментовия завод и нулево кейово място на пристанище Варна-запад. Предвидено е строителството и на два силоза. 7 млн. долара се ангажира да инвестира в новите съоръжения новорегистрираното "Девня Цимент - СТ" АД. Размерът на инвестицията ще бъде разпределен между двамата акционери в съотношение 74:26 процента, каквото е и разпределението на капитала - 74 процента, или 1,1 млн. лева, внесени от "Девня Цимент", и 46 процента, или 390 000 лева, внесени от "Пристанище Варна" АД. В съвета на директорите на "Девня Цимент - СТ" от страна на девненския завод са избрани изпълнителният директор Фабрицио Педета и новият генерален директор на дружеството Фабрицио Донега. От транспортното министерство за представител на държавното дружество е предложен изпълнителният директор на пристанище Варна Стоян Щумпф. Както и при създаденото през февруари смесено дружество с "Ойл танкинг" и "Юнион миниер" - "Ойл танкинг България", членовете на директорския борд ще работят на обществени начала. Документацията за регистрацията на "Девня Цимент СТ" АД бе готова още през пролетта на миналата година. Въпреки предварителното положително становище на министерството неочаквано Антони Славински отказа да подпише заповедта, с която да одобри регистрацията на новото дружество след докладна записка на шефа на пристанищната администрация Атанас Андреев. След приключване изграждането на предвиденото в инвестиционния план на новорегистрираното дружество най-вероятно то ще кандидатства за концесия на кея на Варна-запад.
Източник: Черно море (06.03.2001)
 
Възможностите за създаване на нови смесени дружества и продължаване строежа на терминали в пристанище "Варна" бе основна тема, която обсъждаха в транспортното министерство представители на четирите фирми - кредиторки, ЕБВР, шефа на БСК Божидар Данев и министър Антони Славински. Шефовете на белгийската "Юнион миниер", на "Солвей соди", на "Агрополихим" и "Девня цимент" изразиха готовността си да инвестират в изграждането на нови транспортни ленти за течни химически продукти върху територията на пристанището, с които да изнасят част от продукцията си, която не може да се пласира на българския пазар. Според приетия Закон за морски транспорт, вътрешните водни пътища и пристанищата всички пристанищни дейности и инфраструктурата могат да се отдават само на концесия. Такава форма на стопанисване и развиване на дейности предлагат смесените дружества, в които фирмите залагат парите си, а пристанището участва с апортна вноска във вид на земя. Те обаче ще искат среща с шефовете на БДЖ, защото се недоволни от предоставяните услуги на индустриалните жп-линии, стана ясно след срещата. Използваните сега вагони са доста остарели, релсовият път не се поддържа, твърдят кандидат концесионерите. Създаването на джойнт венчъри, по подобие на "Ойл тенкинг - България" е единственият начин пристанище Варна да се модернизира, без да се бърка в джоба на държавата, смятат инвеститорите. Председателят на БСК Божидар Данев каза, че фирмите са готови да приемат увеличените цени на пристанищните услуги, но амо ако те са реално съобразени с инфлацията.
Източник: БТА (14.03.2001)
 
Стартират три процеури за концесиониране на пристанищни дейности на порт Варна, съобщиха от изпълнителна агенция "Пристанищна администрация". Дружествата "Ойл танкинг", "Девня Цимент" и "Петролна база" - Варна, ще са първите, които ще получат концесия на територия на варненското пристанище. След опубличаването на пристанищната собственост процесът за регистриране на пристанищната като оператори се ускори и вече са налице всички възможности за отдаване на концесии, уточниха експерти от Министерството на транспорта и съобщенията. Процесът на опубличаване инфраструктурата на морските пристанища приключи.
Източник: Черно море (14.03.2001)
 
Докерите да бъдат обособени в отделно търговско дружество, е решил на последното си заседание съветът на директорите на "Пристанище Варна" АД". Заедно с наличния щатен персонал то ще получи и административните и битови сгради. Документите за обособяването на новото юридическо лице трябва да бъдат представени на министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински до края на април. Отделянето само на докерите нарушава целостта на претоварния процес, смятат обаче от Националния синдикат на пристанищните работници. Тяхното предложение е в новото дружество да влязат и механизаторите, и крановиците, както и цялата тилова техника - повдигачи, трактори, фандроми и др. Само така на бъдещите концесионери ще може адекватно да се предлага услуга, каза Тодор Градинаров, председател на синдиката на докерите във Варна. Ако действително такова е решението на борда, ще се противопоставим с всички предвидени в закона средства, заяви още Градинаров. Според него не са основателни притесненията, че ако се отдели целият претоварен процес, "Пристанище Варна" АД ще остане без значителна част от приходите, тъй като то ще се освободи също така от много разходи, а освен това след време няма и да съществува като търговско дружество, а само като оператор. От становището на съвета на директорите се различава, макар и в по-малка степен, и мнението на КНСБ. Според конфедерацията, докато няма яснота кои и колко кея ще бъдат взети от концесионери, е добре цялата работна сила да си остане в рамките на съществуващото в момента търговско дружество. От КНСБ смятат, че по-важно е създаването на учебен квалификационен център. През него трябва да минат всички работници, участващи в претоварния процес, за да получат сертификати. С документа в бъдеще те ще доказват квалификацията си пред концесионерите.
Източник: Черно море (20.03.2001)
 
"Леспорт" ще е първото от шестте български търговски пристанища, чиято собственост ще бъде трансформирана в публична държавна, информира шефът на изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" Атанас Андреев. До края на март необходмите документи ще бъдат внесени в областната администрация. След опубличаването инфраструктурата, сградите и пристанищните съоръжения ще бъдат ползвани от едноименното търговско дружество до появата на кандидати за концесия. Досега желаещи все още няма, уточни г-н Андреев. Според него портът е почти неделим и е възможно допускането най-много на двама концесионери. Все още няма окончателно решение по предложението на ИА "Пристанищна администрация" опубличаването на "Пристанище Варна" ЕАД да стане след разделянето му на три части - Варна-изток, Варна-запад и порт Балчик. Първите концесии там по право ще бъдат дадени на "Италчементи", "Ойлтанкинг" и петролна база - Варна. Тромавата процедура обаче вероятно ще проточи отдаването на концесии в най-добрия случай до изборите.~
Източник: Черно море (26.03.2001)
 
Изпълнителният директор на "Пристанище Варна" ЕАД Стоян Щумпф заяви, че Пристанището няма проблеми с партньорите си при предоговарянето на условията за извършване на претоварните дейности за 2001 година. Всички договори са сключени с изключение на "Итал Чементе", тъй като новият изпълнителен директор Фабрицио Донега беше в Италия. Що се отнася до "Солвей Соди" с тях е подписан 15-годишен договор и в момента товарите им се обработват на фиксираните там цени. По-високите товарни тарифи в пристанището са неизбежни, защото Пристанището е загубило 40 процента от приходите, които отиват вече в пристанищната администрация. 90 процента от тях ще се връщат обратно за поддържане на инфраструктурата и на пристанищните съоръжения, но цифрата е двукратно намалена. Пристанището не загуби нито един товар в сравнение с миналата година. Напротив имаме привлечени нови товари. Последният е ориз от Египет и вече втора фирма-вносител потърси контакт с нас. Освен това финансовите ресурси на пристанището за 2001 година са осигурени с новите договори, 45 на брой, така че няма опасения за съдбата на дружеството. През тази година нито един служител няма да загуби работата си вследствие на съкращения.
Източник: Черно море (28.03.2001)
 
