Новини
Новини за 2006
 
Годишната програма за развитие на пристанищата с национално значение през 2006 г. предвижда в ремонт и рехабилитация на съоръжения да бъдат вложени около 17 млн. лв., каза изпълнителният директор на “Пристанищна администрация” кап. Пейчо Манолов. Ремонти ще има във Варна, Бургас, Русе и Лом. След последните промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата програмата ще се изпълнява от новото държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, уточниха от дружеството. В средата на годината ще започне цялостна реконструкция на варненския вълнолом, по който последните години са правени само частични ремонти. Най-пострадали са местата, където морската вода е изровила бетона от конструкциите. Вълните, които се бият в преградната стена на съоръжението, са отмъкнали в морето дори част от тежащите повече от тон тетраподи, които го изграждат. Вълноломът е построен през 1906 г. Според Манолов опасността от скъсване на съоръжението е съвсем реална. Реконструкцията на съоръжението ще отнеме около година и според проектно-сметната документация ще струва 8.5 млн. лв. Проектът се разработва от “Трансстрой” - Варна, а изпълнителите ще бъдат избрани след обществена поръчка. Тя ще бъде обявена до месец. Паралелно с реконструкцията на вълнолома ще върви и конкурс за разработването на технически проект за изграждането на нов пасажерски терминал до него. Конкурсът ще бъде международен и също ще бъде обявен до броени седмици. В Бургас ще бъде довършено удълбочаването на фарватера. Реализацията на цялостния проект по драгирането на канала струва общо 8.5 млн. лв., но до края на 2005 г. са вложени само 2.5 млн. лв. Остатъкът от средствата ще бъде усвоен до края на 2006 г. Вдълбочаването се налага заради разликата в дълбочината на кея и на канала. В програмата е заложена и реконструкция на порт “Росенец”. Тя е на стойност 2.75 млн. лв. Проектът предвижда обособяването на кейовете като отделни пирсове подобно на някогашния кей на “Петрол” във Варна. Засега по проекта са усвоени 1.12 млн. лв. На “Росенец” ще бъде направен и цялостен ремонт, тъй като част от инфраструктурата е в плачевно състояние. От откриването на порта досега съоръженията там не са ремонтирани. През 2006 г. ще бъде довършен и вълноломът в Балчик. Предвидените средства са 1.15 млн. лв. Вълноломът трябва да бъде готов до началото на април. Досега в него са вложени около 3 млн. лв. В Лом спешно ще бъде ремонтиран т.нар. бял кей, където се просмуква вода. Предвидените за целта средства са 300 хил. лв. Авариен ремонт ще има и в пристанище Русе-изток, където има пропадания на кея.
Източник: Дневник (12.01.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.III.2005 г. по ф. д. № 2107/96 вписа промени за "Пристанище Варна" - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Нина Христофорова Беленска-Начевска; вписва като член на съвета на директорите Любка Стефанова Дицова.
Източник: Държавен вестник (20.01.2006)
 
Два млн. лв. чиста печалба ще отчете пристанище Варна за 2005 г., което е с 35% повече от финансовия резултат за 2004 г., съобщи изп. директор на дружеството Даниел Папазов. Приходите са близо 40 млн. лв., което е между 18 и 20% в повече от 2004 г. До края на годината обработените товари в порта ще стигнат 8.5 млн. т, което е 14.6% повече от миналата. Сериозен ръст през 2005 г. бележат транзитните товари. Докато през 2003 г. няма нито един отчетен транзит, през 2005 г. през дружеството са минали 400 хил. т стоки, предназначени за трети страни. Основно се пренасят оловен концентрат и стоки от Западна Европа за средноазиатските републики. Девненските заводи са изпълнили 100% договорираните заявки за товари, обяви още Папазов. 1.8 млн. т зърно - пшеница, царевица и ечемик, са минали през порта през тази година. Услугите, които пристанище Варна ще предостави на своите клиенти, ще поскъпнат с около 5% през 2006 г., твърди Папазов. Новите цени са обявени и договори се сключват съобразно новите тарифи. Едва 5-6% от редовните клиенти на пристанището все още не са подновили контрактите си, заяви Папазов. Дружеството работи с около 70 постоянни клиента. Цените на обработката на товарите остават най-атрактивни в сравнение със съседните пристанища, обяви той. Близо 18 млн. лв. ще вложи пристанище Варна в нова техника през 2006 г. Една от най-крупните инвестиции ще бъде закупуването на кран на плаваща платформа, чиятo цена е около 3 млн. EUR. Водят се преговори с няколко чуждестранни завода. Една от идеите е плаващата платформа да бъде произведена у нас, като това ще спести до 300 хил. EUR от цената. Кранът ще облекчи обработката на контейнери.
Източник: Пари (28.01.2006)
 
