Новини
Новини за 2007
 
Предприятията, собственост на холдинга, вече са с едно повече, след като Химимпорт придоби 99% от капитала на варненската компания БМ Порт. Година и половина по-рано новозакупеното дружество спечели конкурса за концесионер на пристанищен терминал Леспорт. Той е част от пристанище Варна и според договора БМ Порт ще бъде концесионер за 35 г. Холдингът притежава значителни позиции в сектора на водния транспорт. В портфейла на холдинга влизат дялове от Българска корабна компания и Параходство Българско речно плаване. Сделката е резултат от заложеното в стратегията на холдинга разширяване на дейността и развитието на пристанищната инфраструктура, каза Александър Керезов, зам.-председател на управителния съвет на Химимпорт. Концесионен договор със стабилен инвеститор е добър шанс да развитие на не едно българско предприятие. В концесионната програма са залегнали определени обеми за инвестиции в рамките на тези 35 години, които ние ще изпълним и предполагам, ще преизпълним, каза още Керезов. Желанието ни е да превърнем пристанище Леспорт в модерен терминал за обработка на течни и насипни товари, все още е рано да се ангажирам с прогнози за конкретен размер на инвестиции, но във всички случаи ще направим инвестиции за над 100 млн. EUR, допълни той. След листването си на борсата Химимпорт стана едно от най-атрактивните за инвеститорите дружества. Нетната печалба на холдинга е в размер на 23 467 хил. лв. Нетекущите активи на дружеството надвишават 737 млн. лв., а собственият капитал надвишава 265 млн. лв. според консолидирания отчет на дружеството към 30 септември 2006 г. В петък бяха изтъргувани 28 437 акции на Химимпорт, като достигнаха до 8.31 лв. средна цена за акция, поскъпвайки с 1.22%.
Източник: Пари (15.01.2007)
 
Министерството на транспорта преговаря с Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) за заем за изграждането на контейнерни терминали в пристанищата във Варна и Бургас. С изграждането на контейнерните терминали се приключва един важен етап от развитието на пристанищата Варна и Бургас. Проектът „" е основна част от стратегията за развитие на интермодалния транспорт в страната. Без този проект се обезсмисля изграждането на Интермодалния терминал в София, който вече е в процедура на проектиране и подготовка за търг за изпълнител, обясниха от ведомството на . В предпроектна фаза на проучване е и Интермодалният терминал в Русе, който е част от интермодалната връзка с контейнерния терминал в Пристанище Варна. Липсата на морски контейнерни терминали се отразява негативно върху външната търговия на страната и на конкурентноспособността на българските фирми, добавиха от транспортното министерство.
Източник: Монитор (16.01.2007)
 
Над 175 млн. евро ще отпусне Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) за цялостното обезпечаване на инфраструктурния проект "Строителство на терминали за обработка на контейнери в пристанище Бургас и пристанище Варна". Това съобщи пресцентърът на министерството на транспорта. Планираното преместване на контейнерния терминал на пристанище Варна ще струва над 90 млн. евро. Още 65 млн. евро ще са необходими за изграждането на контейнерния терминал в Бургас. Около 15 млн. евро от кредита ще бъдат похарчени за консултантски услуги по двата проекта. Заемът ще бъде отпуснат в йени и при облекчени условия за погасяване, уточниха от ведомството. Така срокът за изплащането на частта, предвидена за строителни дейности, ще е 30 годни, а за консултантска дейност - 40 години при лихва 1.2. За проекта не може да бъде осигурено финансиране от фондовете на ЕС, уточниха от МТ. Причината за това е, че двете пристанища са останали извън проектите на министерството за привличане на средства от фондовете на съюза. С изграждането на двата контейнерни терминала приключва важен етап от развитието на пристанищата във Варна и Бургас. Проектът, който ще бъде финансиран от JBIC, е основна част от стратегията за развитие на интермодалния транспорт в България. Той е свързан и с изграждането на интермодалния терминал в София, за който вече е в ход процедура за избор на изпълнител. В предпроектна фаза на проучване е и интермодалният терминал в Русе, който е част от интермодалната връзка с контейнерния терминал на пристанище Варна. Двете пристанища във Варна и Бургас бяха посетени в средата на месеца от експерти на JBIC, които са подписали протоколите за изработване на технико-–икономически анализ на проекта, съобщиха от порт Варна. Окончателното решение за отпускането на заема обаче ще бъде взето едва през септември, когато ще се проведе заседание на управителния съвет на банката. От МТ уточняват, че решаващо за даване ход на процедурата за финансиране на проекта ще бъде изготвянето на цялостна оценка за въздействие върху околната среда. Според експерти от Министерството на околната среда и водите това няма да е проблем, тъй като последните няколко години ОВОС е изготвяна и за двете пристанища.
Източник: Дневник (27.02.2007)
 