До две седмици се очаква финансовият министър Муравей Радев да свика учредителното събрание на "Транзитна търговска зона Варна" АД. Създаването на дружеството, съобразено със Закона за митниците и правилника за прилагането му, бе разпоредено с решение на Министерския съвет от 29 март т.г. Дейността му ще има всички елементи на безмитните зони, действащи в момента, включително пакетиране, разфасоване, дообработка, смяна на собствеността, неограничен престой на стоките, поясни зам.-областният управител Юлиян Гендов, който е разработил правната тъкан на проекта. Транзитната зона ще заеме 103 дка частна държавна собственост на острова под Аспаруховия мост, 100 от които ще представляват апортната вноска на държавата в дружеството. Тройна съдебна експертиза е оценила тази земя на 460 000 лв. На тази стойност ще съответстват поименните акции за държавата - 46 на сто от стартовия капитал, който се очаква да е 1 млн. лв. При разработката на проекта изпратихме към 30 писма до основните фирми, работещи в областта на спедицията - срещнахме 90 на сто скептицизъм, съобщи г-н Гендов. Като учредители в дружеството със сигурност ще бъдат поканени фирмите, финансирали проекта: "Пристанище Варна" ЕАД, "Портови флот", "Меритайм груп", "Ахилеос шипинг", Индустриалната стопанска асоциация, "Каргоекспрес", дилърът на "Балканстар" - "Авангард", "Пътища и мостове", ДЗИ. Крайното финансиране на зоната по проект е в размер на 8 059 000 лв., за част от които ще се кандидатства пред наши и чужди финансови институции. Вече сме водили разговори с Европейската банка за възстановяване и развитие, които ни дават известни надежди, съобщи Юлиян Гендов. Изграждането на зоната ще премине през три етапа, първият от които ще стартира вероятно още през май с ограждането й с 2,40-метрова ограда, изграждането на инфраструктурата и на сграда за митническата администрация с щат от 8 души. Проектът предвижда на острова да се разположат три покрити склада, всеки с площ по 5700 кв. м, открити складови площи с размер от 60 000 кв. м, свързване с минаващата в близост до отредения за зоната терен жп линия, изграждане на две кейови места, за концесия върху които акционерното дружество ще кандидатства. Към края на третата година зоната ще дава работа на 167 души, без да се отчита персоналът на фирмите, които биха наемали площи в нея, както и ефектът, който би имала върху развитието на региона изобщо с увеличаването на товаропотока. Възвръщане на инвестираните средства се очаква след 5 години и 6 месеца. Създаването на транзитната търговска зона във Варна и наличието на свободна безмитна зона в Русе ще позволи изграждането на безмитен канал за стоки Варна - Русе, твърдят авторите на проекта. Чуждестранните инвеститори проявявали интерес към тази възможност, тъй като по този начин по вода - чрез канала Рейн-Майн-Дунав - Западна Европа ще се свърже с Азия. Проектът за транзитната търговска зона предвижда изграждане на две кейови места, а теренът на острова, апортиран от държавата, граничи с включен в генплана на "Пристанище Варна" ЕАД контейнерен терминал, поясни вчера зам.-областният
Източник: Черно море (04.04.2001)
 
Изпълнителният директор на пристанище Варна г-н Стоян Щумпф предприема безпрецедентни мерки за сигурност в порта. Пустеещият от близо 3 години ро-ро терминал, който се намира в непосредствена близост до морската гара, ще бъде надежден пристан за контейнерите с акцизни стоки, каквито са цигарите, алкохолът и кафето. Освен от високата стена, която е естествена преграда не само за северните ветрове, ро-ро терминалът ще бъде надеждно защитен от здрави оградни плоскости, за които ще се погрижат в "Главболгарстрой", поясни г-н Щумпф. Телевизионни камери ще следят движението както на контейнерите, така и на пристанищните работници. Ще има и страховито обучени кучета, а документите на хората, които влизат и излизат, ще бъдат щателно проверявани от полицаи на Първо РПУ - Варна, казаха за "Черно море" офицери от варненското МВР-ведомство. Идеята ро-ро терминалът да се превърне в надеждно убежище за акцизните стоки бе подхвърлена в медийния ефир от репортер на "Черно море" броени дни след кражбата на 40-футовия контейнер с цигари "Малборо лайт" на обща стойност 960 000 щатски долара с митата и акцизите, от който до ден-днешен няма и следа. На спешна среща с ръководството на пристанището същата идея била предложена като целесъобразна от г-н Румен Кирчев, шеф на Районното митническо управление - Варна, и одобрена. Превръщайки ро-ро терминала в спокоен остров за акцизни товари, кражбите няма да спрат, смята г-н Щумпф, но поне вече ще имат автор, който няма да остава анонимен, защото ще бъде снет с телевизионна камера. В бъдещия контейнерен терминал ще работят малко хора, защото, колкото те са повече, толкова повече са и условията за извършване на евентуални престъпни посегателства, бе категоричен г-н Стоян Щумпф. Междувременно стана известно, че за ченгета на Първо РПУ, техните колеги от служба "Икономическа полиция" в РДВР - Варна, полицаите от Регионалния граничен сектор и митничарите в Районното митническо управление превръщането на ро-ро терминала в контейнерен терминал за акцизни стоки ще внесе известно облекчение и в тяхната контролираща дейност.
Източник: Черно море (17.04.2001)
 
"Пристанище Варна-запад, което обслужва преди всичко големите промишлени фирми край Девня, да се обособи като самостоятелно търговско дружество", поискаха работници в специално писмо до премиера Иван Костов, министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински и директора на изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" Атанас Андреев. Според работниците приходите в западната част на пристанището са много повече отколкото в източната, а печалбата се разпределяла поравно, въпреки, че в момента Варна-запад има 5 пъти по-голяма натовареност в сравнение с Варна-изток. Работниците смятат, че ако Варна-запад се отдели в самостоятелно дружество, то ще може да продължи да работи със своите клиенти без да повишава цените за обработка на товарите. От началото на годината тези такси се увеличиха с 40 процента. Според работниците единствено администрацията на Пристанище Варна е против разделянето, защото ръководството на държавното дружество се страхува да не загуби своите привилегии.
Източник: Дневник (18.04.2001)
 