Инвестиции за 970 млн. лв. през следващите четири години планират компаниите в индустриалния клъстър “Пристанище Варна-запад”. Това стана ясно след среща на представители на дружествата от клъстъра с премиера Сергей Станишев в Девня. Компаниите потвърдиха и интереса си към концесионирането на многоцелевия порт в морската столица. Обединението, което беше създадено през юли 2005 г., включва най-големите товародатели на “Пристанище Варна” ЕАД. Това са “Кумерио мед”, “Солвей Соди”, “Девня цимент” и “Каолин”. До седмици към него ще се присъедини и “Агрополихим”. Основна цел на клъстъра е да участва в концесията на многоцелевия (общ) терминал на порт Варна-запад. Той е единият от трите, които бяха обособени на пристанището и е от стратегическо значение за работата на компаниите, образуващи клъстъра. В момента компаниите от клъстъра осигурят близо 85 на сто от общия товарооборот на пристанище Варна. Варна-запад беше създадено преди 30 години, за да се улесни износът на продукция от големите девненски химически заводи. В порта са обособени три терминала - за опасни товари, контейнерен и многоцелеви. Заради липса на инвеститорки интерес концесиите на първите два терминала се провалиха. Очаква се концесионната процедура за многоцелевия терминал да бъде обявена в най-скоро време. Преди няколко месеца индустриалният клъстър “Пристанище Варна-запад” поиска да концесионира многоцелевия терминал по право, но получи отказ. Според сегашния Закон за концесиите е много трудно да се намери основание фирмите от обединението да получат подобна концесия, уточни транспортният министър Петър Мутафчиев. Това означава, че те ще могат да кандидатстват за нея на общо основание. По думите на Мутафчиев, аналогичен е казусът и с пристанище Росенец в Бургас, където концесия по право поиска “Лукойл Нефтохим”.
Източник: Дневник (20.02.2006)
 
Нови сложни за обработка товари започнаха да се товарят на пристанището на Предприятие за почистване на морските води-Варна, което е част от групата фирми на Приста ойл. Става въпрос за люкови закрития за кораби, производство на Корабно машиностроене-Варна. Портът е едно от малкото места в морската столица, където може да се обработват такива специфични товари, информира изп. директор на фирмата Антон Манолов. Портът се намира на територията, която се използва за местостоянка на плавателните съдове специализирани кораби за борба с разливи. Портът е специализиран за обработка на генерални, на нефтоналивни товари и на контейнери. Това всъщност е първото частно пристанище на територията на Варна. Работният му капацитет за месец е обработка на 250 000 т товари на месец. За по-малко от година пристанището успя да привлече за свои бизнеспартньори и клиенти компании като Интерком груп, Кораборемонтен завод Одеса, Булярд - Варнеска корабостроителница.
Източник: Пари (27.03.2006)
 
Транспортното министерство ще ускори процедурата по отдаването на концесия на пристанищата в Росенец, на ТЕЦ "Варна" и на пристанищен терминал "Петрол Варна". Това съобщи директорът на изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" Пейчо Манолов. Той посочи, че тези портове са приоритетни в програмата на министерството за развитие на пристанищата до 2012 г. Тя предвижда портът на централата да има терминал за въглища, като инвеститорът в концесията ще се задължи да модернизира инфраструктурата му. Преди две седмици Агенцията за приватизация подписа договора за продажбата на ТЕЦ "Варна" с CEZ. Купувачът е готов да заплаща за използване на пристанището. Неотдавна тази позиция изрази директорът по придобивания в компанията Владимир Шмац. Манолов поясни, че до момента чешката компания не е заявила интерес към концесията за пристанището. От концесионера на пристанище "Петрол" ще се изисква модернизация на оборудването. При приватизацията на дружеството пристанището е било част от активите му и в момента негов оператор е държавното пристанище. Програмата предвижда на пристанище "Варна-запад" да има терминал за опасни товари, многофункционален и контейнерен. Вероятно за концесиите за трите терминала ще бъдат обявени конкурси, каза Манолов. Той обясни, че новият закон за концесии не предвижда получаване на концесия без търг или конкурс. През миналата година беше обявена процедура за концесията на зелено на терминала за опасни товари, но кандидати нямаше. През февруари най-големите товародатели на пристанището “Кумерио мед”, “Солвей Соди”, “Девня цимент”, “Каолин” и "Агрополихим" създадоха клъстър, който да участва в концесията на многоцелевия терминал. Компаниите осигуряват около 85 на сто от общия товарооборот на пристанище Варна. Те обещават да инвестират около 970 млн. лв. в инфраструктурата на порта през следващите четири години. Преди великденските празници след среща с представители на "Солвей Соди" министърът на икономиката Румен Овчаров обеща, че правителството ще ускори концесията. Според търговския директор на "Девня цимент" Иван Атанасов, след като се приеме програмата за развитието на пристанищата и се реши колко терминала ще има, ще стане ясно как транспортното министерство ще процедира. По думите му от важно значение е дали ще има терминал за опасни товари и какви инвестиции ще се изискват в него.
Източник: Дневник (28.04.2006)
 