Възможно е в проекта за реконструкцията на пристанище Варна-изток да бъде привлечен стратегически инвеститор. Това каза зам.-министърът на транспорта Юджел Атилла. Един от вариантите за привличането на частни инвестиции са т.нар. проджект дружества, които след изпълнението на проекта, за който са били създадени, могат да поемат функциите на концесионер на публична държавна собственост, каквато е варненското пристанище, допълни той. В момента в министерствата на финансите и транспорта усилено се работи върху проект за законодателни промени, които да направят възможно държавното акционерно дружество "Пристанище Варна" или държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" да партнират на компании от частния сектор в проекта за цялостна реконструкция на пристанище Варна-изток. "В момента единствената възможност за установяването на партньорски отношения между държавата и частния сектор е концесията, каза Атилла. В същото време обаче съществуват солидни законови и нормативни ограничения "Пристанище Варна" ЕАД да кандидатства за концесия на публична държавна собственост". Според него една от възможностите за установяване на партньорски отношения между държавата и частен инвеститор е след като изпълни на зелено инвестицията, предвидена в проекта, компанията му да получи правата на пристанищен оператор. Според плановете след преместването на пристанище Варна-изток във Варненското езеро на сегашното му място да бъде построено ново яхтено пристанище и пасажерски терминал, както и зона за развлечения и почивка. "Компаниите, организиращи круизни плавания по света, бележат сериозен ръст през последните години, казва изпълнителният директор на пристанището Данаил Папазов. Недопустимо е порт Варна да не разполага с инфраструктура за посрещане на този сегмент от туристите." В момента вариантите за преместване на пристанището и строителството на нов контейнерен и зърнен терминал са зоната пред старата жп гара във Варна и на северния бряг на Варненското езеро край с. Казашко. Друг дискутиран вариант предвижда бъдещият контейнерен терминал на новото пристанище да бъде изграден на брега край ромския квартал "Максуда".
Източник: Дневник (06.03.2007)
 
Ново пристанище с контейнерен терминал ще бъде изградено във Варна. То ще се намира на северния бряг на Варненското езеро, съобщи вчера транспортният министър Петър Мутафчиев. До края на март България ще поиска 100 млн. долара кредит от Японската банка за възстановяване и развитие. Целият проект за преместване на порт Варна и изграждането на атракционна зона на брега ще струва около 500 млн. евро. Така морската ни столица ще се превърне в Барселона, където след преместване на порта бе изградена супермодерна зона за почивка, обясни шефът на общинския съвет Борислав Гуцанов. Освен пари българската страна започва да търси и водещи световни архитекти, каза Гуцанов. Преместването на порта трябва да стартира още до края на 2007 г., защото губим позиции на пазара, заяви шефът на пристанището Данаил Папазов. На конкурентния румънски порт в Констанца се обработват 1,1 млн. т товари годишно, а във Варна едва 100 хил. т.
Източник: Стандарт (20.03.2007)
 