Доскоро фирмите трябваше да внасят данъците си единствено по банков път. От тази година те също могат да внасят сумите в брой в данъчните служби. Въпреки това големите плащания продължават да текат най-вече по банков път. Данъчните работят с шест банки Това са ТБ "Биохим", ТБ "Хеброс", Експресбанк, Булбанк, ОББ и Банка ДСК. Данъчните служби към всяка от 28-те териториални данъчни дирекции (ТДД) в страната имат банкова сметка в един от тези трезори, по която лицата и фирмите могат да превеждат дължимите налози. Първенство по брой открити сметки за налози държи ОББ. Тази година тя обслужва данъчните служби, които попадат на територията на 18 дирекции. След нея се нареждат ТБ "Биохим" и "Хеброс", които въртят парите на 13 дирекции. Експресбанк обслужва звена в 8 териториални дирекции, а ДСК - в 6. Най-слаба клиентела сред данъчните има Булбанк. Сметки в този трезор са открили само 3 дирекции. Ползата за банките от това да обслужват данъчната администрация се крие в комисионните, които се прибират от всеки банков превод. Всеки трезор ги определя по различни критерии. Дължимото за превода най-често варира от 0,85 до 2 лв. Някои от банките взимат допълнително такси за броене на парите и за превода, когато сумата е над определен размер. Чудно, но факт - банката на кръга "Олимп" не обслужва данъчната администрация, макар да е в кръга на трезорите, които имат договори за обслужване по системата на Единната сметка. Може би шефовете на Стопанска и инвестиционна банка (СИБанк) не са успели да предложат навреме оферта на бирниците. Или пък изобщо не са проявили интерес. Независимо от причините, загубата на това звено от държавния апарат не е малка. Но пък трезорът я компенсира по забележителен начин. За рекордно кратко време СИБанк се уреди с не по-малко впечатляващи и изгодни завоевания. Първото и безспорно най-сериозното от тях е Националният осигурителен институт (НОИ). Той е може би най-солидният клиент в държавната администрация след данъчните. Защото през НОИ ежемесечно се превъртат огромни суми от платените осигуровки за пенсия, здраве и безработица. Предвижда се през тази година по този ред да бъдат събрани общо над 3 млрд. лв. Банковото обслужване на института тази година е поверено на СИБанк и още пет трезора. "Олимпийската" банка върти парите на седем от всичките 28 Районни управления за социално осигуряване (РУСО). Нейни клиенти са звената с най-големи постъпления - София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Кърджали, Добрич, Хасково. ОББ отново се нарежда на първо място по брой на обслужваните управления на НОИ. На нея са поверени общо 10. "Хеброс" е спечелила за клиенти 4 регионални управления за социално осигуряване, а Експресбанк и "Биохим" - по 3. Банка ДСК обслужва само управлението в Ловеч. И тук трезорите прибират съответната комисионна. В отделните банки тя варира от 0,50 до 2,50 лв., независимо от размера на превежданата сума. От 1 февруари банката на близкия до властта кръг "Олимп" чрез седем свои клона пое плащането на пенсии и на други осигурителни рискове. Според НОИ изборът на "Олимпийската" банка е напълно прозрачен. Кодексът за задължително обществено осигуряване предвиждал министерството на финансите и БНБ да определят банките, които могат да оперират със средствата от фондовете на държавното обществено осигуряване. От тях надзорният съвет на НОИ избирал трезорите, които имат най-голяма мрежа от клонове, най-висок набор от услуги и най-ниска лихва върху обслужването. Така изборът на института логично се спрял на СИБанк. Схемата предвиждала НОИ да превежда парите на трезора, който на свой ред да ги пренасочва за изплащане на пенсии в пощенските клонове срещу такса за обслужване. Според експерти на трезора банката нямала възможност да оперира пряко с парите, тъй като в края на всеки работен ден занулявала сметките. Нещо повече. Неотдавна председателят на управителния съвет на банката Георги Прохаски обяви, че тя дори не печели от този род услуги. Защото парите на института минавали транзитно, като за момента банката дори не получавала такси за обслужването на средствата, т.е. работела безплатно. Трезорът се надявал да спечели индиректно като привлече повече клиенти, които покрай плащането на осигуровките си разкрият сметки или си направят дебитни карти. В края на февруари на бял свят излезе още едно завоевание на "Олимпийската" банка. Тогава в печата бе публикувано специално окръжно на Висшия съдебен съвет, в което с категоричен тон магистратите препоръчваха на цялата съдебна власт да сключи договори за обслужване със СИБанк Практически изпълнението на това нареждане означава само едно - съдилищата, прокуратурата и следствените служби да прекратят договорите с други банки (ако имат такива) и да пренасочат парите си в избрания трезор. Така той щеше да получи правото да върти около 97 млн. лв., които са предвидени за тази година като бюджет на съдебната система. След изтичането на информацията в пресата, ВСС разясни, че окръжното има само препоръчителен характер. Твърди се обаче, че не са малко съдилищата в страната, които са изпълнили дадената препоръка. Съдебната система бе поредната, а не последната "перла в короната" от завоевания на СИБанк. Трезорът набра невероятна скорост и в края на март за броени дни прибра парите на ключови държавни институции. На 31 март гръмна новината, че трезорът на Славчо Христов е поел обслужването на две основни звена от митническата администрация - Варна и Пловдив. Преди това той държеше парите още на бюрата в Лом, Перник, Благоевград и Гоце Делчев. Два дни по-късно от пресслужбата на банката се похвалиха, че сред нейните клиенти вече е и Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси". Офертата на СИБанк била предпочетена пред условията, които са предложили ТБ "Биохим", Булбанк и Росексимбанк. Трезорът обещал да изгради електронна връзка между клоновете си и резерва. Освен това предложил да управлява паричните потоци на институцията и да освобождава стоки след внасяне на суми. Банката се ангажирала още да осигури на служителите на резерва дебитни карти, чрез които те да теглят две месечни работни заплати на овърдрафт. На 10 април стана ясно, че вече ще плащаме ток през "Олимпийската" банка. Тя е сключила договор с "Електроразпределение София", който предвижда да разкрие места за плащане в своите офиси и клонове. Схемата предвижда компютризирани работни места да се обслужват от работници на "Електроразпределение", а събраните пари да отиват директно по сметката на дружеството в СИБанк. Трезорът вече е поел обслужването на около 30% от финансовите операции на най-големия електроразпределителен клон в България. Той продава 2 милиарда киловатчаса електроенергия годишно и оборотът му е около 100 млн. лева. Компанията се обслужва от още три банки - ОББ, Пощенска банка и Булбанк. По принцип държавните фирми ревностно пазят в тайна трезорите, на които са поверили парите си. "Булгаргаз" официално признава само, че го обслужват няколко трезора, без да уточнява кои са те. От компанията твърдят, че са избрали възможно най-добрите условия. Националната електрическа компания също мълчи за банките, които я обслужват. Леко повдига завесата само Българската телекомуникационна компания. Тя е склонна да съобщи, че е поверила парите си на около 10 банки. Поне отчасти тази тайнственост може да бъде разбулена, ако се проследят обявленията за възлагане на обществени поръчки, които предприятията са публикували в "Държавен вестник". Данните, които съдържат те, хвърлят известна светлина по въпроса. От тях става ясно, че Булбанк обслужва "Булгаргаз", Ръководство на въздушното движение, специалния "Авиоотряд 28". Същият трезор е поел още част от паричните потоци на Изпълнителна агенция "Пътища", на летищета в Бургас и в Пловдив, пристанищата в Бургас и Варна, на мини "Марица Изток". Булбанк обслужва и министерството на отбраната, НЕК, БДЖ. "Биохим" пък върти пари на АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз", Изпълнителна агенция "Пътища", на дирекция "Гранична полиция", НЕК, БДЖ, Центъра за масова приватизация. Сред клиентите на ОББ са НЕК, БДЖ, ТЕЦ "Марица Изток 2". Прословутата СИБанк обслужва НЕК, ТЕЦ Варна и мини "Марица Изток". Експресбанк е трезор на Изпълнителна агенция "Пътища", летище Варна. Пътната агенция има сметка и в ДСК. Вероятно веднага след изборите или най-късно до началото на следващата година, ще започне новото преразпределение на финансовите територии сред държавната администрация.
Източник: Сега (23.04.2001)
 
Комисията за защита на конкуренцията наложи на "Пристанище Варна" ЕАД глоба от 300 000 лева за повторно нарушение по член 18 на Закона за защита на конкуренцията. Наказанието се налага за злоупотреба с господстващо положение, изразяващо се в отказ на достъп до пазара на събиране и третиране на твърди отпадъци от корабите. Комисията е наказала и фирмата за таксиметрови превози "Кристал експрес 1280" ООД, за използването на стикери, които могат да заблудят пътниците.
Източник: БТА (27.04.2001)
 
Над 11 милиона евро струва новата българо-холандска радиолокационна мрежа за управление на корабоплаването в пристанище Варна. Вчера тя бе открита от министъра на транспорта Антоний Славински и специалисти от холандския Институт за трафик и технологии. Системата „Витиес“ е изградена във варненския завод „Черно море“ и ще се обслужва от шест оператори в рейдовата кула на порта. Тя е съвместна разработка с холандския консорциум ХИТТ. Локационната система е част от глобалния проект за цялостен контрол на трафика по Българското Черноморие. Той предвижда допълнително монтиране на такъв тип станции и видеокамери по крайбрежието до 2008.
Източник: Демокрация (03.05.2001)
 