Да бъде открита директна фериботна линия от Варна до Новоросийск или Азов. Предложението ще бъде отправено от зам.-министъра на транспорта Георги Петърнейчев на започващото днес в Москва осмо заседание на българо-руската постоянна работна група по транспорта. Събитието предхожда Десетата сесия на Българо-руската комисия за търговско-икономическо сътрудничество, която се открива на 15 май в Москва. Идеята е да свържем нашите дунавски пристанища чрез жп линията Русе - Варна и ферибота с Русия, каза Петърнейчев. За целта предлагаме на Москва съвместно да изградим контейнерен терминал в порт Русе, който ще струва около 8 млн. евро. Ще настояваме пред Москва и за възстановяване на годишната квота от 500 разрешителни за автомобилни превози на товари за и от трети страни, които предишната комисия не е успяла да отстои, заяви още Петърнейчев. Ще искаме Русия да увеличи и двудневния срок за транзитиране на наши камиони през нейна територия. Сега нашите превозвачи плащат по $150-200 глоби за нарушаване на срока, който не може да бъде спазван поради огромните разстояния. Срокът противоречи и на европейската спогодба за работата на екипажите AETR, която задължава водачите да почиват след 4 часа зад волана.
Източник: Стандарт (11.05.2006)
 
С по-добри финансови резултати от първото тримесечие на миналата година Пристанище Варна ще посрещне 100-годишния си юбилей. Близо 500 000 хиляди лева е печалбата на държавното предприятие дотук, посочи изпълнителният директор на дружеството Данаил Папазов. Само за април са били обработени 730 000 тона товари, ръст от 12% има и при постъпленията от контейнери. По-високи заплати служителите ще получат, ако са налице положителни производствени резултати на пристанището, уточни г-н Папазов. Подписан е договорът с фирмата «Бритиш Петролиум» за обработка на 80 кораба, натоварени с оборудване.
Източник: Дарик радио (12.05.2006)
 
Министърът на финансите Пламен Орешарски да проучи възможностите за финансирането на строежа на автомагистрала "Черно море" с 350 млн. долара от Японската банка за международно сътрудничество, реши правителството вчера. Автомагистралата е част от Общоевропейския коридор 8 (Дурас-Тирана-Скопие-София-Бургас-Варна). Общата дължина на участъка Бургас-Варна е 103 км. Предпроектните проучвания сочат, че за изграждането му ще са необходими 350 млн. долара. За финансиране от Японската банка за международно сътрудничество ще кандидатстваме и с проекта за строителството на терминал за обработка на контейнери в пристанище "Бургас запад- терминал номер 4" и пристанище "Варна изток". В момента е невъзможно новите терминали в Бургас и Варна да бъдат построени с финансиране от самите пристанища и ДП "Пристанищна инфраструктура". Забавянето на модернизацията им ще доведе до отклоняване на националния и транзитен контейнерен поток през конкурентните пристанище в региона. Прогнозната стойност на проекта е около 170 млн. евро. От тях 155 млн. евро са за строителство и претоварно оборудване, а 15 млн. евро за проектиране.
Източник: Монитор (26.05.2006)
 