Италианската компания Коеклеричи / Coeclerici /, специализрана в корабоплавателната дейност, логистиката и търговията със суровини възнамерява да открие свое представителство на Пристанище Варна. Новината бе съобщена във връзка с откриващия в града семинар "Иновативни решения за Пристанище Варна". В него участват президента на италианската компания "Лигурия интернешънъл" - Франко Априле, директорите на пристанищата в Одеса, Констанца, Бургас и Русе, както и представители на български компании, работещи в сферата на тежката промишленост, енергетиката и металургията в България.
Източник: Монитор (22.03.2007)
 
Контейнерният терминал на пристанище Варна измести магистрала „Черно море“. Изборът е между преместване на пристанище Варна и изграждането на магистрала „Черно море“. Избираме първото, заяви във Варна министърът на транспорта и съобщенията Петър Мутафчиев. Той присъства на поредното обществено обсъждане на съдбата на варненското пристанище и изграждането на нов контейнерен терминал до квартал „Максуда“. Във форума участва изпълнителният директор на порта кап. Данаил Папазов, представители на екипа, разработващ общия устройствен план на Варна, заинтересувани лица. Трябва да бъде утвърден Генералният план на пристанище Варна. Веднага след това ще последва оценка на въздействието на околната среда. Ясно ще отговорим и на Японската банка за възстановяване и развитие, където сме заявили, че искаме паричен заем за реализиране на проекта, каза Мутафчиев. Според министъра това е последната възможност да стартира изграждането на терминала. Мутафчиев категорично отказа да коментира предварително размера на кредита. Плановете предвиждат преместване на пристанище Варна-изток навътре във Варненското езеро и изграждане на нов контейнерен терминал. Според кап. Данаил Папазов и представителите на морския бизнес терминалът трябва да се изгради под варненския квартал „Максуда“ Дълбочината на водата е подходяща, част от необходимата жп инфраструктура е изградена. Към терена няма претенции от физически или юридически лица. Минимум 800 метра са необходими за изграждане на контейнерен терминал и около 300 метра за зърнен. За реализацията на проекта е необходимо да се извоюва земя от морето. До края на годината трябва да стартира строежът, настояха представителите на морския бизнес.
Източник: Строителство Градът (26.03.2007)
 
Италианската компания "Коеклеричи" (Coeclerici) планира да построи самоходна платформа в пристанище Варна, която да облекчи товарите в открито море. За целта фирмата търси стратегически партньор, който оперира в порта. Ако бъде намерен такъв, платформата може да се построи за 11 месеца, а инвестицията в съоръжението ще бъде на стойност 21 млн. долара. Това обяви Матур Санджиев от отдел "Развитие на нови проекти" към "Коеклеричи". На първото си представяне във Варна компанията проведе семинар на тема: "Коеклеричи" – иновативни решения за пристанище Варна". "Коеклеричи" работи на българския пазар от 2000 г., като засега оперира на пристанище Бургас чрез плаващия терминал "Бул Креми 1". Съоръжението е съвместна инвестиция на "Кремиковци" и "Коеклеричи лоджистик", представителството на компанията у нас. То позволява доставките на суровини да бъдат извършени с по-големи кораби и разтоварени частично, преди да влязат в пристанището. Около 150 прехвърляния са направени за шест години с баржата на "Коеклеричи", заяви маркетинг мениджърът на пристанище Бургас Иван Иванов. По-големият обем на една доставка намалява значително транспортните разходи. Икономическият ефект от оперирането с "Бул Креми 1" за "Кремиковци" е от 2 до 4 млн. долара годишно, заяви Матур Санджиев. Компанията разделя както разходите, така и икономиите с клиентите си. Потенциален партньор във Варна италианците виждат в лицето на ТЕЦ "Варна", която извършва големи по обем доставки на въглища. Изпълнителният директор на ТЕЦ "Варна" Иван Бъчваров заяви, че дружеството оперира с 55 000-тонни кораби, които влизат в пристанището и не им е необходимо претоварване. "Пристанище Варна" ЕАД работи ежедневно с по около 70 договора с оператори, които се занимават с морски транспорт. Портът оперира с над 100 вносители и износители, над 50 агента, 60 спедитори, около 30 линейни агенти и 20 контейнерни линии, съобщи директорът "Експлоатация" на държавната фирма. Най-голяма част – 74% от товарите, които минават през пристанището, са насипни. Ще проучим някои елементи на логистиката в Черно море, за да видим как може да се намесим тук и да намалим разходите, каза Матур Санджиев.
Източник: Дневник (28.03.2007)
 