Няколко десетки са кандидатите за концесия в пристанище Варна, но сериозни са "Ойлтанкинг-България" АД, "Италчименте" и "Солвей", съобщи вчера шефът на порта Стоян Щумпф. "Ойлтанкинг" вече изгражда терминал за течни химикали в пристанище Варна-запад. Американският посланик Ричард Майлс е поканен специално за честванията на 95-ата годишнина на варненския порт на 10 май. Тази година товарооборотът ще надхвърли 6 млн. т, похвали се още Щумпф. Само "Солвей", "Италчименте", "Юнион Миниер" и "Агрополихим" щели да надхвърлят с 300 000 тона обема на превозените през миналата година товари. Скокът през първото тримесечие на 2001 г. спрямо миналата е с 22%.
Източник: Сега (04.05.2001)
 
Посланикът на САЩ у нас Ричард Майлс лично се е ангажирал с обновяване на машинния парк на "Пристанище Варна" ЕАД, съобщи изпълнителният директор Стоян Щумф. Посланикът е осигурил една от новите 10 машини за обработка на товарите. Във връзка с 95-годишнината на пристанището очакваме лично посланик Майлс и министър Антони Славински да открият новия парк, с който ще станем добри конкуренти на концесионерите, които предстои да влязат в пристанището, каза Стоян Щумф. С 6 млн. тона ще нарасне оборотът на стоки, които годишно минават през порта. Вече е дадена заявка от девненските заводи за увеличаване на техния товарооборот с около 300 хил. тона. С още толкова ще бъде увеличен и тонажът на доставяното зърно. Предвиждат се и товари на 100 хил. тона ориз, има заявки и за метали и руда. За първото тримесечие на 2001 г. обработените товари на пристанище Варна са 1387 хил. тона, което е с 22% повече от миналата година. Печалбата на порта от началото на 2001 г. е само 287 хил. лв., но зад тях стоят милиони тонове товарооборот, който храни над 150 фирми партньори на пристанището, каза Щумф. Той отчете и 40% загуби от липсата на приходи от корабните такси, които от тази година се събират от Пристанищна администрация.
Източник: Стандарт (04.05.2001)
 
"Транзитна търговска зона Варна" АД ще бъде регистрирана с капитал 1 млн. лева и временен адрес бул. "Съборни" 22 (в сградата на Индустриалната стопанска асоциация), решиха 22-мата учредители на дружеството. В конферентната зала на областната администрация бе проведено свиканото от финансовия министър Муравей Радев учредително събрание, което прие устава и разпредели акционерното участие. С най-много акции - 46 на сто от капитала, разполага държавата срещу апортирани 100 дка земя в южната промишлена зона, актувани като частна държавна собственост и оценени при тройна съдебна експертиза на 460 000 лева. Следващият по размер на участието си акционер е "Ахилеос" ООД - с 20 на сто от капитала. По 5 процента е участието на варненското представителство на "Деспред" и бизнесклуб "Далас", по 2 на сто - на ДЗИ "Общо застраховане", дилъра на "Опел" - "Каргоекспрес" и "Меритайм груп". Сред учредителите не фигурират "Пристанище Варна" ЕАД и "Портови флот", тъй като транспортното министерство, което им е принципал, забавило процедурата по разрешаване на участието им в дружеството. Преди ден изяснихме недоразумението с министър Славински и имаме уверение, че бюрократичните пречки ще бъдат отстранени до 10 дни, каза зам.-областният управител Юлиян Гендов. Двете фирми ще бъдат приети като акционери на следващото събрание на дружеството, без с включването им да се вдига капиталът, поясни главният секретар на финансовото министерство Петър Николов, който представляваше ведомството в учредителното събрание. Петър Николов, първият зам.-министър на МРРБ Васил Гарнизов, шефът на Нефтинвестбанк Генади Табаков, зам.-областният управител Юлиян Гендов и Михаил Стоилов, окръжен координатор на СДС - Варна, са избраните вчера членове на съвета на директорите на зоната. Бордът ще управлява дружеството чрез прокурист. След дълго търсене се спряхме на Косьо Кателиев, бивш търговски директор на варненското представителство на Бургаската свободна зона, информира г-н Гендов.
Източник: Черно море (04.05.2001)
 
Нетната печалба на пристанище Варна за 2000 г. се е повишила до 2,291 млн. лева от 482 хил. лв. през 1999 г. Това съобщи говорителят на пристанището Тихомир Божанов . Положителните финансови резултати се дължат на увеличения износ от заводите "Солвей Соди", "Девня цимент" и "Агрополихим", чийто основен експорт се осъществява чрез варненското пристанище. През порт Варна са минали 5,56 млн. тона товари през 2000 г., което е с 19,5% повече от предходната година, когато са били 4,65 млн. тона, уточни Божанов. Пристанището, което е изцяло държавна собственост, е регистрирало 37% ръст на нетната печалба за 1999 г. в сравнение с 1998 г. Това се дължи на 32% увеличение на трафика на товари благодарение на подема на българската индустрия след финансовата криза през 1997 г. Износът на сода през пристанище Варна е нараснал от 225 хил. тона през 1999 г. до 768 хил. тона през 2000 г. За същия период експортът на изкуствени торове е скочил от 211 хил. т на 507 хил. т, а на цимент - от 212 хил. т на 698 хил. т. Износът на въглища също се е повишил през изминалата година до 735 хил. т, което е с 166 хил. повече от 1999 г., уточни Божанов. Експортът на зърно през пристанище Варна обаче е спаднал до 558 хил. т от 843 хил. т през 1999 г.
Източник: Стандарт (07.05.2001)
 
Бъдещият концесионер ще изгради зърнения терминал на пристанище Варна. Отдаването на концесии е част от програмата на МТС за трансформиране собствеността на портовете с цел подобряване ефективността на пристанищните операции. Вече е готова почти цялата документация за трансформиране собствеността на пристанищата Варна-запад, Варна-изток и Балчик. Изграждането на зърнения терминал ще бъде възложено на спечелилия търга.
Източник: Черно море (13.06.2001)
 
"Девня Цимент" ще изнесе 1,3 млн. тона цимент и още толкова клинкер през 2001 г. за САЩ, Испания, Турция и страните от Африка. В момента предприятието работи на пълна натовареност, като в него са заети 550 души. През тази година собственикът "Италчименти" ще инвестира в "Девня Цимент" 25 млн. лв. Предстои монтирането на втора палетираща машина, която ще подобри значително обслужването на клиентите. Един от основните проекти до края на годината е изграждането на терминал на стойност $14 млн. на пристанище Варна.
Източник: Черно море (25.06.2001)
 
Пристанищата Бургас и Варна отчитат драстично намаление в приходите от дейност за първото тримесечие на 2001 г. в сравнение със същия период на миналата година, информира агенция Балкан. За периода 1 януари - 31 март порт Бургас е отчел приходи от дейността си в размер на 307 000 лв., а за същия период на м.г. те са 2,743 млн. лв. Приходите от дейността на пристанище Варна за първото тримесечие на 2001 г. са в размер на 9000 лв. при акумулирани средства в същия период през м.г. в размер на 625 000 лв. Според пристанищата катастрофалното намаляване на приходите им се дължи на липсата на товари. За миналата година двата порта имат отчетени печалби от дейността за сметка на изпълнението на инвестиционните програми, които са били забавени. От началото на т.г. обаче нарастват инвестициите, свързани главно с модернизация и разширение на пристанищната структура. Първите годишни резултати за шестмесечната дейност на пристанищата Варна и Бургас се очаква да бъдат готови до 31 юли.
Източник: Черно море (12.07.2001)
 