Първите два кораба със зърно за износ бяха обработени от новите концесионери на товарното пристанище Балчик "Порт Балчик" АД. Това е първата концесия на българско морско пристанище, каза зам.-министърът на транспорта Юджел Атилла по време на официалната церемония по връчване на документите на концесионерите. Второто пристанище, което ще бъде дадено на концесия, е Леспорт. Следващата седмица ще бъдат връчени документите на одобрената за концесия фирма "БМ Порт". "Ако не отдадем на концесия всички пристанища, може да останем съвсем без пристанища", каза Юджел Атилла и даде пример с Констанца. То бе дадено на концесия преди 5 години. Преди това портът в северната ни съседка обработваше 40% от товарите, които обработваше пристанище Варна. Сега в Констанца се обработва 2 пъти повече товари, отколкото портовете във Варна и Бургас, взети заедно. В момента се водят съдебни спорове за концесия на 4 речни пристанища, каза още зам.-министър Атилла. Отдаването на концесия на пристанище Балчик е за срок от 25 години. Фирмата-концесионер "Порт Балчик" АД планира да инвестира 3,5 млн. лв. в модернизацията на пристанището. Годишно на порта ще бъдат обработвани 200-250 000 тона товари. В момента в Балчик могат да акустират от 5 до 8 000-тонни кораби. Газенето е до 7.30 метра. В бъдеще ще бъде издълбано дъното, за да могат да влизат по-големи кораби, каза изпълнителният директор на "Порт Балчик" АД Манол Манолов. Шефът на пристанището Кузман Попов обясни, че с влизането на България в Европейския съюз всички кораби, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат допускани в порт Балчик. Според най-новата технология корабите се строят на принципа по-малко газене, но са по-широки. Инвестициите, които трябва да бъдат направени през първите две години от срока на концесията, са 1,097 млн. лв. Компанията се задължава да запази броя на работните места, като постепенно ги увеличава. Още през първата година от срока на концесията теренът ще бъде рехабилитиран и ще бъде закупена нова пристанищна механизация и тилова претоварна техника. Концесионерът ще вложи средства и в инфраструктурата. Първият обработен кораб от концесионера бе в четвъртък със слънчогледов шрот за Поти, Грузия. Малко преди официалната церемония по встъпване във владение пък бе обработен и кораб със слънчоглед за Турция.
Източник: Монитор (29.05.2006)
 
Пристанище "Леспорт" вече е отдадено на концесия, съобщи шефът на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Петър Сеферов. Концесията влезе в сила в полунощ на 30 май. Часове преди това бяха подписани приемо-предавателните протоколи с частното дружество "БМ порт", което поема управлението на порта. Фирмата е собственост на известния варненски бизнесмен Георги Бонин. Първите инвестиции в "Леспорт" ще бъдат за покупката на мобилни кранове, тилова механизация и два нови склада.
Източник: 24 часа (31.05.2006)
 
Консорциумът между френската компания "Софрелог" (Sofrelogue) и гръцката "Марак" (Marac Elektronics) спечели търга за изпълнение на втория етап от системата за управление и наблюдение на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването (VTMIS - Vessel Traffic Management and Information System). Това каза началникът на дирекция "Информационно обслужване на корабоплаването, търсене и спасяване" в Изпълнителна агенция "Морска администрация" Златко Кузманов. Системата, която беше пусната в експлоатация през септември 2004 г., предвижда по Черноморието да бъдат монтирани седем нови радара. Доставката и инсталирането на радарите ще приключи до ноември 2007 г. Два от радарите ще бъдат в Бургас, а останалите ще са разположени в акваторията на Варна. Такива ще има на буната в местността Траката, в Белослав, Балчик и на входа на канала море-езеро. Най-мощният радар ще бъде в местността Фичоза и ще осигурява наблюдение до нос Калиакра. В програмата влиза и изграждането на три допълнителни станции за пеленгуване. В рисковите участъци на пристанищата във Варна и Бургас ще бъдат монтирани и специални камери за наблюдение. Радиолокационно наблюдение ще бъде изключително полезно при мъгла. Ще бъде въведено телевизионно наблюдение и ще бъдат подобрени комуникационните възможности и информационното обслужване на сега действащата система, уточни Кузманов.
Източник: Дневник (19.07.2006)
 
"Български морски флот" е първенец в годишната класация за 100-те фирми на Варна. Оценката е дадена въз основа на 4 показателя като работни места, печалба, инвестиции и общи приходи. Параходство БМФ е на първо място по нает персонал, на второ по резултати и инвестиции и на трето по приходи. 19 фирми от Варна влизат в десетката по покриване на тези показатели. Сред тях са летище Варна, кораборемонтен завод "Одесос", "МТГ-Делфин" АД, "Булярд корабостроителна индустрия" АД, "Пикадили" ЕАД, "Интерком Груп" ООД и други. На второ място в класацията се подреди "Планекс Холдинг" ООД, а на трето е "Пристанище Варна".
Източник: Стандарт (11.08.2006)
 