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров е наредил да се извърши оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на района на Варненското и Белославското езеро, където се предвижда да се премести пристанището в морския град. В. Пари алармира още преди половин година, че общинският съвет се опит­ва да стартира проекта по преместването на варненския порт, без да има такава оценка. Според източници на вестника местната управа се позовавала на стара ОВОС, за да започне по-бързо процедурата по новото разположение на пристанището. В края на 2006 г. архитектурната комисия във варненския общински съвет реши пристанището да бъде преместено в областта Максуда. Целта е портът в морската столица да бъде разширен, като се изградят два контейнерни терминала. Разпореждането на министър Чакъров ще забави проекта, но ще даде отговор дали мястото за новото разположение на варненския порт е подходящо. Идеята за преместването на пристанище Варна е на настоящия екип на транспортното министерство. Неотдавна стана ясно, че се планира портът да бъде отдаден на концесия. Към него проявявали интерес белгийски фирми. Предвиждаше се за изграждането на един контейнерен терминал в порт Варна и на един в порт Бургас държавата да осигури заем от Япония в размер на 180 млн. ЕUR. Според запознати обаче процедурата по тегленето на този кредит още не е задействана, което означава, че скоро няма да се стигне до строителство на терминалите.
Източник: Пари (07.06.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.III.2006 г. по ф. д. № 6382/94 вписа промяна за "Леспорт" - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Димитър Стоянов Савов; вписва като член на съвета на директорите Тодор Георгиев Хайдутов.
Източник: Държавен вестник (12.06.2007)
 
Неподлежащите на концесиониране собствени активи на държавното дружество "Леспорт" ще се влеят в "Пристанище Варна" ЕАД, става ясно от бюлетина на Комисията за защита на конкуренцията. Уведомлението за това е постъпило в КЗК преди седмица, а заинтересуваните от планираната сделка и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на пазара на пристанищни услуги в страната, имат 7-дневен срок да внесат становищата си в деловодството на комисията. Договорът с концесионера на пристанище "Леспорт" обхваща само активи, които са публична държавна собственост, припомни за в. "Черно море" директорът на дирекция "Концесии" в Министерството на транспорта Георги Тодоров. Едноименното държавно дружество обаче притежава и някои собствени активи, включително и пари по сметки, които с решение на принципала му ще се влеят в "Пристанище Варна" ЕАД. Според Георги Тодоров за собственика и на двете търговски дружества - държавата, този вариант е по-приемлив в сравнение с ликвидацията на изпразненото от съдържание дружество "Леспорт" ЕАД.
Източник: Черно море (02.07.2007)
 