Четири чужди инвеститора се оплакаха на министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински от драстичното повишение на таксите за товаро-разтоварна дейност в пристанищата. Това стана във вторник на специална среща в транспортното министерство. Индустриалните гиганти “Юнион миниер”, “Солвей - Соди”, “Агрополихим” и “Девня цимент” поискаха от транспортния министър намаляване на таксите на пристанищата. На срещата те бяха съпроводени от представителя на ЕБВР за България Жан-Марк Петершмид и председателя на БСК Божидар Данев. Обемът на обработените товари в пристанищата нараства, а цените, вместо да падат, се увеличават, твърдят представителите на четирите фирми. Според тях от началото на тази година Портовете са надули цените между 30 и 50% за всички услуги. Най-остър според експерти на министерството е проблемът с пристанище Варна. Там товарооборотът е нараснал два пъти в сравнение с 1999 г., а размерът на таксите гони този ръст. Таксите, които плащат клиентите на пристанищата, са две групи. В едната влизат държавните такси - тонажни, както и таксите за ползване на кейовете и каналите на пристанищата. В другата група са цените за товаро-разтоварна дейност и обработката на товарите (така наречените претоварни услуги). Доскоро и двата вида такси се събираха и оставаха в портовете. С влизането в сила на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на РБългария държавните такси вече се събират от Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” към Министерството на транспорта и съобщенията, която беше създадена със същия закон. В портовете остават само средствата от обработката на товарите. “Ръководствата на пристанищата явно се опитват да компенсират липсата на държавните такси с надуване на цените на товаро-разтоварните услуги. Едно пристанище обаче не трябва да е събирач на такси, то трябва да печели от услугите, които извършва, и от нарастването на товарооборота - това е логиката на пазара. Ако не се съобразяват с нея, пристанищата рискуват да изгубят клиенти”, коментираха от транспортното ведомство. Междувременно през миналата година Държавните такси бяха намалени средно с 40% “Преди намаляването на тонажните, кейовите и каналните такси те са оставали в пристанищата Варна и Бургас. От тези постъпления пристанище Бургас е отделило през 2000 г. 25% за драгиране (почистване на дъното на пристанищата - бел.ред.). Останалата част от сумата е дадена за фонд “Работна заплата”. В пристанище Варна през 2000 г. за драгиране са отделени само 15% от получените от държавните такси суми”, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. По данни на ведомството сега, след като държавните такси се събират от ИА “Пристанищна администрация”, деветдесет на сто от тях ще бъдат използвани за драгиране и ремонти на инфраструктурата на двете морски пристанища. По официални данни на транспортното ведомство пристанищата във Варна и Бургас в действителност са увеличили цените за товаро-разтоварни услуги с около 60-70%. “За да бъдат разходите на товародателите едни и същи след намаляването на държавните такси, пристанищата трябва да увеличат цените на претоварните услуги с не повече от 35%”, твърдят от министерството на Антони Славински. Според неговите експерти финансовото състояние и на двете пристанища е добро, те са с положително салдо и не се налага такова драстично поскъпване на цените на услугите им.
Източник: Капитал (13.07.2001)
 
Изготвен е проект за изграждане на яхтено пристанище за 700 лодки в местността "Карантината" близо до нос Галата, съобщи Христо Цветков от дирекция "Пристанищна администрация" по време на обсъждането на стратегията за развитие на морските пристанища в региона. В момента в България няма нито един голям порт за туристически ветроходи. Сега по Северното Черноморие има само 3 подобни пристанища в курортите Златни пясъци, Слънчев ден и бъдещото в комплекс "Сент Елиас". Черно море е привлекателно за круизи, но едва 4-5 кораба акустират край бреговете ни заради малката дълбочина и лошото обслужване. Специалистите препоръчаха реконструкции на пристанище Варна-изток за отваряне към морето и увеличаване броя места за пътнически кораби. Варна-запад има възможност за по-голям товарооборот с въвеждане на нови технологии и удължаване на кейовите места. Според специалистите заедно с пристанище Русе може да се разработят възможности за обмитяване на таксите за транзитни товари.
Източник: Стандарт (17.07.2001)
 
Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" е поискала разделянето на Пристанище Варна АД на отделни дружества - Варна изток и Варна Запад. Предвижда се и отделянето на пристанище Балчик. Стратегията за развитието на пристанището до 2020 г. предвижда създаването на терминал за пропан-бутан край Беловслав.
Източник: Демокрация (31.07.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.III.2001 г. по ф. д. № 6382/94 вписа промяна за "Леспорт" - ЕАД: заличава члена на съвета на директорите Боян Илиев Жеков; вписва за член на СД Светлан Костов Златев.
Източник: Държавен вестник (31.08.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.III.2001 г. по ф. д. № 312/94 вписа промяна за "Институт по воден транспорт" - ЕООД: заличава управителя и представляващ Филип Мирославов Иванов; дружеството се управлява и представлява от управителя Христо Стефанов Танев.
Източник: Държавен вестник (31.08.2001)
 
Роботи разтоварват цистерни с химически материали на терминал за химически товари към торовия завод "Агрополихим" АД, съобщи агенция Балкан. Това предвижда планът за строителството на терминала. Проектът е изработен съвместно от "Ойлтанкинг" АД, "Юнион миниер Пирдоп мед" АД и пристанище Варна и реализацията му ще започне след отдаването на кейовете в порта на концесия. Предвижда се капацитетът на терминала да достига около 25 вагона на ден.
Източник: Черно море (04.09.2001)
 
Първият в Източна Европа и в региона на Черно море специализиран терминал за обработката на течни химически продукти ще бъде официално открит утре на второ кейово място в пристанище Варна-запад. Очаква се на церемонията да присъства вицепремиерът на "Юмикор Мед" АД Тиери Кемакс, който ще бъде придружаван от президента на германското дружество "Ойлтанкинг" Вим Локхорнст. Капацитетът на съоръжението е за обработка на 500 000 т сярна киселина годишно. Към терминала е изграден тил, който включва разтоварна, помпена, неутрализационна и трансформаторна станции. Дължината на специализирания кей е 150 м, а ширината му - 50 м. На него могат да акостират кораби с дедуейт до 50 000 т. За реализацията на проекта през юли 1999 г. бе регистрирано смесеното дружество "Ойлтанкинг България" АД, в което акционери са "Юмикор Мед" АД, "Ойлтанкинг" - Хамбург, и "Пристанище Варна" ЕАД, което участва в съдружието с апортна вноска от земя, осигуряваща му 27,5 на сто от капитала на дружеството. В новия терминал са инвестирани 12,5 млн.
Източник: Черно море (17.09.2001)
 
"Ойлтанкинг" инвестира 12 млн. DM в терминала за течни химически товари 500 000 тона сярна киселина годишно ще се обработват на Варна-запад през следващите две години Управляващият директор на "Ойлтанкинг" за Германия Вим Локхорст и изпълнителният директор на "Пристанище Варна" ЕАД инж. Стоян Щумпф в присъствието на областния управител Яни Янев и много гости прерязаха вчера официално лентата на новия терминал за течни химически товари на пристанище Варна-запад. Придобивката бе осветена от отец Любомир Попов. Според инвеститорите от "Ойлтанкинг" това е първият в Източна Европа и в региона на Черно море независим терминал за обработка на течни продукти. Компанията, която притежава 48 подобни терминала в цял свят, е вложила на второ кейово място 12 млн. DM. 40 на сто от тях са собствени средства, а за 60 процента е потърсено финансиране от банка в Хамбург, поясни генералният мениджър на "Ойлтанкинг България" Александър Александров. В смесеното дружество, регистрирано за реализацията на проекта, с 27,5 на сто участва "Пристанище Варна" ЕАД, а останалите проценти си поделят "Ойлтанкинг" и неговият партньор и клиент "Юмикор Мед" АД. Капацитетът на съоръжението е за обработка на 500 000 т сярна киселина годишно за първите две години. Към изградените вече два резервоара за сярна киселина с тройна защита срещу аварии ще бъде добавен още един, чието строителство започва тези дни, поясни г-н Александров. До края на годината ще започне изграждането и на система за захранване със сярна киселина на "Агрополихим". Към терминала е изграден тил, който включва разтоварна, помпена, неутрализационна и трансформаторна станции. Към терминала вече са проявили интерес от "Плама" - Плевен, водят се разговори и с "Шел България", а при необходимост могат да бъдат построени резервоари и за други видове течни товари. Според инж. Щумпф новият терминал е модел, по който най-вероятно ще бъде изградено подобно съоръжение в съдружие с "Италчементи". Изпълнителният директор на "Пристанище Варна" ЕАД предполага, че това ще бъде първият терминал, който ще бъде отдаден и на концесия.
Източник: Черно море (20.09.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.V.2001 г. по ф. д. № 2856/99 вписа промени за "Портови флот 99" - ЕООД: заличава едноличния собственик "Пристанище Варна" - ЕАД; вписва за едноличен собственик държавата, чиито права се упражняват от министъра на транспорта и съобщенията.
Източник: Държавен вестник (05.10.2001)
 