Пристанище Варна ще изпревари най-големия си конкурент - румънския порт Констанца, и ще мери ръст с второто по големина в Европа - хамбургското. До този извод стигнаха участниците в обществената дискусия за бъдещето на порта. Пристанището ще започне да се променя и разраства още от следващата година. Това е заложено в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт през периода 2006-2015 г., разработена от транспортното министерство. В програмата е разчетено както времето за проектиране и изграждане на всеки отделен обект, така и откъде ще бъдат осигурени необходимите инвестиции за това, заяви капитан далечно плаване Пейчо Манолов, директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (ИАПА). Евросъюзът не предвижда в своите фондове средства за изграждане на пристанищна инфраструктура, тъй като я счита за печеливша, а дава пари само за пътища и жп линии, обясни Павел Маринов, съветник на министъра на транспорта по морските въпроси. Ето защо ИАПА вече е образувала процедура в Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) за финансиране на изграждането на нов контейнерен терминал във Варненското езеро. Според програмата кейовата стена на новия контейнерен терминал ще е дълга до 2000 метра. Той ще обработва 500 000 20-футови контейнера годишно. Изграждането му ще започне само след няколко месеца и ще продължи до 2011 г. Съоръжението ще струва 100 милиона евро, 85 милиона от които ще е нисколихвен кредит от JBRC. С това обработката на контейнери изцяло ще се премести от сегашното пристанище Варна-изток в езерото. И обработката на зърно ще бъде прехвърлена от сегашния източен порт във Варненското езеро, предвижда програмата на транспортното министерство. Новият зърнен терминал ще бъде изграден в близост до контейнерния между 2009 и 2015 г. Той ще е с капацитет над 1 милион тона зърно и ще струва около 15 милиона евро. Така освободеното от претоварна дейност Варна-изток ще бъде преобразувано в пътническо-яхтено пристанище. То ще обслужва над 250 000 пътници и няколко хиляди яхти годишно. Трансформацията ще струва около 23 милиона евро.
Източник: Стандарт (15.08.2006)
 
До момента има реален интерес към проекта за пристанище Варна от страна на големи белгийски, испански групировки и банки, които са готови да го финансират изцяло, съобщи шефът на порта Данаил Папазов. На инвестиционния форум "Експо Реал" в Мюнхен представяме голям инфраструктурен проект за преместването на пристанище Варна от центъра на града и построяването на два нови контейнера и зърнен терминал на северния бряг на езерото във Варна, обясни Папазов. По думите му морския порт ще стане външна източна граница на ЕС и затова се търси алтернатива, за да се пренасочи огромният трафик към Констанца.
Източник: Монитор (24.10.2006)
 
Екомрежата "Натура 2000" пречи на варненското пристанище. "Заради нея не може да изграждаме нови терминали, ще затворим града в сегашните му граници", негодува шефът на общинския съвет в морския град Борислав Гуцанов. "Натура 2000" предвижда почти целия северен бряг на Варненското езеро да има защитен статут. Според стар проект върху тези земи трябва да се изградят нови пристанищни съоръжения, целият комплекс "Варна-изток" ще се измести в езерото, а вместо него се появи яхтен пристан. Идеята има както застъпници, така и противници. "Натура 2000" обаче изцяло ще реши въпроса и ще забрани строежите край езерото. Люти дебати се очакват днес по време на обсъждане на екопрограмата, организирано от МОСВ. Кметове от Варненско вече обявиха, че няма да се съобразяват с ограниченията.
Източник: Сега (20.11.2006)
 
Местят пристанище Варна Пристанище Варна трябва да се премести в защитената област Казашко, стана ясно след обсъждане на Общия устройствен план на морската столица. Областният управител на Варна Петър Кандиларов е дал срок от една седмица на общинските власти да представят своето становище по въпроса. Втори вариант предвижда варненският порт да се разположи в района на пристанище Леспорт. Според експерти обаче този вариант не бил толкова подходящ, защото ще се наложи да се вложат много средства в удълбочаване на канала и изкупуване на частни земи. За преместване на пристанището до 2 години се обяви и съветникът на министър Петър Мутафчиев за морския транспорт Павел Маринов. Според експерти обаче това не е наложително, а тази идея се лансира, за да се отклони вниманието от оспорването в Конституционния съд на държавната компания Пристанищна инфраструктура.
Източник: Пари (27.11.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.ХI.2005 г. по ф. д. № 2107/96 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Пристанище Варна" - ЕАД: заличава Бойка Стоянова Янчева, Росица Николова Владимирова и Любка Стефанова Дицова като членове на съвета на директорите; вписва като такива Любомир Радев Генов, Румен Колев Несторов и Величка Иванова Наумова.
Източник: Държавен вестник (01.12.2006)
 