През първата половина на годината пристанище Варна e превозило 500 хил. тона товари по-малко от същия период на предходната година. Това съобщи изпълнителният директор на порта Данаил Папазов. Според него спадът се дължи на това, че досега не е натоварен нито един кораб със зърно за износ. Папазов уточни, че при останалите товари традиционно обработваните количества са запазени при отчитане дори на известно повишение. Причината за това, че от страната не се изнася зърно и че цените тук и на външния пазар са изравнени и експортът не би бил рентабилен, обясни Емил Райков, председател на надзорния съвет на "Кристера" АД. Дружеството е един от основните производители на хлебна пшеница в Североизточна България. "В момента цената на тон хлебно зърно на международните пазари е около 170 евро. Приблизително същата е цената и на вътрешния пазар. В началото на тазгодишната жътвена кампания цената на зърното при производителите беше около 300 - 320 лв. за тон. Когато към нея се прибавят транспортните разходи и печалбата на търговеца, цените у нас и в чужбина се изравняват", допълни Райков. По предварителни данни от Kонсултативния съвет по зърното към Министерството на земеделието и горите (МЗГ) тази година в национален мащаб реколтата няма да надхвърли 2.5 млн. тона. Това количество е достатъчно, за да подсигури зърнения баланс на страната, уверяват от МЗГ. Според Емил Райков обаче сериозният дисбаланс в цените е предизвикан от нестабилния пазар на зърнени култури в района на черноморския басейн. "От месец и половина Украйна, която е сериозен участник на пазара в региона, е забранила износа на пшеница. Това е сериозна причина за поскъпване на хлебното зърно", смята Райков. Преди дни "Пристанище Варна" ЕАД и "Леспорт" ЕАД информираха в специално писмо Комисията за защита на конкуренцията, че планират да осъществят концентрация на стопанските си дейности. Това ще стане чрез вливане на "Леспорт" в "Пристанище Варна" ЕАД. Двете компании искат КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, тъй като планираното сливане може да засегне пазара на пристанищни услуги у нас. "Леспорт" е пристанище за обществен транспорт с национално значение за обработка на генерални, насипни и ро-ро товари. Концесията за стопанисване и експлоатация на пристанищния терминал "Леспорт-Варна" в продължение на 35 години беше спечелена от дружеството "БМ порт", контролирано от "Химимпорт".
Източник: Дневник (04.07.2007)
 
Транспортното министерство все още обмисля къде най-напред да бъде построен контейнерният терминал - във Варна или в Бургас. Първоначалното решение предвиждаше той да бъде изграден в района на варненското пристанище, след като то бъде преместено. Според източници на вестника обаче в момента надделявала идеята терминалът да се построи първо в Бургас, а по-късно във Варна. Страната ни преговаря с японското правителство за отпускането на кредит от около 180 млн. EUR за изграждането на два контейнерни терминала. Консултанти от Японската банка за международно развитие, която финансира проекта по разширяването на пристанище Бургас, са започнали проучване къде е най-подходящото място за изграждането на подобен обект. Експерти твърдят, че принципно бургаският залив, особено след извършеното удълбочаване на подходния канал, е по-подходящ. Според запознати битката между фирмите, които обслужват морския бизнес в двата града, да убедят японците в своите предимства вече е започнала. Реално нашите пристанища ще може да приемат контейнери до 7 хил. т, каквито на този етап е възможно да влизат в Бургас. Според специалистите варненският порт може да пропуска кораби с далеч по-малък обем на контейнерите - между 2.5 и 3 хиляди тона. В същото време в морската столица е задвижена процедурата по преместването на пристанището и се разчита, че след реализацията на проекта, ще се увеличи рязко товарооборотът през варненския порт. Скептиците предупреждават, че първо трябва да бъде завършена реконструкцията и на двете черноморски пристанища.
Източник: Пари (06.07.2007)
 
Проектът за преместването на контейнерния терминал от пристанище Варна-изток и преобразуването на порта в атракционна зона с яхтена марина ще стартира в края на годината. Тогава ще бъде направена първа копка на новия терминал под варненския квартал "Максуда", съобщи председателят на общинския съвет в града Борислав Гуцанов. До 45 дни трябва да завърши процедурата по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), която се прави в момента по проекта, съобщи изпълнителният директор на "Пристанище Варна" кап. Данаил Папазов. По думите му стойността на новия терминал ще надхвърли 100 млн. евро, а изграждането му ще отнеме около 36 месеца. Възвращаемостта на инвестициите е повече от 10 години, но ефектът върху икономиката като цяло ще бъде огромен, каза кап. Папазов. Целта ни е през Варна да минат коридорите 7, 8 и "Трасека", заяви Гуцанов. Договарянето на финансирането по проекта ще започне най-рано през септември. Работна група начело с председателя на общинския съвет замина за Генуа и Барселона, където ще бъде проучен опитът при строителството и финансовото обезпечаване на подобни проекти. Превръщането на Варна-изток в атракционна зона ще погълне не по-малко от 500 млн. евро инвестиции, смята Гуцанов. Той не изключва и срещи с архитектурни бюра в Генуа относно визията на пристанището. Най-важното обаче е да се уточни как е трансформирана публичната държавна собственост и каква е ролята на общината и бизнеса при осигуряването на средствата, каза кап. Генов. По думите му проектът ще промени изцяло визията на Варна.
Източник: Дневник (19.07.2007)
 