Финансови загуби заради войната очакват пристанище Варна и БМФ. От седмица корабите, които се обработват в порта, рязко са намалели, съобщиха работници. В бизнесплана на порта е заложен годишен приход от около 27,5 млн. лв., a печалбата ще надхвърли 1 млн. лв. БМФ пък трябва да плаща допълнителни застрахователни премии заради рисковите зони.
Източник: Стандарт (12.10.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.IV.2001 г. по ф. д. № 2107/96 вписа промяна за "Пристанище Варна" - ЕАД: вписа изменение в устава на дружеството; в броя на членовете на съвета на директорите - 5 членове; вписва за нови членове Росен Велков Костурков и Марин Петров Петров.
Източник: Държавен вестник (12.10.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.V.2001 г. по ф. д. № 2107/96 вписа промяна за "Пристанище Варна" - ЕАД: продължава до 4.V.2001 г. мандата на председателя на съвета на директорите и представляващата Татяна Стефанова Александрова.
Източник: Държавен вестник (12.10.2001)
 
Промените в борда на пристанище Варна се очаква да бъдат огласени днес от транспортния министър Пламен Петров. Досегашният председател Татяна Стефанова бе отстранена от Министерството на транспорта. Очаква се тя да сдаде и поста като шеф на директорския борд на пристанището. Във Варна тези дни плъзна слухът, че мястото й ще заеме царският експерт Владимир Каролев. Преди седмица той беше спряган и за директорския съвет на бургаския порт. От вас чувам за подобна версия Каролев да оглави борда на пристанище Варна, каза варненският депутат от НДСВ Стефан Минков, морският експерт в групата.
Източник: Стандарт (22.10.2001)
 
Стартира строежът на тръбопровод между "Агрополихим" и открития в средата на септември терминал за течни химикали на "Ойлтанкинг" в пристанище Варна. На пристанище Варна върви строителството на трети резервоар, който ще увеличи годишния капацитет на терминала до 800 000 т. Двата проекта ще струват 2,5 млн. лв., коментираха от "Ойлтанкинг". Фирмата е подала документи за концесия на кея и вероятно ще е първото дружество, получило дългосрочно право за ползване на съоръжението.
Източник: Черно море (22.10.2001)
 
54 изпълнителни директори, членове на бордове, управителни и контролни съвети на всички по-значими предприятия от транспорта и съобщенията са сменени със заповед на транспортния министър Пламен Петров. Сред дружествата са РВД, БДЖ, "Български пощи", "Разпространение на печата", "Трансимпекс", летища, пристанища, морският и речният флот. Сред подписаните заповеди все още не е тази за смяна на шефовете на БТК, въпреки че новите директори бяха обявени от самия министър още преди 2 седмици. "Параходство БМФ" и "Пристанище Варна" са с изцяло променени директорски бордове.
Източник: Сега (02.11.2001)
 
Mинистър Пламен Петров смени съветите на директорите на РВД, БДЖ, летище "Бургас", пристанище "Лом", пристанище "Варна", летище "Пловдив", летище "Горна Оряховица", "Български пощи" и БМФ, съобщиха от ведомството. За член на съвета на директорите на летище "Бургас" е избран зам.-социалният министър Радослав Бозаджиев. Главният секретар на икономическото министерство Милен Керемидчиев влиза в контролния съвет на РВД, а зам.-министърът на транспорта и съобщенията Любомил Иванов влиза в борда на пристанище "Варна".
Източник: Дневник (02.11.2001)
 
В ръководството на Пристанище Варна влиза 21-годишният секретар на транспортното министерството Делян Пеевски. Той е студент по право в Нов български университет. Другите членове са Емил Пенков, бивш колега на Стефан Минков, и Даниел Папазов, който е работил на пристанище "Варна - запад" в отдел "Оперативен". Заместникът на Петров Любомил Иванов също е нов член на борда. Рокадите в Параходство "Български морски флот" са свързани с предстоящата приватизация, твърдят осведомени. Новите членове на борда са Славейко Стайков, Стилиян Стилиянов. Също и капитан Гено Генов и капитан Стефан Бузев, които съвипускници на Стефан Минков от Висшето военноморско училище, и Милчо Михайлов. Заместничката на Пламен Петров Златолина Мукова вече е в управителния съвет на "Ръководство въздушно движение" на мястото на Антонина Костова - сестра на екс-правосъдния министър Теодосий Симеонов. Новият генерален директор на РВД довчера беше заместник на вече бившия Живко Желязков. В Контролния съвет влизат главният секретар на транспортно министерство Красимир Стоянов, както и колегата му от Министерство на икономиката Милен Керемедчиев и Любомир Дацов. Златолина Мукова е член и на Управителния съвет на БДЖ. Заместникът на Милен Велчев Нахит Зиа и експертите от БДЖ - Антон Буров и Антон Гинев, ще помагат на заместничката на Пламен Петров да управлява. Зам. социалният министър Валери Апостолов, бившият транспортен министър Кирил Ерменков и Васко Райчев от консултантската фирма "Делойт и Туш" стават членове на контролния съвет на железниците. Там е и заместникът на Петров - Любомил Иванов. Последният отговаря за компанията и в министерството и може би е човекът, който е най-добре запознат с проблемите на БДЖ.
Източник: Стандарт (02.11.2001)
 
Над 21 млн. лв. приходи отчита "Пристанище Варна" ЕАД за първите 9 месеца на годината в "Пристанище Варна" ЕАД. Обработени са товари над 4,39 млн. тона. Очаква се до края на годината тонажът да достигне 5 820 000. От януари до септември са обслужени 923 кораба, реализираните приходи са 21,853 млн. лв., а финансовият резултат преди данъчно облагане е в размер на 2 279 000 лв. Очаква се той да достигне 2,77 млн. в края на годината, от които повече от 1 млн. лв. ще влязат като данъци в държавната хазна. През миналата година в пристанищата на дружеството са обработени 5,56 млн. тона товари, прогнозата за тази година е за 5,82 млн. тона. По-слаб от очаквания е зърненият поток заради слабата реколта вследствие на сушата. 1723 души наброява средносписъчният състав на дружеството. Средната брутна месечна заплата е 404 лв
Източник: Черно море (05.11.2001)
 
Данаил Папазов е назначен за изпълнителен директор на "Пристанище Варна" ЕАД. Данаил Папазов е работил в параходство БМФ, бил е началник на отдел "Оперативен" в пристанище Варна-запад, занимавал се е и с частен бизнес. В съставът на новоизбрания съвет на директорите са включени зам.-министърът на транспорта и съобщенията Любомир Иванов, служителката на МТС Нина Беленска-Начевска, юристът Емил Пенков и парламентарният секретар на МТС Делян Пеевски, който все още е студент по право в Нов български университет. За председател на борда е определен Любомил Иванов.
Източник: Черно море (07.11.2001)
 