Пристанището в Констанца обработва 12 пъти повече контейнери от Варна, съобщи шефът на порта Данаил Папазов. Според председателя на местния общински съвет Борислав Гуцанов пък, ако тенденцията се запази, пристанище Варна-изток след 10-15 г. ще спре да работи поради липса на клиенти. Изоставането от румънския конкурент те обясниха с липсата на възможност за разширение на порта.
Източник: Сега (05.12.2006)
 
След реализирането на проекта за преместване на пристанище Варна-изток във Варненското езеро на мястото на порта ще бъдат построени ново яхтено пристанище и пасажерски терминал. Това съобщи изпълнителният директор на пристанището Данаил Папазов. "Компаниите, организиращи круизни плавания по света, бележат сериозен ръст през последните години. Недопустимо е пристанище като варненското да не разполага с инфраструктура за посрещане на туристите", каза още Папазов. Строежът на новото яхнтено пристанище, пасажерският терминал и зоната за развлечения около тях ще бъде зaдължениe на бъдещия им концесионер. Планът за преместването на порта ще бъде разгледан от общинския съвет на 13 декември. Два са вариантите за строителството на контейнерен и зърнен терминал, които ще бъдат дадени на концесия - зоната пред старата жп гара в морската столица и на северния бряг на Варненското езеро, в района преди с. Казашко, където сега е пристанище "Леспорт". Предложението, което по време на сесията ще направи председателят на ОбС Борислав Гуцанов, предвижда бъдещият контейнерен терминал на пристанището да бъде изграден на брега пред ромския квартал "Максуда" в града. Кварталът е разположен на северния бряг на Варненското езеро. "Брегът на това място е най-подходящ за изграждането на контейнерен терминал", смята и Данаил Папазов. В този район не съществуват проблеми със собствеността на земите, а от друга страна, реализирането на проекта ще доведе до облагородяването на целия район, смята той. Същият район е определен и като стартова точка, откъдето трябва да започне изграждането и на втория мост, който да свърже Варна с южния бряг на залива и Варненското езеро. Зоната пред старата жп гара е по-евтиният и бърз вариант, посочи директорът на пристанището и допълни, че допълнителен плюс са близостта на канала и липсата на каквито и да било претенции към това място. В момента пристанище Варна е разделено на две части - Варна-изток и Варна-запад. Двете пристанища са свързани с два канала, над които трафикът към Южното Черноморие и Бургас се прехвърля по Аспаруховия мост. Варна-запад е разположено на няколко мили западно от града в част от двете езера - Белославското и Варненското. Според Данаил Папазов вариантът за преместване на сегашния варненски порт в района на пристанище "Леспорт" е неудачен. "В този случай ще се наложи удълбаване на канала море-езеро, както и изкупуване на частните имоти в района, каза Папазов. Проектът за останалите терминали и кейовете на новото пристанище предвижда те да бъдат изградени в посока на крайбрежното с. Казашка махала. Проблем с реализирането на този план обаче е фактът, че селото вече е включено в териториите, защитени от европейския екопроект "Натура 2000". "Двата района трябва да бъдат изведени от обхвата на проекта, за да стане възможно развитието на стратегически важните за страната ни транспортни коридори 7 и 8", каза Гуцанов.Преместването на пристанището ще струва най-малко 400 млн. евро, като около 100 млн. евро от тях ще бъдат похарчени за изграждането на контейнерния и зърнен терминал, които се предвижда да бъдат дадени на концесия. Процедурата за тях може да започне най- рано в средата на следващата година, след като е готов генералният план за развитието на пристанищата. Според председателя на морската камара Румен Несторов, ако до две години на пристанище Варна не бъде изграден нов контейнерен терминал, портът ще изгуби значението си след не повече от 15 години. "Целият контейнерен трафик ще се насочи към съседните пристанище в Бургас и Констанца", твърди Нестеров.
Източник: Дневник (06.12.2006)
 
Около 40 млн. EUR ще струва изграждането на нов контейнерен терминал във Варна. Представители на местната власт, депутати и експерти обсъдиха вариантите за преместването на пристанището. Според тях, ако това не стане до края на 2006 г., рискуваме транзитът на товарите окончателно да се пренасочи през Констанца. Заради липсата на контейнерен терминал варненският порт търпи огромни загуби. Обмисля се да се изгради и зърнен терминал. Два са възможните варианти за новото разположение на порта. Първият е той да е в района на старата жп гара, а вторият - на северния бряг на Варненското езеро, преди с. Казашко. Зоната около Казашко обаче ще бъде включена в мрежа Натура 2000, което изключва варианта. Според експерти не е наложително местенето. Идеята се лансирала, за да се отклони вниманието от друг проблем - оспорването в Конституционния съд на новата компания за управление на портовете Пристанищна инфраструктура.
Източник: Пари (06.12.2006)
 