КЗК разреши концентрация на стопанска дейност, която ще се осъществи чрез вливане на “Леспорт” ЕАД в “Пристанище Варна” ЕАД. Към настоящия момент “Леспорт” ЕАД не функционира като пристанищен оператор и не използва съответния пристанищен терминал. Проучването на комисията, ръководена от Петко Николов е установила, че предстоящата концентрация няма да промени пазарните позиции на “Пристанище Варна” ЕАД и не би могла да навреди на ефективната конкуренция в сектора.
Източник: Монитор (03.08.2007)
 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на държавното дружество “Леспорт” ЕАД да се влее в “Пристанище Варна” ЕАД, съобщиха в четвъртък от КЗК. От Министерството на транспорта уточниха, че става въпрос за прехвърляне на активите за държавното търговско дружество – пристанищен оператор “Леспорт”, чието съществуване се обезсмисля след отдаване на порта на концесия. Територията на варненското пристанище “Леспорт” беше отдадено на концесия в средата на 2005 година на “БМ Порт” АД, но новият собственик влезе по-късно в управлението на порта, защото изборът беше обжалван от другите кандидати. Държавното дружество има натрупани финансови средства и притежава дълготрайни материални активи, които чрез вливането ще се ползват от оператора на пристанище Варна.
Източник: Медия Пул (03.08.2007)
 
Три нови кораба ще поръча параходство "Български морски флот" на "Булярд". Договорът ще бъде подписан днес във Варна в присъствието на премиера Сергей Станишев. На церемонията ще присъстват и министрите на икономиката и на транспорта Петър Димитров и Петър Мутафчиев. С истински стрели по вода ще се снабди "Морска администрация"-Варна в близките месеци. На Морска гара вече е пристигнал полски катер "Паркър 9000 Балтик". Той развива 36 възела, равни на 70 км/ч. Ведомството ще получи още пет катера от същия тип и два големи. Цената на съдовете за търсене и спасяване на бедстващи кораби в открито море е 1,8 млн. евро, съобщи директорът на "Морска администрация" кап. Николай Апостолов.
Източник: Стандарт (16.08.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2005 г. на "Пристанище Варна" - ЕАД, по ф. д. № 2107/96 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (12.10.2007)
 
През 2008 г. с държавни заеми и гаранции за 745 млн. евро ще започне реализирането на два инфраструктурни проекта. Правителството реши държавна гаранция за кредит от 600 млн. евро да бъде издадена за инвестиционния проект за АЕЦ „Белене”. С държавен заем за 145 млн. евро ще стартира изграждането на терминал за обработка на контейнери на пристанищата Бургас-запад и Варна-изток. Предвижда се заемът с държавна гаранция за АЕЦ „Белене” да бъде предоставен от ЕВРАТОМ и Европейската инвестиционна банка. Получател ще е Националната електрическа компания ЕАД.
Източник: Банкеръ (19.10.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 6382/94 вписа промяна за "Леспорт" - ЕАД: вписва вливане на "Леспрот" - ЕАД, в "Пристанище Варна" - ЕАД, и прекратяване без ликвидация при условията на универсално правоприемство.
Източник: Държавен вестник (20.11.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и 261 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 2107/96 вписа промени за "Пристанище Варна" - ЕАД: вписва вливане на "Леспорт" - ЕАД, в "Пристанище Варна" - ЕАД, което в качеството му на универсален правоприемник поема всички активи, пасиви, имуществени права и задължения и продължава предмета му на дейност; вписва увеличаване капитала на дружеството от 6 464 114 лв. на 8 493 571 лв., разпределен в 8 493 571 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 2 029 457 поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв.; вписва изменения в устава на дружеството.
Източник: Държавен вестник (20.11.2007)