"Нова Плама" е готова да стартира, обяви на пресконференция в рафинерията Жан Кристов Вотрен, председател на Надзорния съвет на рафинерията. Всички разговори, които ръководството на Нова Плама е имало с представителите на изпълнителната власт, са срещнали пълно разбиране и очакванията му са на ниво правителство, реално проблемите на рафинерията да бъдат решени до края на месеца. Като сериозен проблем от рафинерията определиха фактическата липса на техническа възможност за доставка на суров петрол. Причината е неуредените взаимоотношения с пристанище "Петрол - Варна", подчерта адвокатът на "Нова Плама" Любомир Денев.
Източник: БТА (08.11.2001)
 
Новият изпълнителен директор на "Пристанище Варна" ЕАД Данаил Папазов встъпи в длъжност. Стартът му в управлението на дружеството е съвпаднал и с приключването на четиримесечна финансова ревизия за периода от началото на 1998 г. до края на 2000 г. Новото ръководство на пристанището възнамерява да продължи политиката за привличане на инвеститори по модела с терминала на "Ойлтанкинг", стана ясно вчера. Според г-н Папазов подобни договори може да се сключат с повечето големи традиционни товародатели - "Агрополихим", "Солвей Соди", "Мерск", "Каолин" - Сеново. Ще се търсят средства за допълнително удълбочаване на пристанище Балчик, на пасажерския кей, за периодично поддържане на канала за пристанище Варна-запад, за довършване на укрепването на вълнолома.
Източник: Черно море (13.11.2001)
 
Министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров подписа заповеди за промяна в състава на Съвети на директорите. Mинистърът на транспорта и съобщенията г-н Пламен Петров промени състава на съветите на директорите на дружества от системата, както следва: На основание Закона за гражданското въздухоплаване и Устройствения правилник на МТС освободи Живко Желязков от длъжността генерален директор и член на УС на Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” и Антонина Костова от длъжността “член на УС на ДП”РВД” и назначи Цветан Дилов, досегашен зам.генерален директор на длъжността генерален директор и член на УС и Златолина Мукова – зам.министър на транспорта и съобщенията за член на УС. На основание Закона за гражданското въздухоплаване, Устройствения правилник на МТС и договорите за възлагане на контрол в ДП”РВД” освободи членовете на Контролния съвет Апик Гарабедян, Георги Георгиев и Владимир Петров и назначи Красимир Стоянов – гл.секретар на МТС, Милен Керемедчиев и Любомир Дацов. На основание Закона за БДЖ и Устройствения правилник на МТС освободи като членове на Управителния съвет на НК БДЖ: Валентин Ценов, Иван Карайончев, Димитър Стамов и Илия Пастушански и определи нови членове: Антон Буров, Антон Гинев, Нахит Зиа и Златолина Мукова. На основание Закона за БДЖ, договорите за възлагане на контрол и Устройствения правилник на МТС, освободи като членове на Контролния съвет Стефан Еленков, Стоян Дурин, Петко Аврамов и Александър Огнянов и определи нови членове: Валери Апостолов, Любомил Иванов, Кирил Ерменков и Васко Райчев. На основание член 221, точка 4 от Търговския закон и съгласно Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, за нови членове на Съвета на директорите на различните дружества са направени следните промени: "Ресторанти и спални вагони “ЕАД – София – Освобождава се Иван Корчев като член на СД и се избира Мария Калева за нов член. "Железопътен завод - София” ЕАД – Освобождават се Пенчо Граматиков, Манол Манчев и Борис Богданов като членове на СД и се избират Иван Митев, Стоян Стоянов и Събко Петкански за нови членове. "Завод за автоматика и телемеханика” ЕАД – Освобождават се като членове Петър Рендов и Георги Малоселски и се назначават Момчил Турлаков и Никола Диков за нови членове. "Пристанищен комплекс Лом” ЕАД – Освобождават се като членове на СД Борислав Гюлеметов и Женета Рогова и се назначават Димитър Зоев и Владимир Йорданов за нови членове. "Летище Бургас” ЕАД - Освобождава се като член на СД Константин Коцев и се назначава Радослав Бозаджиев за нов член. "Летище Горна Оряховица”ЕАД- Освобождават се като членове на СД Любомир Анастасов, Атанас Петров и Людмил Манасиев и се избират Пламен Гочев, Ертан Кара и Христо Христов за нови членове. "Летище Пловдив”ЕАД – Освобождават се като членове на СД Данчо Дачев, Румен Христов и Спас Гърневски и се избират Пламен Николов, Константин Василев и Никола Манчев за нови членове. "ЛЕСПОРТ”ЕАД – Варна – Освобождават се като членове на СД Светлан Златев и Свилен Крайчев и се избират Даниела Керекова и Евгени Москов за нови членове. "Параходство БМФ”ЕАД – Варна – Освобождават се като членове на СД Румен Георгиев, Илчо Томов, Златозар Данчев, Атанас Андреев и Валентин Гълъбов и се избират Славейко Стайков, Гено Генов, Стефан Бузев, Стилиян Стоянов и Милчо Михайлов – за нови членове. "Пристанище Варна”ЕАД – Освобождават се като членове на СД Стоян Щумф, Татяна Стефанова, Росен Костурков,Марин Петров и Константин Илиев и се избират Нина Беленска-Начевска, Делян Пеевски, Данаил Папазов, Емил Пенков и Любомил Иванов. "Трансимпекс” ЕАД – Освобождават се като членове на СД Ивайло Ненов и Радослав Атанасов и се избират Христина Велчева и Филип Алексиев за нови членове. "Информационно-издателски център “Импулс”ЕАД – Освобождава се като член на СД Христо Христов и се избира Катя Атанасова за нов член. "Български пощи”ЕАД – На мястото на Камен Константинов се избира Стана Христова за нов член . "Разпространение на печата”ЕАД – Освобождават се като членове на СД Стана Христова, Валентин Стойнов, Тошко Тодоров и Георги Иванов. "Автомобилни превози”ЕАД- Балчик – Освобождават се като членове на СД Румен Павлов, Веселин Димов и Георги Тодоров. На основание чл.137 от Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията и договор за възлагане на управлението на "Порт флот- Бургас” ЕООД се прекратява договора на Динко Керанов и се избира за управител Димитър Христов. На основание чл.13 от Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на МТ и Войските на КПД освобождава се членът на Контролния съвет на ДП”Съобщително строителство и възстановяване”- София, Райна Иванова и се избира Евгения Колданова.
Източник: Правителствен бюлетин (14.11.2001)
 
Извънредният и пълномощен посланик на Кралство Холандия у нас Н.Пр. баронеса Хенриет ван Линден и управителят на "ГИФТА" ООД Ненко Ненков прерязаха вчера лентата на най-модерното за българските пристанища съоръжение за обработка на зърнени товари. Зърнотоварната машина е произведена от холандската фирма "Брабант ван Опстал" за дружеството "ГИФТА", обединяващо няколко български компании с водещи позиции в земеделското производство, търговията и спедицията на зърнени храни. През последните 5 години "ГИФТА" ООД е най-големият износител на зърно от България и основен товародател на "Пристанище Варна" ЕАД. Новото съоръжение с производителност 250 тона на час (срещу досегашните възможности за претоварване на около 2000 т дневно) е плод на проекта "Модернизация на зърнотоварните операции на пристанище Варна" по програмата PSO за българо-холандско сътрудничество и техническа помощ на Министерството на икономиката на Кралство Холандия. Стойността му е 1,5 млн.лв. и представлява най-голямата частна инвестиция в "Пристанище Варна" ЕАД. Машината е изцяло съобразена със съвременните световни стандарти и тенденции за развитие на претоварните операции и може да се използва при обработката на всички видове кораби за насипни товари, които пристанище Варна-изток приема. Очаква се тя значително да повиши конкурентоспособността му спрямо пристанищата в Черноморския регион.
Източник: Черно море (23.11.2001)
 