Утвърждават плана на Пристанище Варна до март 2007 г Необходимо е да се намери балансиран подход, така че преместването на Пристанище „Варна-Изток” да не възпрепятства прилагането на европейските екологични програми. След като е разговарял с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, транспортният министър е убеден, че ще се намери правилното решение за преместването на порта. Мутафчиев е оптимист, че в рамките на първото тримесечие на идната година ще бъде утвърден генералният план за Пристанище „Варна”. След това ще може да се премине и към процедура за концесия на порта.
Източник: Дарик радио (07.12.2006)
 
5 фирми искат концесия за пристанище Варна Пет фирми ­ "Соди Девня", "Кумерио мед", "Агрополихим" и "Девня цимент" искат на концесия пристанище Варна ­ запад, но правителството все още се бави с решението си. Това заяви вчера Франк Шнайдер, изпълнителен директор на "Солвей Соди" по време на визитата на белгийския престонаследник Негово кралско височество принц Филип в Девня. Фирмите, които реализират 8-9 процента от общия български износ и изнасят 90 на сто от продукцията си през пристанище Варна-запад, са готови да инвестират в пристанището, в което се обработват стоки за над 300 милона евро годишно, припомни Шнайдер. Решенията за инвестициите от страна на дружествата, които членуват в Индустриалния клъстър, създаден за концесия на порта, зависят до голяма степен от изясняването на сегашната несигурност за бъдещето на пристанищната концесия, кааза още Шнайдер. Според него чуждите инвеститори ще разчитат на принц Филип да лобира за интересите им портът да бъде даден на концесия на участниците в индустриалното обединение. Повод за изявлението му бяха петгодишните обединени усилия на чуждестранните инвеститори в Девня да получат концесия над пристанище Варна ­ запад за 35 години, към което солиден интерес проявава и варненската ТИМ, призна изпълнителният директор на "Агрополихим" Христо Петров.
Източник: Монитор (13.12.2006)
 
След бурни дебати в комисията по архитектура варненският общински съвет реши да упълномощи кметът на града да започне преговори с компетентните ведомства за преместването на пристанище Варна. Две предложения за промяна на разположението на порта внесе в комисията председателят на общинския съвет Борислав Гуцанов. Първият бе новите терминали - контейнерен и зърнен, да се преместят в източната част на защитената зона Казашко. Вторият предвиждаше портът да се разположи срещу кв. Максуда. Според председателя на архитектурната комисия Георги Ташков, ако пристанището се разположи срещу Максуда, ще се наложи да се поправя действащият в момента общ устройствен план на града. Това би объркало цялата транспортна схема на Варна, твърди експертът. Накрая общинарите все пак избраха този вариант, като се договориха да се измени планът.
Източник: Пари (18.12.2006)
 
Инвестират близо 13 млн. лева в Пристанище Варна Близо 13 милиона лева ще бъдат инвестирани през следващата година за обновяване на Пристанище Варна, съобщи изпълнителният директор на порта Данаил Папазов. От средата на 2007 г. на първо корабно място на Пристанище Варна-Запад се очаква да започне изграждането на терминал за фосфорит. В изграждането му пристанището ще вложи близо 5 милиона лева. Очаква се терминалът да бъде завършен най-късно в края на 2008 г. Други 800 000 лева ще бъдат вложени за изграждането на прахоуловител на товарителницата за сода. Тези два проекта са насочени към опазване на околната среда в района, посочи Данаил Папазов. 5 милиона лева Пристанище Варна ще отдели за закупуването на два нови мобилни крана с товароподемност 140 тона. За реализация на инвестиционната програма ще се търси банков заем или лизингов договор, заяви изпълнителният директор на варненското пристанище.
Източник: Дарик радио (22.12.2006)
 
"Пристанище Варна" ще вложи 13 млн. лв. "Пристанище Варна" ЕАД планира инвестиции за 13 млн. лв. през 2007 г., съобщи изпълнителният директор Данаил Папазов. Най-крупното вложение ще бъде покупката на нов мобилен кран. Цената на съоръжението е около 5.5 млн. лв. Мобилният кран може да се използва за товаро-разтоварни дейности на почти всякакъв вид товари - от контейнери до насипни. Целта е с крана да се обработват предимно контейнери. През 2007 г. портът очаква да обработи над 100 хил. TEU (единица за обработка на малки 20-футови контейнери) и да влезе в списъка на големите контейнерни оператори. Сега в Черно море такива са само Констанца и Одеса. До края на тази година обработените контейнери ще достигнат 93 хил. TEU. Това ще бъде вторият мобилен кран на порта след закупения на лизинг за пет години през април 2005 г. кран "Демаг Готвалд". Вторият кран ще бъде около 140-тонен и значително по-голям от предишния, който е 104.3 т. Целта на инвестицията е да се намали времето за обработката на контейнери, тъй като това ще съкрати близо два пъти времето за престой на контейнеровозите. Този показател е решаващ в 70 на сто от случаите при привличането на товари. Световната тенденция е всички видове товари - с изключение на традиционните суровини, да се контейнеризират. Така се улесняват превозите, спестяват се разходите за склад и се намалява рискът от рекламации. С новото съоръжение ще се обработват преимуществено и транзитните товари на "Бритиш петролиум". Вече една година Варна е разпределителен порт на компанията за съоръжения за петролопроводите на компанията в Каспийско море. В списъка на планираните инвестиции влиза още изграждането на нов силоз за фосфорит на първо кейово място на пристанище Варна-запад. Фосфоритът е в прахообразно състояние и обработката му сега в насипно състояние води до замърсяване на околната среда. Изграждането ще започне в средата на годината и ще отнеме между 12 и 18 месеца. Цялата инвестиция е на стойност над 5 млн. лв. Също в средата на годината ще започне проектирането на прахоуловител за товарите с насипна сода, които се обработват на Варна-запад. Очаква се инвестицията да надхвърли 800 хил. лв. Портът предвижда да купи и нова техника. В инвестиционните планове влизат покупка на нов рич стакер - за разтоварване на контейнери, няколко мотокара и четири челни кофъчни товарача.
Източник: Дневник (27.12.2006)
 
Товарооборотът на "Пристанище Варна" ЕАД за 2006 г. ще надхвърли 8 млн. тона, обяви вчера изпълнителният директор на дружеството Данаил Папазов. Най-много сред обработените товари са насипните - 5,35 млн. тона, от които 1 450 000 тона зърнени храни, най-много - слънчоглед. Следват ги контейнерите - 93 000 TEU, или 1,14 млн. тона, наливните - 920 000 тона, и генералните - 490 000 тона. В сравнение с 2005 г. товарооборотът е намален с около 400 000 тона в резултат на изваждането от състава на дружеството на пристанище Балчик, което бе предоставено на концесия, и на пренасочването на обработката на меден концентрат към пристанище Бургас. За сметка на това са привлечени транзитни товари на "Бритиш петролеум", чиято обработка е доста скъпа, и на оловен концентрат, посочи Данаил Папазов. Ръст от 11 % в сравнение с миналата година бележат обработените товари в контейнери, които според експерти ще продължат да се увеличават в унисон със световните тенденции. Независимо че счетоводната година още не е приключила, дружеството очаква да отчете 39,9 млн. лв. приходи и счетоводна печалба в размер на 2,12 млн. лв. От няколко години на едно и също ниво се запазва средносписъчният състав на персонала - 1695 души. През изтичащата година в пристанищна техника и съоръжения са вложени 3,5 млн. лв., а поддръжката на инфраструктурата е "глътнала" 2 млн. лв. Акцент в инвестиционната програма за следващата година е изграждането на нов силоз за автоматизирана обработка на фосфорит на I корабно място на пристанище Варна-запад. Съоръжението ще позволи целият кораб да се разтоварва на закрито без контакт на прахообразното вещество с хора. Строителството ще продължи около година и ще струва около 5 млн. лв., посочи Данаил Папазов. Дружеството ще инвестира и в прахоуловител за обработката на насипна сода, втори мобилен кран, ричстакер, челни товарачи, мотокари. Във връзка с домакинството на Варна на "Къти Сарк" през 2008 г. се предвижда преоборудване и обновяване на помещенията на яхтклуб "Кап. Георги Георгиев - Порт Варна", посочи Данаил Папазов. По договорка с изпълнителите на вече започналата реконструкция на вълнолома цялата му вътрешна стена ще бъде пригодена за заставане на яхти.
Източник: Черно море (27.12.2006)
 
Рибното пристанище в Бургас вече няма да обслужва кораби, които плават под либийски флаг в знак на съпричастност и несъгласие с постановените смъртни присъди на петте български медицински сестри и палестинския лекар. Решението ще остане в сила до издаване на справедлива присъда за българските медици, обясниха инициаторите. От морския град допълниха, че отказът да обслужват либийски кораби не е насочен към обикновените граждани на джамахирията. Пристанище Варна също подкрепи решението на пристанището в Бургас и няма да обслужва кораби под либийски флаг.
Източник: Пари (28.12.2006)