Унгарци питат за пристанище Варна и курорта Камчия, съобщи заместник-шефът на Българо-унгарския бизнесклуб (БУК) Атанас Атанасов. На 3 декември във Варна ще се открие Информационен център на БУК. Дейността му ще бъде свързана с осигуряване на юридическа и финансова информация на заинтересовани български и унгарски фирми, бизнесфоруми, участия в изложения и панаири и др.
Източник: Стандарт (27.11.2001)
 
С решение на надзорния съвет на дружество "Нова Плама" АД за изпълнителен директор на рафинерията е назначен Росен Софрониев. Досегашният шеф Евангелос Барутас и представителят на собствениците Жорж Бодуен стават негови консултанти. 33-годишният Росен Софрониев е инженер-химик. От 1993 г. насам кариерата му е свързана с " Нова Плама". На срещата си с министрите Николай Василев и Милен Велчев новият ръководен екип на рафинерията е получил уверения, че в най-кратко време ще бъдат решени последните пречки за пуск на “Нова Плама”. Министерството на околната среда и водите пък се ангажирало с проблема за старите замърсявания, за които заводът не носи отговорност. Плевенската рафинерия не работи от края на 1999 г., припомниха запознати. Най-малко три месеца е подготвителният срок, след който инсталациите ще могат да заработят нормално, казаха от ръководството на рафинерията. От там настояват още с помощта на правителството да бъде разрешен достъпът на “Плама” до Варненското пристанище. Заради неуредени стари плащания в момента “Плама” на практика няма възможност за доставки на суров нефт, добавиха от управата на дружеството.
Източник: Дневник (30.11.2001)
 
7.989 млн. лв. е раздал варненският клон на Сибанк до края на октомври. Кредитиран е приоритетно туризмът, съобщи управителят на СИБАНК Варна Христина Димитрова. Варненският клон на банката навърши 5 години. В момента той е на трето място след София и Пловдив по привлечени средства и на първо място в страната в системата на СИБАНК по рентабилност и приходи на лица от персонала. До 31 октомври т. г. печалбата на варненския клон е 532 хил. лв. Открити са сметки 542 на фирми и 2564 на граждани. Сред големите корпоративни клиенти са Златни пясъци, БМФ, Пристанища, Главбулгарстрой Варна, ТЕЦ Варна. В момента банката предлага договори на работодатели, които да се обслужват комплексно, включително разплащане на заплатите на фирмите с дебитни карти, по които се предлага овърдрафт до 2 заплати, но не повече от 1000 лв. Лихвата по него е годишна и е равна на основния лихвен процент плюс 10%. От 14 октомври т. г. се предлагат евродепозити в долари и в евро.
Източник: Пари (30.11.2001)
 
1 млн. лв. ще бъдат изразходвани до края на годината за кърпеж на водопреносната мрежа в порт Варна-запад. Досега за рехабилитация на пристанищната инфраструктура са усвоени 9 млн. лв. Все още няма конкретен и сериозен инвеститорски интерес за проекта за строеж на зърнен терминал в пристанище Варна. Не е определено местонахождението за изграждането на газовия терминал във варненския порт. Граждани ще помагат на общинските съветници Председателят на Общинския съвет в Добрич Ташо Ташев е направил предложение граждани да подпомагат работата на общинските постоянни комисии. За да стане идеята факт, тя трябва да се одобри от местния парламент. Проектът е по американски модел. Доц. Ташев бил впечатлен от участието на US-граждани като експерти към органите за местно самоуправление.
Източник: Черно море (03.12.2001)
 
Въоръжена охрана от 400 души бе ангажирана за разтоварването на два контейнера с ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй" на пристанище Варна-запад. Охраната била наложителна заради обстановката в света след атентатите в САЩ от 11 септември. Под внимание е била взета информацията, че терористи проявяват интерес към ядрено гориво. За първи път касетите с уран, предназначени за зареждане на блоковете от първи до четвърти, се получават в България през Варна. Доставката е от Русия и е пристигнала на борда на 1768-тонния кораб "Фили". Той е преминал дозиметричен контрол. От пристанището касетите ще стигнат до Козлодуй с влак. Предстои отсега нататък подобни доставки да идват до пристанище Варна-запад два-три пъти годишно.
Източник: Сега (11.12.2001)
 
Юристката от Министерството на транспорта и съобщенията Марияна Рангелова е новият председател на директорския борд на пристанище "Леспорт". Тя е избрана на заседание на съвета на директорите, проведено тази седмица в София. Преди около два месеца от борда бяха освободени Свилен Крайчев и адвокатът Светлан Златев. За изпълнителен директор на "Леспорт" бе назначен бившият шеф на контейнерния терминал в пристанище Варна-изток Евгени Москов, уволнен преди време от директора на "Пристанище Варна" ЕАД Стоян Щумпф. Заедно с него министър Пламен Петров вкара в борда и шефката на кабинета си Даниела Керекова. Бившият изпълнителен директор на порта Фридрих Катцер бе освободен от поста, но не и от участието си в съвета на директорите
Източник: Черно море (17.12.2001)
 
Засега има 33 кандидати за концесионери на "Пристанище Варна" - ЕАД, сред които са и основни товародатели, като девненските химически заводи. Това съобщи днес на пресконференция изпълнителният директор на държавното дружество Данаил Папазов. Срокът за концесионирането е 35 години, но има вариант той да стигне 50 години. Ще се изчака приемането на новия закон за пристанищата, което е възможно да стане през първото тримесечие на следващата година. Всички пристанищни дейности могат да бъдат отдадени на концесия, дори ремонтната работилница, каза г-н Папазов. Варненското пристанище изпраща много силна година и като обработени товари, и като финансов резултат. Очаква се 2001 г. да приключи с 5800 хиляди тона обработени товари, а прогнозният финансов резултат преди данъчното облагане е 2 437 000 лева.
Източник: БТА (27.12.2001)
 
Кандидатите за концесия на пристанище Варна са 33-ма. Според директора на порта Данаил Папазов някои от тях са основни товародатели, но има и такива, които "не са наясно за какво кандидатстват". 35 години е продължителността на концесията, която се обсъжда в момента, но има вероятност да стигне и до 50 години. Около 5% ръст на приходите и товарите на порта във Варна са заложени в бизнес-програмата на дружеството за следващата година, защитена пред Министерството на транспорта. В момента се обсъждат възможностите за продължаването на дейността при преструктурирането на дружеството. Една от тях предвижда в пристанището да остане такъв числен състав, който да обслужва дейността "на минимум", а всички товари "над минимум" да се посрещат и обработват отново от първоначално дружество. 29 187 000 лв. е размерът на приходите, с които пристанище Варна ще приключи годината. Финансовите рузелтати от "чистата дейност" на порта са почти двойно по-големи в сравнение с миналогодишните, обявиха на пресконференция от ръководството на дружеството.
Източник: Монитор (28.12.2001)
 
Над 30 заявки за интерес към концесиониране на български летища и пристанища са се получили от чужди фирми в Министерството на транспорта и съобщенията, съобщиха от ведомството. Интересът е проявен след публикуването преди две седмици в чуждия печат и в сайта на министерството на покана към чуждите инвеститори. Обявата е на английски и обещава на кандидатите оглед на обектите и допълнителна информация за тях. Самите обекти са всички граждански летища и пристанищата във Варна, Бургас, Лом, Видин и Русе. Дата за провеждане на търг или конкурс не е спомената, но според текста на обявата предстоят промени в законите за гражданското въздухоплаване и за морските пространства и пристанищата, след което ще се обяви конкретна процедура. Спечелилият участник ще трябва да отговаря за експлоатацията и поддръжката на обекта, както и за строежа на нови терминали. От кандидатите се иска да имат значителен операторски опит, ноу-хау и финансова стабилност. На концесионерите на летищата е създадена допълнителна възможност - те ще бъдат освободени от внасяне на приходите от летищни такси в бюджета, ако влагат средствата в развитието на обекта.
Източник: Сега (29.12.2001)